Hitro končano krožišče na Lavi


V slabem mesecu dni od začetka gradnje krožišča na Lavi, na stiku Ceste na Ostrožno in Pucove ulice je nova pridobitev začela služiti namenu.

V drugi fazi projekta, ki se bo predvidoma zaključila do konca oktobra 2023, bo urejena javna razsvetljava, prometna signalizacija in zasaditev sredinskega otoka.

Skupna vrednost naložbe znaša 150 evrskih tisočakov.