V soboto odprtje teras v vseh regijah. Kako bo potekala “covid” matura 2021?


Vlada nocoj pretresa epidemiološko stanje in morebitno sproščanje ukrepov. Znano je že, da je padla odločitev, da se v soboto odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov po celotni Sloveniji. V statističnih regijah Pomurska, Goriška in Obalno-kraška se določa izjeme na način, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov (semafor spodaj).

S petkom bo tudi dovoljeno prehajanje regij, zbiranje in prireditve do 10 ljudi, v ponedeljek pa se bodo odprla vrata vseh izobraževalnih ustanov.

Včeraj je bilo oprvaljenih skupaj 29.811 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi PCR testov so potrdili skupno 1.034 okužb, kar je manj kot prejšnji teden, ko je bilo potrjeno okuženih 1.236 oseb. Občutno padanje števila okužb beležimo že sedmi dan zapored. Epidemiološka slika (7-dnevno povprečje dnevno okuženih oseb) je tako Slovenijo še bolj pomaknila proti rumeni fazi (informacije o ukrepih po fazah po novem vladnem semaforju najdete tukaj). Ob zakšnem nadaljevanju bi lahko po številu okuženih že naslednji teden prešli v rumeno fazo.

Včeraj se je skupno število hospitaliziranih na nacionalni ravni ponovno nekoliko zmanjšalo, tako na navadnih kot tudi intenzivnih covid oddelkih.

Število aktivno okuženih prebivalcev Slovenije je 12.176 (včeraj 12.331) aktivno okuženih.

Opravljenih je bilo 24.995 hitrih antigenskih testov (HAGT) in 4.816 molekularnih PCR testov, ki so potrdili 1.034 okužb z deležem pozitivnih izvidov 21,5 %.

7-dnevno povprečno število potrjeno okuženih po podatkih COVID-19 sledilnika je trenutno 713 okuženih oseb. Po podatkih NIJZ-a, ki ne vključujejo tujih državljanov in neznanih okužb je bilo to povprečje 706.

Trenutno je hospitaliziranih 631 covidnih bolnikov, od tega jih je 153 na intenzivni negi.

Včeraj so umrli 4 bolniki oboleli za covidom-19. Od začetka epidemije je skupaj umrlo že 4.176 bolnikov s covidom-19.

V savinjski regiji je bilo včeraj potrjenih 165 okužb (pred tednom dni 188). 7-dnevno povprečno število okuženih v regiji je 110 (včeraj 113).


Poudarki:
  • statistični podatki na regijski in državni ravni
  • kako bo potekala letošnja matura

Epidemiološko stanje na Celjskem

V savinjski regiji se je 7-dnevno povprečno število okuženih 110 (včeraj 113). Savinjska regija se je tako še utrdila v oranžni fazi, za katero meja 7-dnevnega povprečnega števila okuženih je 125.

V zadnjih 7 dneh je bilo v savinjski regiji potrjenih 770 (-23 glede na včeraj) okužb s SARS-CoV-2, 7-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je 298 in je tretje najvišje v Sloveniji za primorsko-notranjsko in zasavsko regijo (slovensko povprečje 235). V zadnjih 14 dneh je bilo v savinjski regiji potrjenih 1.915 okužb (-60 glede na včeraj). 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev pa je 741, kar je druga najvišja pojavnost takoj za primorko-notranjsko regijo (slovensko povprečje 576). Savinjska regija ima tako še vedno eno izmed najslabših epidemioloških slik med slovenskimi regijami.

Splošni bolnišnici Celje se zdravi 110 covidnih bolnikov (1 več kot dan prej), kar je največ po 9. februarju, ko je bilo v celjski bolnišnici prav tako 110 covidnih bolnikov. Izmed vseh trenutno hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v Celju jih je 20 na intenzivni negi (en manj kot včeraj). V SB Celje so včeraj sprejeli 11 covidnih bolnikov, v domačo oskrbo so odpustili 8. V celjski bolnišnici sta včeraj umrla 2 covidna bolnika. Skupaj je v celjski bolnišnici doslej umrlo 437 bolnikov s covidom-19.

Na Celjskem oz. savinjski regiji je bilo včeraj potrjenih 165 okužb (prejšnji teden 188). Največ jih je bilo v občini Celje 32, sledijo Slovenske Konjice 21, Žalec 17, Velenje 13, Laško 12, Vojnik 11, Ljubno 8, Zreče 8, Rečica ob Savinji 6, Braslovče 4, Mozirje 4, Šentjur 4, Podčetrtek 3, Šmarje pri Jelšah 3, Šmartno ob Paki 3, Dobrna 2, Rogaška Slatina 2, Šoštanj 2, Tabor 2, Dobje 1, Gornji Grad 1, Luče 1, Nazarje 1, Polzela 1, Prebold 1, Rogatec 1, Štore 1.

Epidemiološko stanje na nacionalni ravni

V Sloveniji je bilo včeraj potrjeno okuženih 1.034 oseb, pred tednom dni pa je bilo potrjenih 1.236. Že sedmi dan zapored smo glede na prejšnji teden zabeležili padec števila okužb in se po 7-dnevnem povprečnem številu okuženih še vedno hitro bližamo rumeni fazi. Če se bo trend nadaljeval bi lahko to dosegli že v naslednjem tednu.

Včeraj se je zmanjšalo tudi število hospitaliziranih, ki pa je še vedno dokaj oddaljeno od rumene faze (meja za prehod v rumeno fazo je pod 500 hospitaliziranih).

Trenutno je hospitaliziranih 631 covidnih bolnikov. Na intenzivni negi se jih zdravi 153.

Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v slovenskih bolnišnicah se je včeraj zmanjšalo za 18. Sprejetih je bilo 48 covidnih bolnikov (23 manj kot dan prej). V domačo oskrbo so odpustili 62 bolnikov oz. 7 manj kot dan prej. V intenzivni enoti se zdravijo 4 covidni bolniki manj kot dan prej.

Včeraj so umrli 4 bolniki oboleli za covidom-19, vsi v bolnišnicah (noben na intenzivni negi). Od začetka epidemije pa je skupaj umrlo 4.176 covidnih bolnikov.

7-dnevno povprečje potrjeno okuženih je po podatkih covid-19 sledilnika na državni ravni 713 okuženih oseb (včeraj 741). Po podatkih NIJZ-a, ki ne vključujejo tujih državljanov in neznanih okužb je bilo to povprečje 706 (včeraj 737).

Po podatkih NIJZ-a je bilo do sedaj s prvim odmerkom cepljenih že 380.083 državljanov (okoli 18,1 %), z drugim odmerkom pa 147.885 državljanov (7,0 %). Kakšna je trenutna precepljenost v naši regiji in občini in ostale informacije o cepljenju najdete tukaj.

Kako bo potekala letošnja matura?

Ministrica za šolstvo Simona Kustec je na vladni novinarski konferenci najprej sporočila, da matura v tem šolskem letu seveda bo. Po trenutnih podatkih je na maturo skupaj prijavljenih nekaj več kot 17 tisoč dijakinj in dijakov. K poklicni maturi se je prijavilo 7.180 kandidatov, k splošni maturi pa 10.623.

Matura bo izpeljana na način, ki je bil predstavljen že decembra lansko leto (podrobnosti najdete tukaj). Koledarja obeh matur ostajata nespremenjena, kar pomeni, da se splošna matura za šolsko leto 2020/21 začenja v torek, 4. maja, s pisanjem eseja iz materinščine. Poklicna matura in osrednji del splošne mature se začenjata  v soboto, 29. maja, s pisnim izpitom iz angleščine.

Maturanti bodo v primeru karantene zaradi tveganega stika lahko 24 ur pred samim izpitom opravili PCR-testiranje. Dijaki v karanteni bodo imeli pri testiranju prednost pred drugimi. Če bo test negativen, bodo lahko po pod posebnimi pogoji pristopili k opravljanju mature. Obveznost bo takšen maturant opravljal v ločeni učilnici, pod nadzorom učiteljev, ki so bolezen že preboleli ali so proti covid-19 cepljeni, šole pa bodo morale zagotoviti ločene vhode in koridorje do učilnic, namenjenih takim primerom.

Darko Zupanc z državnega izpitnega centra je ob tem poudaril, da bodo tisti, ki bodo na spomladanskem roku okuženi in mature ne bodo mogli opravljati, s predložitvijo potrdil lahko maturo opravljali na jesenskem roku.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje mag. Franc Vindišar je izpostavil nujnost spoštovanja zaščitnih ukrepov med opravljanjem maturitetnih obveznosti, nujnost prezračevanja prostorov, samozaščitno ravnanje znotraj družine oz. pri visokorizičnih stikih ipd.. Vindišar je povedal tudi, da bodo maturanti, ki so se prijavili na cepljenje, prvi odmerek dobili v petek.

Poklicna matura

Pri poklicni maturi bodo prilagoditve pri pisnih in ustnih izpitih. Prilagoditve pri 4. predmetu za izdelavo izdelka, opravljanje storitve oz. izpitni nastop (praktični del) pa se oblikujejo v skladu s pripravljenimi in izvedenimi prilagoditvami za izvedbo poklicne mature 2020 in se v primeru potrebe ustrezno dopolnijo.

Prilagoditve pri pisnih izpitih bodo vsebovale splošni bonus in izbirnost. Tako se na poklicni maturi za vse pisne izpite uporabi 10 odstotni splošni bonus. Kandidati ga bodo prejeli pri neuspešno opravljenih delih izpitov. Izpiti iz tujih jezikov so umeščeni v Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) »absolutno«. Zato se pri pogojih za izdajo certifikatov ne bo upošteval bonus pri pisnih izpitih.

Prav tako bo dodatno zagotovljena izbirnost pri italijanščini ter pri italijanščini kot tujem in drugem jeziku. Izbirnost bo zagotovljena tudi na vseh izpitnih rokih poklicne mature 2021 pri angleščini. Pri slovenščini, madžarščini, nemščini in matematiki je bila izbirnosti prisotna že do sedaj in bo ostala tudi pri poklicni maturi 2021.

Prilagoditve pri ustnih izpitih pa gredo v zmanjšanje vsebin ocenjevanja znanja za 15 odstotkov, prav tako za toliko se bo zmanjšalo število izpitnih lističev. Organizacijsko pa bodo ustni izpiti izvedeni podobno kot na poklicni maturi 2020. To pomeni, da sta v šolski izpitni komisiji lahko samo 2 člana – predmetna strokovnjaka. Izpraševalec izjemoma (zaradi karantene) lahko sodeluje na daljavo. V tem primeru je komisija 3-članska.

Za uspešno uveljavitev predlaganega paketa prilagoditev, tako komisija, je prioritetno čimprejšnje vračanje v šolo dijakov zaključnih letnikov, ki opravljajo poklicno maturo 2021. S tem se bo omogočila izvedba rednega pouka in optimalno doseganje učnih ciljev pri vseh predmetih poklicne mature. Tako bodo v ustrezni meri izpolnjeni tudi pogoji za opravljanje četrtega predmeta.

Splošna matura

Pri splošni maturi bo veljal splošni bonus za vse predmete splošne mature v obsegu 10 odstotkov na neuspešno opravljeni del zunanjega dela izpita. To bo omililo pričakovan padec v dosežkih, hkrati pa ne vodi do znatnih zgostitev ocen niti na strani učno slabših kot tudi ne boljših kandidatov in ustrezno ohranja obe temeljni funkciji splošne mature: omogoča zaključek srednje šole in vpis na študij, vključno s selekcijo kandidatov na študije z omejitvami.

Ker so izpiti iz tujih jezikov umeščeni v Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) »absolutno«, se bodo certifikati o znanju tujega jezika izdajali na podlagi števila doseženih točk pri pisnih izpitih iz tujih jezikov brez upoštevanja bonusa.

Določene so prilagoditve pisnega dela splošne mature pri učnih jezikih, matematiki ter pri modernih tujih jezikih, prav tako pri izpitnih nastopih in pisnih izpitih na področju glasbe in sodobnega plesa.

Pri ustnih delih splošne mature pa je predvideno, da je potrebno povečati predvidljivost vsebin, učiteljem na šolah omogočiti zmanjšanje obsega vsebin, o čemer je potrebno do konca februarja obvestiti maturantke in maturante. Za vse predmete z ustnimi izpiti bodo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, obe maturitetni komisiji in državni izpitni center oblikovali smernice oziroma navodila šolam za objavo točnih datumov ustnih izpitov. Učitelji pa bodo maturante seznanili na šolah, katere vsebine bodo izključene iz ustnega dela izpita.

Glede praktičnih delov izpitov, torej seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in drugih praktičnih izpitov pa so šole že oktobra prejele navodila za izvajanje. Za prilagoditve bodo uporabljene predložene možnosti iz splošne mature 2020.

Podrobnejše informacije so navedene v spodaj pripetih dokumentih, pripravljenih s strani Državne komisije za splošno maturo in državne komisije za poklicno maturo. Več tukaj

B.S.