Humanitarne akcije in vaša pomoč: ali denar pride do tistih, za katere ste ga nakazali?


Ko udari huda nesreča, se ljudje praviloma znajdejo v brezizhodnem položaju. Na poti iz brezupa jim ponavadi najprej pomagajo sosednje, prijatelji, znanci in sorodniki, nato pa še humanitarne organizacije. Te največkrat organizirajo zbiranje pomoči v obliki materialnih in finančnih sredstev.

A pri slednjem se med ljudmi pogosto začnejo pojavljati dvomi v to, ali denar, ki so ga namenili pomoči potrebnim, dejansko pride do njih.

Na Celje.info smo se zato odločili, da preverimo ali ljudje upravičeno dvomijo v akcije zbiranja finančnih sredstev s strani humanitarnih organizacij. V nadaljevanju prispevka izveste:

  • koliko od zbranega denarja dobijo tisti, za katere se sredstva zbirajo
  • na kakšen način humanitarne organizacije sredstva posredujejo pomoči potrebnim
  • zakaj je bolje, da se sredstva zbirajo preko humanitarnih organizacij in ne direktno preko osebnega računa
  • koliko se je zbralo v nekaterih humanitarnih akcijah na Celjskem

V zadnjem letu smo bili na Celjskem priča kar nekaj nesrečnim zgodbam družin in posameznikov. Lani julija se je na Lopati pri Celju, pri izvajanju adaptacijskih del, mladi družini Bučar porušila stanovanjska hiša. S pomočjo donacij so nesrečni družini marca letos postavili novo hišo. Priča smo bili tudi tragični zgodbi 22-letnega Žana Kotnika iz Galicije, ki mu je januarja letos pogorela hiša v kateri je živel sam, saj je leta 2016 izgubil mamo, lani pa še očeta. Tudi Žanu so s pomočjo donacij postavili novo hišo.

Omeniti velja tudi tri nesrečne zgodbe iz Šmarja pri Jelšah, ko je v razmaku pol leta ogenj pogoltnil eno stanovanjsko hišo in dve kmetiji (več o požarih v Šmarju TUKAJ).

To je le peščica zgodb ljudi, ki so se v zgolj nekaj minutah znašli v navidez brezizhodnem položaju. Sreča v nesreči ob hudih nesrečah pa je lastnost Slovencev, ki vedno nesebično pomagajo soljudem. Nič drugače ni bilo tudi v nesrečah na Celjskem.

Ljudje ne zaupajo humanitarnim akcijam, ker se je v preteklosti dogajalo veliko nepravilnosti in še slišimo o veliko nepravilnostih, ko posamezniki sredstva ne namenijo tistemu, ki so mu namenjena, temveč svojemu žepu – (OZRK Žalec)

Toda tragedije ponavadi puščajo tudi hude finančne posledice, saj višina škode/stroškov praviloma doseže posameznikom nedoseglive zneske. V namen olajšanja finančnega bremena prizadetih ljudi se zato praviloma preko humanitarnih organizacij sprožijo akcije zbiranja finančnih sredstev za pomoč prizadetim.

A pri slednjem se med ljudmi pogosto začnejo pojavljati dvomi v to, ali denar, ki so ga namenili pomoči potrebnim, dejansko pride do njih.

Celoten znesek brez odtegljajev gre pomoči potrebnim

Ker tovrstna prepričanja ljudi vplivajo na višino zbranih finančnih sredstev za pomoči potrebne, smo se odločili preveriti upravičenost dvomov. Za pojasnila o poteku humanitarnih akcij smo zato kontaktirali nekaj humanitarnih organizacij s Celjskega.

Območno združenje Rdečega križa Žalec (organizator humanitarne akcije za pomoč Žanu Kotniku):

pozar_galicija_januar_2019_kolazOZRK Žalec, ki vodi in še vedno zbira pomoč za nesrečnega Žana Kotnika, podrobnosti poteka humanitarne akcije objavlja na FB strani KS GalicijaKot pojasnjujejo, so se ravno zaradi pogostih pomislekov ljudi odločili, da bodo vse podrobnosti akcije objavljali javno. OZRK Žalec ob tem celo pozival ljudi, da jih obvestijo, če njihovega imena in zneska nakazila ne bi bilo na javno objavljenem seznamu.

Sicer pa OZRK Žalec humanitarno akcijo sproži vedno, kadar se v stiski znajde socialno šibkejša oseba. Rdeči križ ob začetku najprej ustanovi odbor, ki skrbi za potek akcije, nakar objavi številko bančnega računa in natančen sklic, pod katerim se evidentirajo nakazila za točno določen namen. Račun je nato odprt dlje časa oz. do trenutka, ko akcija doseže svoj cilj.

Vsa zbrana sredstva so vedno, brez kakršnihkoli odtegljajev, porabljena za pomoč tistemu, za katerega je bil sklic odprt. Z zbranimi sredstvi se največkrat plačujejo računi izvajalcev del, materiala, storitev,…

Rdeči križ sicer svoje delovanje financira iz drugih virov (občine, prihodki od tečajev prve pomoči, sofinanciranje programov s strani nacionalnega RKS,…).

Za Žana Kotnika so do vključno 29. 7. 2019 zbrali 145.060,06 €. V tem času poteka tudi obnova hiše, za kar so poravnali že za 72.127,26 € donacijskih sredstev. Stanje na dan 29. 7. 2019 je torej 72.932,80 €.

Humanitarno društvo Enostavno pomagam (soorganizator humanitarne akcije zbiranja pomoči za družino Bučar):

delno_porusena_hisa_lopata_julij-2018Milan Ninić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam, nam je povedal, da je osnovno poslanstvo njihovega društva pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin, ki so zaradi bolezni, prirojenih zdravstvenih napak ali slabšega zdravstvenega stanja prikrajšani za kvalitetno in nujno potrebno strokovno zdravstveno obravnavo doma ali v tujini.

Seveda pa društvo sodeluje tudi v drugih humanitarnih akcijah. Enostavno pomagam je bil tako iniciator zbiranja sredstva za reševanje nenadne stiske družine Bučar. Sredstva so zbirali do ustanovitve gradbenega odbora KS Ostrožno, katerega del je postal tudi Enostavno pomagam. Na računu društva se je do takrat zbralo 7.835,00 €. Denar je bil v celoti namenjena za pomoč družini Bučar pri sanaciji hiše.

Tudi sicer društvo vsa zbrana sredstva v celoti (brez odtegljajev) nameni tistemu, za katerega sredstva zbira na posebnem sklicu. Sredstva se nato porabljajo bodisi s plačevanjem računov izvajalcev del, bodisi s plačilom računov za terapije otrok z zdravstvenimi težavami, itd..

Škofijska Karitas Celje:

Škofijska Karitas Celje zbira finančno pomoč namensko za bolne otroke, družine ob nesrečah,itd.. Ko pa gre za nesreče večjega obsega pa se zbiralna akcija organizira v sklopu Slovenske Karitas.

Tudi na Karitasu sredstva vedno zbirajo na posebnem sklicu, ki je odprt dokler cilj akcije ni dosežen. Ob tem Karitas in tisti, za katerega se sklic odpre, podpišeta tudi obojestranski dogovor.

Karitas zbrana sredstva ne nakazujejo neposredno na osebni račun, ampak plačuje račune za storitve oz. material, odločitev o porabi sredstev pa praviloma prepušča tistim za katere se sredstva zbirajo. Pri tem imajo donatorji in prejemniki vedno možnost vpogleda v kontno kartico sklica in porabo sredstev. Zbrana sredstva so vedno v celoti porabljena za namen humanitarne akcije, če pa na določenem sklicu sredstva ostanejo, pa se ta prenesejo na kakšen drug sklic. Tako se vedno ves zbrani denar porabi za tiste, ki potrebujejo pomoč.

Humanitarna akcija s katero je Škofijske Karitas Celje doslej zbrala največ sredstev, je bilo zbiranje pomoči za nakup bioničnih protez rok Dejanu iz Vranskega. Takrat so v nekaj letih zbrali čez 150 tisoč evrov.

Rotary klub Celje:

V Rotary klubu Celje, ki se financira z mesečnimi članarinami članov kluba, dajejo prednost štipendijam za mlade nadarjene kulturnike ali športnike, za katere zberejo verodostojne informacije o socialnem ozadju. V primeru štipendistov tako točno vedo komu pomagajo. Uspešnost pri študiju je nato pogoj za nadaljevanje štipendiranja. Na klub se večkrat obrnejo tudi posamezniki za enkratne finančne pomoči, ko zaradi socialne situacije ne zmorejo plačila študija v tujini ali nakupa inštrumenta.

Rotary klub Celje že dolga leta podpira tudi Društvo za cerebralno paralizo Sonček Celje ter celjske brezdomce. Občasno pa se odzovejo tudi na zbiranje finančnih sredstev za elementarne nesreče (požari, poplave, ujme…). Zbran denar vedno osebno in v celoti predajo tistemu za katerega so ga zbrali.

Zelo dosledni so tudi pri transparentnem vodenju humanitarnih akcij.  Javnosti, donatorjem in prejemnikom je tako vedno na voljo celoten potek humanitarne akcije.

Lions klub Celje:

V Celju uspešno deluje tudi Lions klub Celje Mozaik. Gre za ženski dobrodelnik klub, ki je v Celju aktiven že od leta 1998 in šteje 30 članic. Klub je prepoznaven po svojih dobrodelnih stojnicah, kjer ponujajo sladice izpod rok ustvarjalnih članic.  Lions klub Celje Mozaik je tudi prvi lions klub v Sloveniji, ki je začel izvajati projekt Donirana hrana. Ključne ciljne skupine, katerim je namenjeno delovanje kluba so otroci iz socialno ogroženih družin.

Zakaj je bolje, da se denar nakazuje preko humanitarnih organizacij

In še odgovor na vprašanje, zakaj je bolje, da se sredstva za pomoč zbirajo preko humanitarnih društev. Pojasnilo so podali na OZRK Žalec:

“Humanitarne organizacije ponudimo TRR za zbiranje sredstev tem osebam zato, da jim ni potrebno plačati dajatev finančni upravi; če zaposlena oseba na svoj osebni TRR prejme večji znesek nakazil, bo morala plačati dohodnino, če take zneske prejeme socialno ogrožena oseba, pa nekaj časa celo ne bo prejemala denarne socialne pomoči, saj se razume, da so to njeni dodatni prihodki, ki ji omogočajo dostojno življenje. To je razlog, da se sredstva zbirajo na TRR humanitarne organizacije.”

Tudi vsi naši sogovorniki, ki so že bili deležni pomoči katerega izmed zgoraj omenjenih humanitarnih organizacij, so na račun njihovega dela izrekli same pohvale.

Podatki za pomoč Žanu Kotniku in družini Bučar:
RKS-OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec

TRR: SI56 1010 0005 5598 261

sklic: SI00 2019-24214-2

namen: Žan Kotnik

koda: CHAR

Obvezno navedite sklic.

Krajevne skupnosti Ostrožno

TRR: SI56 0121 1645 0787 922

referenca: SI 00 18-07-2018

koda namena:CHAR

namen: Pomoč družini Bučar-Golob

B.S.