Društvo SOS telefon vabi k sodelovanju nove prostovoljke!


Društvo SOS telefon je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu, na področju socialnega varstva. Že od leta 1989 nudijo psihosocialno pomoč ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje; delujemo na nacionalni ravni.

Njihovi osnovni programi so: SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja; dve zatočišči za ženske in otroke – žrtve nasilja (nahajata se v Ljubljani, vanju pa sprejemamo ženske in otroke iz vse Slovenije); psihosocialna in psihološka pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini in žrtvam spolnih zlorab.

Izvajajo tudi preventivne dejavnosti – izobraževanje, ozaveščanje in informiranje strokovne in splošne javnosti o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki.

Ker potrebujemo nove prostovoljke za svetovanje na SOS telefonu za ženske in otroke – žrtve nasilja, bo maja in junija 2017 v Celju potekalo osnovno usposabljanje za prostovoljno delo.

Od 16. maja 2017 do 10. junija 2017 bo v Celju potekalo osnovno usposabljanje za prostovoljno svetovalno delo na SOS telefonu za ženske in otroke – žrtve nasilja.

Za podrobnejše informacije pokličite v pisarno Društva SOS telefon, na telefonski številki: 01 544 35 13 in 01 544 35 14, vsak delavnik od 9.00 do 15.00, ali pišite na e-naslov: [email protected].

Več informacij lahko poiščete tudi na spletni strani Društva SOS telefon: www.drustvo-sos.si.

Prijazno vabljene!