Kako so se na splošni maturi odrezali celjski gimnazijci


Danes je napočil veliki dan za dijake zaključnih letnikov gimnazij, saj so dobili rezultate spomladanskega roka splošne mature, katere pisne in ustne izpite so opravljali v maju in juniju.

Med celjskimi gimnazijami je odstotek uspešnosti pri opravljanju splošne mature letos najvišji na Gimnaziji Lava, največ zlatih maturantov, kar 20, pa imajo na I. gimnaziji v Celju.

Pretekli petek so bili dijaki seznanjeni tudi z rezultati poklicne mature.

porazdelitev-uspeha2018
Porazdelitev splošnega uspeha v spomladanskem izpitnem roku 2018

Letos je bilo na spomladanski rok splošne mature prijavljenih 6.356 dijakov iz 85 šol medtem, ko se je na spomladanski rok poklicne mature prijavilo 10.393 dijakov iz 145 šol. Skupno je bilo na spomladanski rok obeh matur tudi letos prijavljenih manj dijakov (146 dijakov manj kot lani). Negativni trend se pojavlja že nekaj zadnjih let.

Podatki Državnega izpitnega centra kažejo, da je letošnjo splošno maturo uspešno opravilo 93,67 odstotkov gimnazijcev, ki se je mature udeležilo prvič. To je nekaj več kot v lanskem spomladanskem roku, ko je splošno maturo uspešno opravilo 93,45 odstotkov dijakov. Povprečno število točk na maturi je bilo 20,06.

Zlatih maturantov, ki so dosegli med 30 in 34 točk, je letos 271 (lani 282). Zlati maturanti prihajajo iz 47 gimnazij. Vse možne točke (34) je doseglo deset kandidatov, lani je bilo dijakov z vsemi možnimi točkami 20.

Kako so se izkazali dijaki celjskih gimnazij?

splosna-matura1

Gimnazija Celje – Center:

Na Gimnaziji Celje – Center je v spomladanskem roku splošno maturo opravljalo 96 dijakov. Uspešno jo je opravilo 86 dijakov, kar pomeni 90 % uspeh. GCC se letos lahko pohvali z dvema zlatima maturitetnima spričevaloma dijakov splošne in umetniške gimnazije – likovne smeri. V zlato knjigo maturantov splošne mature se bosta tako letos vpisali Anja Vrečer (32 točk) in Laura Kovačič (31 točk).

Gimnazija Lava:

V spomladanskem roku je na Gimnaziji Lava splošno maturo prvič opravljalo 124 dijakov. Opravilo jo je 123 dijakov, kar predstavlja 99,2 odstotno uspešnost. V programu tehniška gimnazija so splošno maturo opravili vsi dijaki, v programu gimnazija pa ima en dijak popravni izpit.

Izjemen uspeh so dosegli 3 dijaki: Vid But, Mirjam Končan (32 točk) in Matevž Zdolšek (30 točk), vsi trije dijaki programa gimnazija.

I. gimnazija v Celju:

Splošno maturo 2018 je prvič in v celoti opravljalo 190 dijakov I. gimnazije v Celju, opravilo jo je 181 kandidatov, kar je 95,3 %. Povprečno število točk je 22, 54. Zlatih maturantov je 20, od tega ena dijakinja z vsemi možnimi točkami.

Letošnji zlati maturanti so: Saša Klezin (34), Neža Arnol (30), Grega Batič (31), Gašper Dobnik (31), Frenk Dragar (30), Kevin Goršič (33), Izak Jenko (30), Nika Jeromel (32), Laura Kovač (33), Zarja Kovačič (32), Petra Maček (31), David Opalič (31), Liza Pekošak (31), Urban Plaskan (32), Manca Prislan (33), Jan Škruba (31), Maja Vengust (31), Luka Vindišar (32), Veronika Zupan (31) in Tinkara Žnidar (32).

B.S.