Delovno sodišče: Gabrovec izpolnjeval pogoje, imenovanje direktorice SB Celje nezakonito in ga je treba razveljaviti


Po poročanju Večera je celjsko delovno sodišče na ponovljenem sojenju nepravnomočno odločilo, da je dr. Branko Gabrovec izpolnjeval pogoje razpisa za delovno mesto direktorja celjske bolnišnice. Kot je znano je bil Gabrovec izločen s seznama kandidatov za novega poslovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, ker naj ne bi imel dovolj vodstvenih izkušenj.

Na ponovljenem sojenju na prvostopenjskem sodišču v Celju je dokazal nasprotno. Sodba je nepravnomočna.

Vrhovno sodišče je lani oktobra, potem ko je Delovno sodišče na prvem sojenju ugotovilo, da je bil postopek imenovanja direktorice nezakonit, odločilo, da mora celjsko delovno sodišče ponoviti sodni postopek in najprej ugotoviti, ali je Gabrovec sploh izpolnjeval pogoje razpisa, ki so zahtevali pet let vodstvenih izkušenj. Delovno sodišče je namreč na prvem sojenju ugotovilo zgolj to, da bi morali o tem, ali je Gabrovec izpolnjeval pogoje, odločati člani sveta zavoda, ne razpisna komisija sveta zavoda. Ta postopek so takrat razglasili za nezakonitega. Gabrovec je tako sedaj nepravnomočno dokazal tudi to, da je izpolnjeval pogojem. Kot še piše Večer je sodišče pritrdilo Gabrovcu, da njegovo vodenje karate kluba Shokotan in Zveze klubov JKA ustreza razpisnim pogojem, ki so za potegovanje za funkcijo direktorja celjske bolnišnice zahtevali pet let vodstvenih izkušenj. Ob tem je sodišče v tokratni sodbi ugotovilo še nekatere druge nepravilnosti v postopkih izbire novega direktorja, na mesto katerega je bila takrat ustoličena mag. Margareta Guček Zakošek.

Sodišče je zato sprejelo sklep, da je bilo imenovanje mag. Margarete Guček Zakošek za poslovno direktorico celjske bolnišnice nezakonita in se mora razveljaviti. Ob tem pa mora svet zavoda ponovno odločati o poslovnem direktorju.

Splošna bolnišnica Celje se bo na sodbo pritožila

Na sodbo se je s sporočilom za javnost odzvala tudi Splošna bolnica Celje.

Kot so zapisali so prejeli sodbo v delovnopravni pravdi tožnika Branka Gabrovca zoper Splošno bolnišnico Celje zaradi razveljavitve sklepa o imenovanju direktorja in ponovnem odločanju glede izbora direktorja.

“Razpisna komisija Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje je g. Gabrovca izločila iz postopka zaradi odločitve, da ne izpolnjuje predpisanih pogojev za direktorja, opredeljenih v Statutu Splošne bolnišnice Celje. Delovno sodišče v Celju je razsodilo, da je g. Gabrovec z vodenjem karate kluba Shokatan in Zveze klubov JKA imel zadostne izkušnje za kandidaturo za vodenje naše bolnišnice, ter da je o imenovanju direktorja potrebno ponovno odločati.

Sodba Delovnega sodišča v Celju ni pravnomočna (dokončna), zato se bo Splošna bolnišnica Celje pritožila na Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani,” so zapisali v SB Celje.