MOC: “Očitki o strupeni zemlji so neprimerni, zavajajoči in po nepotrebnem sejejo strah med občani”


Sanacija dveh celjskih vrtcev naj bi se kmalu začela. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je namreč sporočilo, da bo postopek izbora izvajalca sanacije dveh vrtcev končan v prihodnjem tednu in da bo sanacijo izvajal tisti ponudnik, ki bo med in po sanaciji zagotovil popolno varnost okolja in zdravja otrok.

V preteklih dveh letih so zemljino že zamenjali v dveh vrtcih, in sicer v vrtcu na Hudinji ter vrtcu na Aljaževem hribu. Sedaj sledita še sanaciji zemljine v Vrtcih Mavrica in Zarja (enota Ringa raja). Za sanacijskih program je zagotovljenih skoraj 600 tisoč evrov.

Vsi celjski vrtci naj bi bili po lanskih zagotovilih sanirani v naslednjih dveh letih (štirje vrtci na leto), a se je očitno zadeva nekoliko upočasnila. Vse informacije o načrtih sanacije vrtcev najdete na strani MOP – TUKAJ.

Na Mestni občini Celje medtem zavračajo očitke o tem, da se otroci v celjskih vrtcih igrajo na strupeni zemlji in da so tudi sicer tla v Celju zastrupljena.

Z MOP so sporočili, da so za sanacijo prvih dveh celjskih vrtcev pridobili dve ponudbi. Zaradi pomanjkljivosti vlog je ministrstvo oba ponudnika zaprosilo za dopolnitev dokumentacije. Kljub temu bo odločitev o izboru izvajalca sanacije sprejeta predvidoma prihodnji teden. MOP je ob tem zagotovil, da bo za sanacijo izbran tisti ponudnik, ki bo jasno predstavil, od kod bo pripeljal neoporečno zemljino in kako in kam bo odstranil onesnažen izkop, da bosta zagotovljeni popolna varnost okolja ter zdravje otrok in prebivalcev Celja. Ob tem spomnimo, da je junija lani že prišlo do določenih nepravilnosti, ko naj bi onesnažena zemljina končala med Velenjem in Šoštanjem.

Sicer pa so z MOP še sporočili, da se zaveda problematike onesnaženosti tal nekaterih vrtcev na območju Celja, zato si aktivno prizadevajo za rešitev tega perečega problema ter za sistematično ureditev težave glede onesnaženosti tal. “Zdravje otrok in varovanje okolja sta prioriteti MOP glede sanacije vrtcev v Celju. Leta 2018 je ministrstvo zato najprej pripravilo pravno podlago za sanacijo Celjskih vrtcev. Otroška igrišča v Mestni občini Celje, ki so onesnažena, je ministrstvo z odredbo uvrstilo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Vrtce Mavrica in Zarja v Celju pa je z odlokom razglasilo za degradirano območje in zato določilo sanacijo z zamenjavo zemljine na omenjenih igriščih. Za potrebe te sanacije je MOP letos opravil še eno analizo onesnaženosti tal v vrtcih. Na podlagi te analize pa je skupaj z Mestno občino Celje določilo prioritetni vrstni red sanacije vrtcev,” so sporočili z ministrstva.

Mestna občina Celje zavrača očitke o strupeni zemlji

V zadnjem času so se v nekaterih medijih, pa tudi v javnosti, pojavili očitki, da se otroci, ki obiskujejo celjske vrtce, igrajo na strupeni zemlji in da so tudi sicer tla v Celju zastrupljena. O tem, kako naj bi domnevno strupena zemlja že desetletja ubijala celjske otroke, so med drugim nedavno zapisali tudi v Delu, a brez konkretnih dokazov o tem.

Na Mestni občini Celje takšne očitke ostro zavračajo in jih označujejo za neresnične. “Takšni očitki so neprimerni, zavajajoči in po nepotrebnem sejejo strah med občani. V Celju in okolici tla niso zastrupljena, so pa na nekaterih območjih zaradi nekdanje industrije onesnažena s težkimi kovinami, kar je bistvena razlika.”

Dodajajo, da si tudi na Mestni občini Celje želijo, da bi bile sanacije zaključene v najkrajšem možnem roku. Poudarjajo, da z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je prevzelo projekt, dobro sodelujejo in mu nudijo vso potrebno pomoč.

Kot pravijo, se MOC zelo trudi, da bi v celjskih vrtcih čimprej saniral vso onesnaženo zemljino ter poudarjajo, da je strah staršev, da so otroci ogroženi, nepotreben. To, da naj igra na otroških igriščih v Celju ne bi ogroža zdravja otrok, so že pred leti ovrgli tudi strokovnjaki.