Statistika pravi, da Celje po kvaliteti življenja sodi v zgornjo tretjino slovenskih občin. Kaj pravite vi?


Že četrto leto zapored je revija Moje finance preverila podatke o tem, kakšne so vaše plače, kdo so delodajalci, kakšni so vaši sosedje, kakšno je vaše zdravje, kako varni ste pred kriminalci, kako dostopna so vam stanovanja in hiše ter vsa potrebna infrastruktura, v vseh 212 slovenskih občin.

Občine so bile analizirane na podlagi petih kazalnikov: gospodarstvo, prebivalstvo, infrastruktura, zdravje in kriminaliteta. Občine Savinjske regije se praviloma niso uvrstile ne med najboljše, ne med najslabše občine v posameznih kategorijah.

Na podlagi analize statističnih podatkov je nastala lestvica slovenskih občin v katerih se najbolje živi. Že tretje leto zapored je to občina Cerklje na Gorenjskem.

Mestna občina Celje med mestnimi občinami zaseda 7. mesto, na skupni lestvici pa 61. mesto. Skupno je med 31 občinami Savinjske regije najvišje uvrščena občina Nazarje, ki zaseda 34. mesto med vsemi 212 slovenskimi občinami. Vse uvrstitve občin Savinjske regije najdete v tabeli pod člankom.

Tako pravi statistika. Kaj pa o zadovoljstvu z življenjem v vaši občini pravite vi? To vas sprašujemo v naši anonimni anketi, ki jo najdete na koncu članka

Na skupni lestvici Celje v zgornji tretjini slovenskih občin z najboljšim življenjem

Skupne uvrstitve mestnih občin med vsemi 212 občinami v Sloveniji: 

12. Ljubljana
16. Kranj
19. Koper
23. Nova Gorica
27. Novo mesto
40. Slovenj Gradec
61. Celje
64. Velenje
75. Maribor
92. Ptuj
96. Murska Sobota

Raziskava je zajemala pet kazalnikov, in sicer gospodarstvo, prebivalstvo, infrastrukturo, zdravje in kriminaliteto. Znotraj teh so bili analizirani različni sklopi podatkov, ki so pri oblikovanju končne statistične slike določenega kazalnika nosili različno težo. Skupek rezultatov vseh kazalnikov pa je končna lestvica kvalitete življenja v 212 slovenskih občinah.

Na skupni lestvici vseh 212 slovenskih občin prvih pet mest zasedajo občine Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Komenda, Žiri in Dol pri Ljubljani.

Med občinami Savinjske regije najboljšo skupno uvrstitev zaseda občina Nazarje, ki jo najdemo na 34. mestu. Najnižje med savinjskimi občinami pa je občina Kozje, ki zaseda skromno 205. mesto med 212 občinami. Vse uvrstitve občin Savinjske regije najdete v tabeli pod člankom.

Med mestnimi občinami Celje zaseda 7. mesto oz. 61. mesto na skupni lestvici. Najvišje med mestnimi občinami je Ljubljana, ki na skupni lestvici zaseda 12. mesto, najnižje pa Murska Sobota, ki na skupni lestvici zaseda 96. mesto.

Razvrstitev občin po posameznih kategorijah:

Kategorija Gospodarstvo

Prvih 10 gospodarsko najmočnejših občin:

 1. Cerklje na Gorenjskem
 2. Idrija
 3. Trzin
 4. Komenda
 5. Novo mesto
 6. Bovec
 7. Šempeter – Vrtojba
 8. Železniki
 9. Bled
 10. Koper

V kategoriji gospodarstvo prvo mesto zaseda skupna zmagovalka, občina Cerklje na Gorenjskem. Občina z najnižjo stopnjo razvitosti pa je občina Žiri.

Občina z najvišjo povprečno neto plačo je prav tako občina Cerklje na Gorenjskem, kjer zaposleni dobivajo v povprečju 1.445€ neto. Izmed občin Savinjske regije je v tej kategoriji na četrtem mestu občina Štore s povprečno neto plačo 1.197€. Povprečna slovenska neto plača je 1.093€.

Najbolj zadolžena je občina je občina Gornji Petrovci, katere dolg na občana znaša 1.605€. Druga najbolj zadolžena pa je občina Savinjske regije, Solčava. Dolg na občana Solčave znaša 1.188€. Slovensko povprečje je 342€ na občana.

Občina z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti je občina Žiri, kjer beležijo zgolj 2,8 % brezposelnost. Registrirana brezposelnost v Sloveniji je 7,2 %.

Občina z najbolj dostopnimi stanovanji je občina Zavrč. Tam si lahko občan s povprečno plačo privošči največ kvadratnih metrov stanovanja. Najmanj dostopna stanovanja imajo občani Pirana.


Kategorija Prebivalstvo

Prvih 10 občin po življenjski moči prebivalstva:

 1. Ivančna Gorica
 2. Gorenja vas – Poljane
 3. Benedikt
 4. Vipava
 5. Sodražica
 6. Borovnica
 7. Škocjan
 8. Komenda
 9. Dol pri Ljubljani
 10. Dolenjske Toplice

Pri življenjski moči prebivalstva, kjer je upoštevana starostna sestava občanov, njihova izobrazba, gostota naseljnosti, medsosedska pomoč,…, prvo mesto zaseda občina Ivančna Gorica.

Občina z najmlajšim prebivalstvom je občina Komenda, katere občan je v povprečju star 38,5 let, občina z najstarejšim prebivalstvom pa je občina Hodoš, katere občan je v povprečju star 51 let.

Občina z največjim deležem bolj izobraženih zaposlenih je mestna občina Ljubljana, v kateri je 22,1 delovno aktivnih občanov visoko in višje izobraženih.

Občina Štore med vsemi slovenskimi občinami beleži največje priseljevanje, prebivalci pa se najbolj odseljujejo iz občine Zavrč.


Kategorija Infrastruktura

10 občin z najbolj urejeno infrastrukturo:

 1. Cerklje na Gorenjskem
 2. Šenčur
 3. Vodice
 4. Škofljica
 5. Domžale
 6. Preddvor
 7. Brezovica
 8. Medvode
 9. Radovljica
 10. Log – Dragomer

Občina z najbolj urejeno infrastrukturo in stanovanji je občina Cerklje na Gorenjskem.

Največji delež izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe glede na število občanov imajo v občini Lukovica.

Največji delež (27,1 %) novih stanovanj grajenih po letu 2005 imajo v občini Komenda. Na devetem mestu v tem parametru najdemo tudi občino Savinjske regije. To je občina Tabor katere delež novih stanovanj grajenih po letu 2005 znaša 17,2 %.

 

 


Kategorija Zdravje

10 najbolj zdravih občin:

 1. Dobrova – Polhov Gradec
 2. Gorenja vas – Poljane
 3. Žiri
 4. Log – Dragomer
 5. Vodice
 6. Miren – Kostanjevica
 7. Tolmin
 8. Trzin
 9. Škofja Loka
 10. Cerklje na Gorenjskem

Generalno gledano so najbolj zdravi občani občine Dobrova – Polhov Gradec.

V povprečju najmanj dni v letu je bil z dela bolniško odsoten občan občine Cerkvenjak (9,16 dni na leto), največ pa občan Črna na Koroškem (31,05 dni).

Največ bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu je bilo v občini Trnovska vas. Na četrtem mestu po tem parametru je tudi občina Savinjske regije. To je občina Dobje.

Največ prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji je bilo v občini Hodoš. Največ novih primerov raka pa je bilo v občini Črna na Koroškem. Med občinami z največ novih primerov raka je tudi občina Savinjske regije. To je občina Vitanje.

Največ prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj živi v občini Rogatec, na tretjem mestu pa je še ena občina Savinjske regije, občina Dobje.

Pri prezgodnjih smrtih prednjači savinjska občina Solčava.


Kategorija Kriminaliteta

10 najbolj varnih občin:

 1. Trnovska vas
 2. Ribnica na Pohorju
 3. Velika Polana
 4. Zavrč
 5. Rogatec
 6. Žetale
 7. Lovrenc na Pohorju
 8. Luče
 9. Nazarje
 10. Rogašovci

Kazalnik kriminalitete kaže, da je najbolj varna obična Trnovska vas. Na lestvici deset najbolj varnih občin pa so tudi tri občine Savinjske regije. To so občina Rogatec, ki zaseda visoko 5. mesto, občina Luče je na 8. mestu, občina Nazarje pa na 9. mestu.

Najmanj varna je občina Ljubljana.

 

 

 

 

V vsakem posamezni kategoriji so Moje finance izpostavile od 5 do 10 najboljših in najslabših občin. Če v zgornjih sestavkih občine Savinjske regije niso omenjene pomeni, da se niso znašle ne med najboljšimi, ne med najslabšimi v posamezni kategoriji.
Kje se najbolje živi? Uvrstitev občin Savinjske regije 2019 med vsemi 212 občinami v Sloveniji
Mesto: Občina: Mesto: Občina:
34. Nazarje 104. Slovenske Konjice
41. Zreče 107. Dobrna
47. Ljubno 109. Šmartno ob Paki
51. Prebold 110. Šmarje pri Jelšah
56. Solčava 122. Šentjur
61. Celje 131. Rečica ob Savinji
64. Velenje 132. Rogaška Slatina
66. Vransko 139. Polzela
73. Podčetrtek 146. Tabor
74. Luče 151. Vitanje
77. Šoštanj 161. Mozirje
78. Štore 162. Gornji Grad
80. Braslovče 170. Laško
82. Žalec 194. Rogatec
86. Dobje 205. Kozje
97. Vojnik
Sodelujte v anketi o kvaliteti življenja v vaši občini

In kaj pravite vi? Svoje (ne)zadovoljstvo z bivanjem v vaši občini izrazite v spodnji anonimni anketi

Create your own user feedback survey

Rezultate bomo na Celje.info objavili konec meseca

 

B.S., vir: Moje finance