Bilanca neurij na Celjskem: v 6 dneh skoraj 10 tisoč klicev na 112, v akciji 340 enot gasilcev (foto)


Za nami je dober teden silovitih neurij, ki so s seboj prinesla orkanski veter, točo in močne nalive. Ta so ogromno škode povzročila v Celju in širši okolici.

Za podatke o številu intervencij in nastali škodi smo povprašali Izpostavo URSZR Celje, ki pokriva 33 občin Zahodno štajerske regije. Od 18. do 25. julija je bilo na regijski center Celje prejetih skupno 9276 klicev, od tega so obdelali 6714 klicev. Območje regije, ki jo pokriva celjski center za obveščanje, je v istem obdobju kar šestkrat prizadelo močno neurje s poplavami, vetrolomom in točo.

Na območju celotne regije so neurja povzročila ogromno škodo. Predvsem je veliko število podrtih dreves, ki so zapirala ceste, veliko je odkritih streh stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov, poškodovana pa je bila tudi pomembna javna infrastruktura. Zaradi tega je prihajalo do motenj oskrbe z električno energijo in pitno vodo.

Vir foto: FB/PGD Vitanje
Po številu intervencij najbolj izstopata dve nevihti

Prvo neurje je regijo zajelo 18. julija, ko je na center za obveščanje prispelo 798 klicev. Gasilci so s 70 enotami opravili 212 intervencij, največ v Šoštanju (51), Laškem (23) in Velenju (22). V času neurja je prišlo do poškodovanih električnih vodov in cestne infrastrukture, poškodovani so bili tudi stanovanjski, gospodarski in drugi objekti.

Neurje je regijo ponovno zajelo že naslednji dan, ko so v regiji zabeležili 2912 klicev na interventno številko 112. Vse skupaj se je ta dan 113 enot gasilcev odpravilo na 1195 intervencij, največ v Celju (324), Velenju (119), Žalcu (102) in Šmarju pri Jelšah (90). Tudi tokrat je prišlo do obsežnih poškodb objektov. Poškodovana je bila banka, cerkev, farma, gasilski dom, nakupovalni centri, šola v Šmarju pri Jelšah in mnogo več objektov.

Odstranjevanje drevesa; vir foto: FB/Yann Vančo K. Tegov

V četrtek, 20. julija, je neurje še posebej veliko težav povzročalo v Vojniku. Regijski center za obveščanje je ta dan prejel 1612 klicev, 74 enot gasilcev pa je čez dan sodelovalo v 516 intervencijah. Največ v Vojniku (204), Celju (126) in Šentjurju (74). Tudi tokrat je bilo ogromno podrtih dreves in zaprtih cest, sprožili so se plazovi, poškodovanih je bilo mnogo objektov. Med njimi gasilski dom, prevzgojni dom, zapor, policijska postaja in zdravstveni dom. Naslednji dan so gasilci preživeli malo bolj mirno, saj se je 41 enot odpravilo na 129 intervencij, največ v Vojniku (59) in Celju (19). Regijski center za obveščanje je prejel 833 klicev. Ta dan je bila s strani države odobrena pomoč Slovenske vojske, ki je na najbolj prizadetih območjih več dni pomagala pri odpravljanju škode.

Gasilci so po nesebični pomoči na spletnem omrežju Facebook s strani drugih uporabnikov deležni mnogo zahval. Eno jim je namenila Renata, kateri je neurje poškodovalo domačijo:

Tudi neurje v soboto, 22. julija, ni prineslo tako obsežne škode kot prejšnja. Regijski center za obveščanje je prejel 738 klicev, na terenu je čez dan 40 enot gasilcev sodelovalo v 224 intervencijah. Največ v Velenju (70) in Vojniku (57). Ta dan je največja količina dežja padla na območjih občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Zreče, Mozirje, Nazarje, Celje, Slovenske Konjice, Dobrna in Velenje, zaradi česar se je sprožilo kar nekaj zemeljskih plazov.

Še zadnje večje neurje je nad naše kraje prišlo v noči iz ponedeljka na torek, ko je število klicev ponovno strmo poskočilo in se ustavilo pri 1928. Tokrat je bilo na terenu 99 gasilskih enot, ki so nastalo škodo odpravljale v okviru 747 intervencij. Najhuje je bilo v Velenju (155), Šentjurju (105) in v Rogaški Slatini (60). Od pomembnejših objektov je bila razkrita streha osnovne šole v Ločah, občina Slovenske Konjice ter perutninske farme v Lutrjih v občini Šentjur, strela pa je udarila v gospodarsko poslopje v Spodnjih Grušovljah v občini Slovenske Konjice, ki je v celoti pogorelo.

Vir foto: FB/PGD Mestinje
S svojim delovanjem izpostava zajema območje 8 upravnih enot in sicer Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec ter 33 občin in sicer Bistrica ob Sotli, Braslovče, MO Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, MO Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.
Vir foto: PGD Vojnik, Braslovče, Nova Cerkev, Ložnica pri Žalcu, Dobrovlje in Šentjur