Novo Dečkovo naselje že pred začetkom gradnje razburja občane (foto)


Po tem, ko je pred tedni zaradi obnove Celjskega doma padla stoletna platana, se je podobna zgodba odvila tudi na mestu, kjer bo v naslednjih letih zrasla nova moderna stanovanjska soseska Dečkovo naselje.

V sklopu pripravljalnih del za gradnjo je namreč moral pasti 200-letni hrast. Po prepričanju okoliških prebivalcev naj bi bilo drevo zaščiteno, na Mestni občini Celje pa zatrjujejo, da na tem območju ni bilo zaščitenih dreves.

obmocje-dn10-deckovo-naselje-5

Na območju novega Dečkovega naselja DN 10, v katerem bo do leta 2021 zgrajenih šest večstanovanjskih objektov, so se v minulih dneh začela pripravljalna dela pred začetkom gradnjeProjekt novogradenj, ki je bil sicer ob najavi sprejet z odobravanjem, pa je že v samem začetku razburil občane.

Zadnje dni so namreč delavci na območju odstranjevali zarastje, med katerim pa ni bilo le divje razraščeno grmičevje, temveč tudi nekaj velikih starejših hrastov. Med slednjimi pa je bil tudi hrast, ki je po nekaterih ocenah dosegal častitljivih 200 let in naj bi bil po prepričanju okoliških prebivalcev tudi zaščiten. In prav za tega očaka je zaskrbelo okoliške prebivalce, ko so na območju novega Dečkovega naselja zabrnele motorne žage.

Skrbi občanov so se izkazale za upravičene. 200-letnika so posekali kot zadnjega

obmocje-dn10-deckovo-naselje-7-1Hrast na območju DN 10 naj bi torej dosegal podobno starost, kot dva zaščitena hrasta v Novi vasi, katerima se je moral prilagoditi tudi projekt gradnje trgovine velike evropske trgovske verige. Hrasta v Novi vasi sta namreč razglašena za naravni spomenik nad njima pa bdi Zavod RS za varstvo narave.

Očitno pa hrast na območju DN 10 ni imel enakih sreče in privilegijev, kot hrasta v Novi vasi.

Da bo hrast moral pasti je nakazalo tudi pojasnilo Mestne občine Celje, ki so nam ga posredovali še pred zaključkom del. V njem so zapisali, da na tem območju ni zavarovanih dreves ter, da je potrebno zaradi priprav na gradnjo nove stanovanjske soseske Dečkovo naselje – DN 10 na tem območju posekati zarast.

In ko je najprej izgledalo, da so se delavci vendarle kot edinega usmilili najstarejšega hrasta na tem območju, pa je že bližnji pogled na drevo dal vedeti, da je odstranitev le še vprašanje časa. Danes je tako drevo, ki je raslo dve stoletji, v nekaj minutah padlo pod ostro verigo motorne žage in dalo prostor novemu stanovanjskemu naselju, ki bo zraslo v naslednjih dveh letih in ga bo krasilo nekaj okrasnih dreves.

Pojasnila so nam posredovali tudi iz Zavoda RS za varstvo narave. Zapisali so: “Na območju Dečkovega naselja DN10 na Zavodu RS za varstvo narave nimamo evidentiranih dreves, ki bi imela status naravne vrednote in zavarovanega območja. V Dečkovem naselju oz. v neposredni bližini, na Ulici mesta Grevenbroich (ob cesti pri Lidlu) sta dva hrasta rodu Quercus robur. Drevesi sta zavarovani kot naravni spomenik z Odlokom o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje. Kot nam je znano, gradnja na območju novega Dečkovega naselja DN10 ne bo posegala na območje teh dveh zavarovanih dreves.”

foto: M.L.

B.S.