Guček Zakoškova nazaj na direktorski stolček celjske bolnišnice?


Člani sveta Splošne bolnišnice Celje bi morali danes ponoviti glasovanje iz leta 2018 za direktorja Splošne bolnišnice Celje, kar jim je v začetku oktobra naložilo višje ljubljansko sodišče, potem ko je potrdilo, da je bila mag. Margareta Guček Zakošek imenovana nezakonito. Do glasovanja ni prišlo, saj na seji ni bila predvidena ponovna predstavitev kandidatov, zaradi česar je bila točka o ponovni izbiri direktorja umaknjena z dnevnega reda.

Za ponovno imenovanje na mesto direktorja so se imeli možnost potegovati vsi štirje kandidati, ki so se prijavili na razpis leta 2018, a sta soglasje k ponovni kandidaturi dala le Guček Zakoškova in Janez Pavlin. Dr. Branko Gabrovec soglasja ni podal, saj je precenil, da mu razmerja v svetu zavoda ne dajejo možnosti izvolitve.

Pred dnevi so bili na Guček Zakoškovo preko anonimnega pisma usmerjeni tudi hudi očitki.

Saga o izbiri novega direktorja Splošne bolnišnice Celje očitno še ne bo dobila konca. Kot je znano, je v začetku oktobra Višje delovno sodišče v Ljubljani potrdilo sodbo celjskega delovnega sodišča, ki je odločilo, da je bila mag. Margareta Guček Zakošek, kot kandidatka takrat vladajoče stranke SMC, na mesto direktorice celjske bolnišnice imenovana nezakonito, saj njen takratni protikandidat doc. dr. Branko Gabrovec ne bi smel biti izločen iz izbirnega postopka. Funkcijo je morala takoj zapustiti, za vršilca dolžnosti direktorja celjske bolnišnice pa je bil že naslednji dan imenovan njen strankarski kolega dr. Dragan Kovačić, dr. med., Guček Zakoškova pa je prevzela mesto pomočnika direktorja.

Sodišče je bolnišnici ob razsodbi tudi naložilo, da morajo člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje ponovno opraviti izbiro med vsemi na razpis leta 2018 prijavljenimi kandidati. To naj bi se zgodilo na današnji 6. izredni seji, a do tega ni prišlo. Kot so namreč sporočili iz celjske bolnišnice na seji ni bila predvidena ponovna predstavitev kandidatov, zaradi česar je bila točka o ponovni izbiri direktorja umaknjena z dnevnega reda, izbira pa bo opravljena na naslednji seji. Ta bo predvidoma prihodnji mesec.

Na direktorski stolček se po vsej verjetnosti vrača Guček Zakoškova, ki se sooča tudi z očitki iz anonimke

Pred ponovnim glasovanjem je Svet zavoda sicer pridobil pisne izjave kandidatov glede tega, ali še vztrajajo pri kandidaturi za leta 2018 razpisano delovno mesto direktorja Splošne bolnišnice Celje. Pozitivno sta se izrekla le dva takrat prijavljena kandidata in sicer mag. Margareta Guček Zakošek in Janez Pavlin. Irena Nunčič in doc. dr. Branko Gabrovec pa sta se kandidaturi odrekla.

Je pa sicer že pred današnjo sejo postalo bolj ali manj jasno, da ima največ možnosti za ponovno potrditev Margareta Guček Zakošek, ki je morala mesto direktorice zapustiti pred dobrima dvema mesecema. Večinska podpora članov sveta bolnišnice naj bi se ji obetala kljub anonimnemu pismu, ki sta ga pred dnevi prejela Inšpektorat za delo in Svet zavoda SB Celje. V njem so avtorji na Guček Zakoškovo usmerili hude obtožbe. Med drugim to, da je pomočnica direktorja celjske bolnišnice postala brez javnega razpisa, da je v obdobju epidemije neupravičeno prejela 7000 € kriznega dodatka ter da dejansko še vedno vodi bolnišnico in izvaja mobing nad zaposlenimi.

Guček Zakoškova je vse očitke ostro zavrnila in anonimno pismo ocenila predvsem kot poskus njene diskreditacije pred ponovnim glasovanjem. Na anonimno pismo se je odzval tudi v.d. direktorja SB Celje Kovačić, ki se mu zdi komuniciranje preko anonimk sicer nesprejemljivo, a da so kljub temu vse obtožbe vzeli zelo resno, jih tudi preverili in vse zavrnili kot neutemeljene.

Kljub vsem pretresom pa bo bolnišnica očitno dobila novo staro direktorico. Kot omenjeno, sta se namreč izmed štirih na raspis leta 2018 prijavljenih kandidatov, za ponovno kandidaturo odločila le Guček Zakoškova in nekdanji župan Dobrepolja Janez Pavlin, ki pa naj ne bi imel možnosti za izvolitev. Od kandidature sta še pred ponovnim glasovanjem odstopila kandidatka stranke SDS Irena Nunčič, ki je bila medtem septembra kot vršilka dolžnosti imenovana na čelo FURS-a ter kandidat stranke SD doc. dr. Branko Gabrovec, ki je precenil, da zaradi razmerij sil v svetu zavoda SB Celje nima možnosti za imenovanje. Gabrovec je sicer za Radio Slovenija povedal, da je takšno politično imenovanje prispevalo k zelo slabemu delovanju in rezultatom bolnišnice ter odnosom v njej. To, kot je dodal, pa se izkazuje tudi v tem, da je SB Celje podvržena tudi nekaterim kriminalističnim preiskavam v povezavi z novogradnjo, nabavo ventilatorjev, itd.. Gabrovec ob vsem dogajanju zato meni, da bi moralo v trenutni situaciji ukrepati Ministrstvo za zdravje ter razveljaviti razpis izpred dveh let ter razpisati novega.

B.S., foto: G.K.