Kmalu začetek gradnje Dečkovega naselja (foto)


1-dn10-situacija-3dŽe čez dober mesec naj bi se začela prva dela za izgradnjo šestih večstanovanjskih objektov v sklopu projekta Stanovanjska soseska Dečkovo naselje (na Ostrožnem), katerega 142 stanovanj v šestih stavbah se bo razprostirala na 20 tisoč kvadratnih metrih velikem zemljišču.

Cilj projekta je predvsem zagotavljanje dodatne ponudbe najemnih stanovanj, s čimer bi zadostili delu potreb po najemniških stanovanjih v Celju.

2-dn10-situacija-3dKot so nam sporočili iz podjetja Nepremičnine Celje d.o.o., ki je tudi glavni investitor projekta, sta bili osnovni vodili pri snovanju stanovanjske soseske ustvarjanje kvalitetnih ambientov v soseski in kakovostnih stanovanjskih površin za različne tipe bivanjskih skupnosti. V naselju bodo tako zgradili šest stanovanjskih stavb s skupno 142 stanovanji ter garažno hišo. Stanovanjski program je predviden v vseh stavbah od pritličja do zadnjega nadstropja.

So pa v podjetju Nepremičnine Celje dodali, da še vedno čakajo na sklep o predhodnem postopku s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Dokler omenjenega sklepa nimajo namreč na Upravno enoto še ne morejo vložiti vlogo za gradbeno dovoljenje.

Kljub vsemu pa pravijo, da bo Mestna občina Celje svoj del postopkov pri gradnji Dečkovega naselja začela že meseca junija, Nepremičnine Celje pa bodo z gradnjo večstanovanjskih objektov in garažne hiše začele meseca oktobra letos. Zaključek projekta je predvidena za konec leta 2021.

Stanovanja na voljo za vse družbene skupine

V času oblikovanja investicijske dokumentacije so Nepremičnine Celje predvidele naslednjo strukturo:

  • 14 oskrbovanih stanovanj, projektiranih na podlagi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje in bodo podeljena v skladu s Pravilnikom za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem,
  • 36 stanovanj namenjenih mladim in mladim družinam, ki bodo oddana mladim in mladim družinam na podlagi Javnega razpisa za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam v obdobju do leta 2021 in v skladu s Pravilnikom o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj posebnim kategorijam upravičencev,
  • 92 neprofitnih stanovanj, dodeljenih prosilcem glede na njihovo socialno in zdravstveno ogroženost oziroma stanje. Stanovanja bodo podeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v obdobju 2019-2021, pri tem pa se bodo upoštevala pravila, ki izhajajo iz Stanovanjskega zakona, Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10:

  • Skupna vrednost projekta okvirno znaša 13.440.387,12 EUR.
  • Predvideno je sofinanciranje v višini 5.764.511,00 EUR, od tega iz sredstev ESRR v višini 4.611.608,80 EUR in sredstev RS v višini 1.152.902,20 EUR.
  • Projekt bo sofinanciran tudi s strani Nepremičnin Celje v višini 6.926.534,78 EUR.
  • MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 749.341,34 EUR.

3-dn10-situacija-3d

deckovo-naselje-dn10-postavitev
Google maps – približna lokacija gradnje stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN 10
deckovo-naselje-dn10-v-naravi
Projekt

1-7-lega-v-urbanem-obmocju-dn-10-page-001 1-6-lega-na-degradiranem-obmocju-dn-10-page-001

B.S.