MO Celje dobila evropska sredstva za prenovo starega mestnega jedra


Mestna občina Celje je bila z operacijo Obnova dela starega mestnega jedra v Celju uspešna pri pridobitvi sofinanciranja na Javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Pridobljeno je bilo sofinanciranje iz evropskih sredstev v višini 2.525.143 evrov za vso investicijo v višini 3.020.756 €.

Investicija v mestnem jedru bo tako obsegala celovito prenovo območja dela Prešernove, Stanetove, Lilekove, Savinove in Linhartove ulice ter Krekovega trga, obnovo dotrajane komunalne opreme (vodovod, kanalizacija, plinovod), ureditev električnih inštalacij (ulične svetilke), gradbena dela (tlakovanje) in arheološka izkopavanja, ureditev urbane opreme (klopi, koši za smeti …) in ohranitev območja varovane kulturne dediščine.