Cinkarna Celje in Boris Šuštar dosegla sodno poravnavo


cinkarna2Na celjskem Okrožnem sodišču sta danes Cinkarna Celje in predstavnik Civilnih iniciativ Celja Boris Šuštar dosegla sodno poravnavo.

Uprava je tožbo sprožila s ciljem zaščite dobrega imena podjetja. Poleg tega je bil to po njihovem edini način zaščite zaposlenih, ki so jih obtožbe o genskih okvarah in hudih poklicnih obolenjih osebno prizadele.

Kot je znano, je Cinkarna Šuštarja tožila zaradi stalnih nepreverjenih informacij, ki jih je razglašal in z njimi strašil javnost.

S podpisom spodnjih izjav je vodstvo podjetja prepričano, da je doseglo želeno – torej ovržbo neresničnih trditev, zato ni vztrajalo pri plačilu odškodnine.

Šuštar je v izjavi potrdil, da osebno ne pozna obstoja raziskave izpred približno 24-ih let, ki bi kazala na kromosomske spremembe pri zaposlenih v Cinkarni Celje, niti mu ni poznan obstoj tovrstnih ugotovitev v sedanjem času.

Prav tako je podpisal, da nikoli ni trdil, da je v Cinkarni Celje zamolčan celoten niz poklicnih obolenj, ki so posledica hudega zastrupljanja z nevarnimi snovmi, kot tudi nezdravih delovnih pogojev v Cinkarni Celje, da za to izjavo ne stoji in da jo je objavil novinar brez njegovega pristanka in vednosti.

Strinjal se je, da je v sadri, ki se nahaja na odlagališču Za Travnik izmerjena vsebnost talija s strani akreditiranega laboratorija pod 1 mg/kg, torej da je pod mejo določljivosti uporabljene metode.

Na koncu je podpisal še izjavo, da onesnaženje okolja s kadmijem ni samo zaradi delovanja Cinkarne ter da trenutno ne razpolaga z nespornimi dokazili, da bi to izhajalo iz sedanje proizvodnje.