Več hišnih preiskav na območju Celja: bivša vodilna iz Thermane osumljena zlorabe položaja


Celjski policisti bivša vodilna delavca Thermane Laško sumijo ustvarjanja umetnih pogojev za prisilno poravnavo in s tem oškodovanje delničarjev. Dokaze so včeraj na območju Celja iskali v hišnih preiskavah, obiskali so tudi omenjeno zdravilišče.

Zaradi njunih ravnanj naj bi bili delničarji oškodovani vsaj za 15 milijonov evrov.

Preiskava policije, kjer ob celjskih kriminalistih sodeluje tudi Nacionalni preiskovalni urad, je ob Celju potekala še na območju  Maribora in Ljubljane. Opravili deset hišnih in eno osebno preiskavo. Preiskave so potekale tako v zasebnih kot poslovnih prostorih.

Kriminalisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti storjenega v času od 15. julija 2013 dalje. Storitve kaznivega dejanja sta osumljeni dve osebi s podjetja Thermana Laško, katere lastnica je od leta 2015 DUTB.

Po poročanju časopisa Delo naj bi šlo za nekdanjega predsednika uprave Thermane Andreja Bošnjaka in nekdanjo prokuristko Natašo Tomić.

Kot sumi policija, sta omenjena naročila cenitev družbe, kar je bila podlaga za prevrednotenje družbe. Vse to sta storila z namenom slabitve vrednosti družbe. Po mnenju preiskovalcev sta s tem ustvarila »umetne« pogoje za insolventnost čemur je sledil postopek prisilne poravnave.

V nadaljevanju pa sta  kot enega izmed ključnih ukrepov finančnega prestrukturiranja predlagala, da bo v osnovni kapital družbe konvertiran ustrezen delež  terjatev upnikov, vse z namenom spremembe lastniške strukture družbe oziroma oškodovanja dotedanjih delničarjev.

Tako sta s cenitvami, spremembo vrednotenja in zlorabo institutov korporacijskega in insolvenčnega prava, delničarje družbe oškodovala za ves vložek oziroma pravice iz njihovih delnic, tako lastniške kot upravljalske, ki znaša nominalno preko 15 milijonov evrov.

Kriminalisti so opravili hišne in osebne preiskave tako v matični družbi, revizijski hiši ter drugih deležnikih postopka. Nobeni osebi niso odvzeli prostosti.

Zbrano dokazno gradivo bo predmet vsebinske presoje. Glede na količino zaseženih stvari ter glede na  ostale okoliščine predvidevajo, da bo preiskava trajala še kar nekaj časa. S potekom preiskave in ugotovitvami bo javnost seznanjena ob njenem zaključku.

Sicer pa delničarji že od reševanja Thermane na sodišču dokazujejo, da je bilo reševanje pravzaprav organizirana akcija bank, da dobijo laško družbo.

*vir foto: chebul.si

B.S.

ortenija-polsi-klik