Guček Zakoškova kljub odredbi sodišča vztraja na položaju direktorice celjske bolnišnice


rp_bolnisnica-celje2.jpgSaga okoli poslovnega direktorja Splošni bolnišnici Celje se nadaljuje. Potem, ko je bilo veliko prahu dvignjenega že pri odstavitvi prejšnjega direktorja, se sedaj zapleta tudi z imenovanjem nove direktorice.

Bo na koncu najkrajšo potegnila prav splošna bolnišnica Celje, ki bo verjetno morala plačevati visoko kazen, ki jo je sočasno z odredbo naložilo delovno sodišče v Celju?

Potem, ko je Delovno sodišče v Celju že dan za tem, ko je nova direktorica Margareta Guček Zakošek nastopila svoj mandat, izdalo začasno odredbo o zadržanju izvršitve sklepa zavoda celjske bolnišnice, ki je novo direktorico imenoval v začetku februarja, so iz bolnišnice danes sporočili, da se bodo na odredbo sodišča pritožili. Pritožbo bo v imenu Splošne bolnišnice Celje podala pooblaščena odvetniška družba Zdolšek.

V bolnišnici so med drugim prepričani, da je odredba sodišča brezpredmetna, saj je nova direktorica funkcijo nastopila pred izdajo le te.

Vztrajanje direktorice na položaju pa utegne bolnišnico drago stati. Sodišče je namreč odločilo, da se za vsak dan kršitve odredbe Splošni bolnišnici Celje izreče denarna kazen v višini 2.000 evrov. Tudi pritožba na odločitev sodišča o začasni odredbi namreč ne zadrži izvajanja omenjene odredbe.

Kot smo že pisali, so Gabrovca v začetku meseca, pred glasovanjem sveta zavoda, izločili z liste kandidatov za novega direktorja, ker da naj nebi zadostil pogojem razpisa v točki, kjer so zahtevane vodstvene izkušnje.

Gabrovčev odvetnik Igor Inkret je v tožbi navedel, da bi o izločitvi Gabrovca morali na podlagi predpisov odločati člani sveta zavoda in ne razpisna komisija. Poleg tega naj v spisu o izločitvi naj ne bi bilo priloženega pravnega mnenja zdravstvenega ministrstva glede kandidatovega neizpolnjevanja pogojev. Na drugi strani pa je bilo že pred odločanjem v spisu pravno mnenje celjske bolnišnice, ki govori o tem, da omenjeni kandidat izpolnjuje pogoje za to mesto.