Tako so se na poklicni maturi odrezali dijaki celjskih srednjih šol


Danes so vse srednje šole v Sloveniji objavile rezultate poklicne mature. Večina dijakov na poklicnih srednjih šolah se je s tem formalno poslovila od srednje šole.

Na Celje.info smo preverili, kako so se v spomladanskem roku poklicne mature odrezali dijaki celjskih srednjih šol.

V sredo, 11. 7. bodo znani tudi rezultati splošne mature. Analizirali bomo tudi te rezultate.

Letos je bilo na spomladanski rok splošne mature prijavilo 6.356 dijakov iz 85 slovenskih šol medtem, ko se je na spomladanski rok poklicne mature prijavilo 10.393 dijakov iz 145 šol.

Na celjskih srednjih šolah je bilo v prvem roku poklicne mature 2018 v povprečju uspešnih 95,1 % dijakov.

Največji delež uspešnih dijakov imajo letos na Gimnaziji Celje – Center (98,8 %). Tu so dijaki dosegli tudi najvišje povprečno število točk (17,5) med celjskimi srednjimi šolami.

Na poklicni maturi je sicer mogoče dobiti največ 23 točk.

Podrobnejši rezultati po šolah so naslednji:

Gimnazija Celje-Center

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) je maturo opravljalo 85 kandidatov. Od teh je bilo uspešnih 84 dijakov, kar predstavlja 98,8 % uspešnost opravljanja poklicne mature. Povprečno število točk, ki so jih dosegli dijaki GCC je 17,5. GCC ima 9 zlatih maturantk, ki so prejele 22 od 23 točk.

Zlate maturantke generacije 2018 programa predšolska vzgoja na Gimnaziji Celje – Center so: Mojca Blatnik, Katarina Dolinar, Urška Fürst, Barbara Puncer, Špela Vodeb, Veronika Arčan, Nikolina Mijić, Mojca Mramor in Klavdija Rančnik.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Poklicno maturo je v prvem roku opravljalo 121 kandidatk in kandidatov. Uspešnih je bilo 115, kar predstavlja 95 % uspešnost. 9 dijakov je prejelo spričevalo s pohvalo (zlati maturantje), od tega so 3 osvojili vse točke. Povprečno število točk, ki so jih dosegli dijaki je 16,3.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Poklicno maturo je v prvem roku opravljalo 41 dijakov. Uspešnih je bilo 38 dijakov, kar predstavlja 92,7 % uspešnost. 12 dijakov je doseglo odličnen uspeh. Štirje dijaki so postali zlati maturanti z doseženimi 22 točkami. Dva zlata maturanta sta iz programa gradbeni tehnik, dva pa iz programa okoljevarstveni tehnik. Povprečno število doseženih točk je bilo 15,2.

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

V spomladanskem izpitnem roku je poklicno maturo opravljalo 166 dijakov. Uspešnih je bilo 161 dijakov, kar predstavlja 97 % uspešnost. 69 dijakov oz. 41,5 % je, z doseženimi 18 točkami ali več, doseglo odličen uspeh. Med njimi je 15 zlatih maturantov, 3 pa so dosegli maksimalno število točk, tj. 23.

Zlati maturantje so z 22 doseženimi točkami postali: Rok Kovše, Nejc Ločičnik, Žiga Maček, David Žuraj, Kaja Martini, Kim Golavšek, Evelina Martinovič, Urban Selič, Jure Jordan Kozjak, Matej Kumperger, Mario Purnat in Jaka Randl. Vseh možnih 23 točk pa so dosegli: Jure Korbar, Nejc Vovk in Urh Končan.

Zaključni izpit je v spomladanskem izpitnem roku opravljalo 57 kandidatov. Zaključni izpit je opravilo 54 kandidatov ali 95 %. Štirje dijaki so opravili zaključni izpit z odličnim uspehom s pohvalo. To so Andraž Vegel Ivec, Tomaž Cerovšek, Žan Jurkošek in Matic Košec.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je poklicno maturo opravljal 101 redni dijak in 8 odraslih kandidatov. Skupno je bilo uspešnih 91 dijakov, kar predstavlja 90 % uspešnost. Spričevalo z izjemnim splošnim uspehom na poklicni maturi je dosegel en kandidat in sicer z 22 točkami.

Srednja zdravstvena šola Celje

K poklicni maturi, na Srednji zdravstveni šoli Celje, je od vseh programov skupaj (zdravstvena nega, kozmetični tehnik in poklicno-tehniškega izobraževanja) pristopilo 226 rednih dijakov, od tega jih je poklicno maturo opravilo 219, kar predstavlja 97 % uspešnost.

Izjemen učni uspeh so z doseženimi 22 točkami dosegli Patricija Gorenjak, Tjaša Razboršek, Maja Črešnar, Barbara Kubot, Tjaša Daničič, Amadeja Sovič, Maša Brinovec, Maja Dobnik, Tea Kunej, Lara Ulaga, Nejc Doler, Hana Lajhar, Sara Lipuš in Teja Blažič.

Ekonomska šola Celje

Ekonomska šola Celje ima letos štiri diamantne dijake z maksimalnim številom točk (23): Nik Gorišek, Ula MatekAnja Žibret in Žiga Vipotnik. Dva dijaka sta postala zlata maturanta: Jaka Vodovnik in Larisa Višnjar.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

K poklicni maturi na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je pristopilo skupaj 39 dijakov (aranžerski tehnik: 19 in hortikulturni tehnik: 20). Maturo je opravilo 38 dijakov, kar pomeni, da je bil delež uspešnosti 97,4 %. Nihče izmed dijakov ni postal zlati maturant.

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Na ŠCC Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko Celje je v spomladanskem roku 2018 opravljalo poklicno maturo 54 dijakov, uspešnih je bilo 47 dijakov (87%), 7 dijakov (13%) je bilo neuspešnih pri eni ali dveh izpitnih enotah.

Dva dijaka sta na poklicni maturi osvojila vse točke in sta tako diamantna maturanta (3,7%), trije dijaki pa so zlati maturantje (5,5%). Povprečno število osvojenih točk na spomladanskem roku poklicne mature 2018 je 14,4.

Delež uspešnih dijakov na prvem roku poklicne mature 2018:

*Podatke o rezultatih s Srednje strojne šole Štore še čakamo in jih bomo dodali naknadno.

B.S.

rokovo-poletje-2018-klik