Kmetje imajo en teden časa, da prijavijo škodo po suši


Kmetijska gospodarstva imajo do najkasneje 1. 9. 2017 čas, da oddajo vloge o škodi, ki jim jo je letos povzročila suša.

Kmetom v zadnjih letih ni bilo prizanešeno. Poleg nekaterih mednarodnih političnih situacij, ki so vplivale na njihovo gospodarjenje ter lanske in letošnje pozebe, jih je naposled udarila še suša. Ta je bila najhujša po letu 1961. Posledice pa so se začele kazati sedaj, ko se bliža čas spravila pridelkov. Ti so letos znatno manjši v primerjavi s prejšnjimi leti.

Zaradi teh okoliščin bodo občine v naslednjih dneh od kmetijska gospodarstva, na podlagi sklepa URSZR, pričele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2017.

Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu 2 najkasneje do 1. 9. 2017.  Vlogi je potrebno priložiti zbirno subvencijsko vlogo in dokazila o poškodovanosti kmetijskih kultur (fotografije, cenilni zapisniki …).

Izpolnjene in podpisane obrazce s prilogami oškodovanci oddajo ali pošljejo na občinske naslove.

Na spletni strani Občine Šentjur (klik!) najdete obrazce z navodili.

grobelnofest-polsi-klik