Začenja se tudi sanacija zemljine na igrišču vrtca na Aljaževem hribu v Celju

28. 07. 2018 06:30

Mestna občina Celje (MOC) na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem del (t.j. VOC Celje), začenja s sanacijo zemljine na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu.

Izvajalec del je bil včeraj uveden v delo, sanacijo in zunanjo ureditev igrišča pa mora zaključiti v roku 30 zaporednih koledarskih dni, torej do konca poletnih počitnic, ko bodo vrtec znova napolnili otroci.

MOC v tem času okoliške stanovalce naproša za razumevanje, saj bo zaradi strojev in tovornjakov na tem območju veliko hrupa.

V novem šolskem letu bo vrtec na Aljaževem hribu obiskovalo 55 otrok, ki jim bo z zamenjava zemljine omogočila brezskrbno igro na prostem, staršem pa prihranila marsikatero skrb.

Na Mestni občini Celje so zagotavili, da projekt zamenjave zemljine poteka v skladu z veljavnimi predpisi. Za javno naročilo je ponudbo sicer oddalo samo podjetje VOC Celje, ki pa že ima izkušnje z zamenjavo zemljine na igrišču vrtca na Hudinji. tokratni postopek menjave zemljine bo zelo podoben.

Sanacija se bo izvedla z odstranitvijo vrhnje plasti zemljine v debelini 50 centimetrov. Ocenjuje se, da bo pri izkopu nastalo okoli 400 kubičnih metrov odpadkov, torej bistveno manj kot na Hudinji. Na izkopano in očiščeno površino bo izvajalec del položil geotekstil in 20 centimetrov debelo plast tampona, na katerega bo nasul okoli 30 centimetrov nove, neonesnažene zemljine, ki jo bo zatravil s travnim tepihom. Zemljo bo pripeljal iz višje ležečega dela naselja Rupe v Šmartnem v Rožni dolini, kjer ni industrije.

Izvajalec del se je s pogodbo obvezal, da bo pri delu upošteval določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč in veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki.

Strokovni nadzor bo opravljalo podjetje AZ Inženiring. Odstranjeno zemljino, ki se na podlagi kemičnih analiz ne uvršča med nevarne odpadke, bo prevzel izvajalec del, ki ima potrdilo, da je vpisan v evidenco prevoznikov in zbiralcev te vrste odpadkov.

Po zaključku del bo opravljen kontrolni monitoring ustreznosti zamenjane zemljine na vse parametre, ki jih določa Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh.

Pogodbena vrednost sanacije zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Aljaževem hribu znaša 99.599,16 evrov z DDV. S stroški izdelave projekta za izvedbo, strokovnega svetovanja pri izvedbi del ter analiz zemljine bo celoten projekt občino stal nekaj manj kot 125.000 evrov.

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
159 queries in 1,503 seconds.