Katere celjske šole in vrtci so teden končale s karantenami zaradi okuženih otrok in učiteljev


Z začetkom šolskega leta so se pričakovano začele okužbe novega koronavirusa širiti tudi na srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih. Na Celjskem, kjer je bila pred začetkom šolskega leta povprečna precepljenost vseh zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih okoli 62 %, je v karanteni po prvem tednu pouka že kar nekaj oddelkov.

Na območju Kozjansko-obsoteljskega se trenutno z največjim izbruhom borijo v šentjurskem vrtcu Pešnica, kjer je v karanteni kar pet oddelkov otrok.

Trenutno je po podatkih, ki jih vzgojno-izobraževalni zavodi posredujejo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na Celjskem največ karanten odrejenih na OŠ Zreče, kjer je v karanteni sedem oddelkov s skupaj 150 učenci. V MOC je trenutno v karanteni 195 otrok.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika je aktualno stanje na šolah in vrtcih naše regije naslednje (navedeni so samo podatki, ki jih šole posredujejo MIZŠ, zato so lahko ti tudi nepopolni):
Zavodi v MOC:

Gimnazija Celje – Center: V karanteni je 1 oddelek s 30 dijaki 2. letnika. V oddelkih je bila okužba potrjena pri več dijakih. Okužen je en zaposleni.

I. OŠ Celje: Zaradi okužb med učenci sta v karanteni dva oddelka 9. razreda s skupno 43 učenci.

III. OŠ Celje: Zaradi okužb med učenci so v karanteni trije oddelki (4., 6. in 8. razred) s skupno 71 učenci.

Vrtec Anice Černejeve Celje, Enota Hribček: Zaradi okužbe med otroki je v karanteni oddelek 2. starostnega obdobja s 13 otroki.

Vrtec Anice Černejeve Celje, Enota Mavrica: Zaradi okužbe med otroki je v karanteni oddelek 2. starostnega obdobja z 18 otroki.

Vrtec Tončke Čečeve, ENOTA GABERJE: Zaradi okužbe otroka in vzgojitelja je v karanteni oddelek 2. starostnega obdobja z 20 otroki.

Ostali zavodi na Celjskem:

Glasbena šola Risto Savin Žalec: Okuženi so štirje zaposleni.

Vrtec Rogaška Slatina, enota IZVIR: Okužen je en zaposleni.

Vrtec Laško, ENOTA ŠENTRUPERT: Zaradi okužbe pri vzgojitelju je v karanteni kombiniran oddelek 1. in 2. starostne skupine s 13 otroki.

OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice: Zaradi okužbe pri učitelju je v karanteni en oiddelek 5. razreda s 15 učenci. Okužen je zaposleni.

OŠ Antona Aškerca Velenje: Okužen je en učenec.

OŠ Braslovče: Zaradi okužb med učenci je v karanteni en oddelek 8. razreda z 22 učenci.

OŠ Braslovče, POŠ Gomilsko: Zaradi okužb med učenci je v karanteni en oddelek 2. razreda s skupno 15 učenci.

OŠ Braslovče, enota Vrtec: Zaradi okužb med vzgojitelji in otroki sta v karanteni dva oddelka drugega starostnega obdobja s skupno 24 otroki. Okuženi so še štirje zaposleni.

OŠ Dramlje: V karanteni sta dva oddelka (1. in 5. razred) s skupaj 49 otroki.

OŠ Franja Malgaja Šentjur: Okuženi so štirje učenci.

OŠ Gorica Velenje: Zaradi okužb med učenci je v karanteni en oddelek 8. razreda s 27 učenci. Okuženih je pet učencev in trije zaposleni.

OŠ Griže: Zaradi okužb med učenci je v karanteni en oddelek 4. razreda s 16 učenci. Okužen je učenec.

OŠ Loče: Zaradi okužb med učenci je v karanteni cel oddelek 8. razreda s 23 učenci. Okuženih je pet učencev in dva zaposlena.

OŠ Mihe Pintarja – Toleda Velenje: Zaradi okužbe pri učitelju je v karanteni en oiddelek 2. razreda s 24 učenci.

OŠ Nazarje: Okuženih je pet učencev. Zaradi okužb med učenci sta v karanteni dva oddelka (3. in 7. razreda) s skupaj 33 učenci.

OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice: Okužen je en učenec.

OŠ Ob Dravinji, Podružnična šola Tepanje: Okužen je en zaposleni.

OŠ Petrovče: Zaradi okužb med učenci je v karanteni en oddelek 6. razreda s 26 učenci. Dva učenca sta okužena.

OŠ Petrovče, POŠ Trje: Zaradi okužb med učenci je v karanteni en oddelek 1. razreda s 26 učenci.

OŠ Pod goro Slovenske Konjice: Okuženi so trije učenci. V karanteni je en oddelek 1. razreda s 25 učenci.

OŠ Podčetrtek: Zaradi okužb med učenci je v karanteni en oddelek 2. razreda s 26 učenci. Karantena se jim izteka te dni.

OŠ Polzela: Okuženih je pet učencev. Okužena sta tudi dva zaposlena.

OŠ Primoža Trubarja Laško – POŠ Debro: Zaradi okužb med učenci je v karanteni celoten oddelek 8. razreda s 16 učenci.

OŠ Rečica ob Savinji: Okuženih je šest učencev.

OŠ Vojnik: Zaradi okužb med učenci sta v karanteni dva oddelka (1. in 4. razred) s skupaj 48 učenci.

OŠ Vojnik, POŠ Nova Cerkev: Zaradi okužb med učenci je v karanteni en oddelek 2. razreda s 16 učenci.

OŠ Zreče: Zaradi okužb med učenci in učitelji je v karanteni kar sedem različnih oddelkov s skupaj 150 učenci. Okuženih je osem učencev in dva zaposlena.

OŠ Šempeter v Savinjski dolini: Zaradi okužb med učenci je v karanteni en oddelek 4. razreda s 26 učenci. Okužena sta učenec in zaposleni.

OŠ Štore: Zaradi okužb med učenci sta v karanteni dva oddelka (3. in 8. razred) s skupaj 47 učenci.

OŠ Štore, POŠ Kompole: Zaradi okužb med učenci sta v karanteni dva oddelka (1. in 2. razred) s skupaj 16 učenci. Okužen je en učenec.

OŠ Štore, Enota Vrtec Lipa: Okužen en otrok.

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje: Zaradi okužb med dijaki je v karanteni oddelek 2. letnika z 28 dijaki. Okužen je en zaposleni.

VVE pri OŠ Nazarje: Okužen je en otrok. V karanteni je celoten oddelek 2. starostnega obdobja s 24 učenci.

Vrtec Šentjur: Zaradi okužbe pri vzgojitelju je v karanteni oddelek 2. starostnega obdobja z 19 otroki.

Vrtec Šentjur, enota Blagovna: Okužba pri enem zaposlenem.

Vrtec Šentjur, enota Pešnica: Obolela ena strokovna delavka, v karanteni pa je 34 otrok in dve strokovni delavki.

Vrtec Šoštanj, Enota Biba: Zaradi okužb med otroki je v karanteni oddelek 1. starostnega obdobja s 14 otroki.

B.S.