Zemljina vrtca na Hudinji sanirana


Sanacija zemljine vrtca na Hudinji, ki se je začela v času poletnih počitnic, je končana. Tako se je zaprla vsaj ena izmed perečih zgodb okoli onesnaženosti zemljine okoli celjskih vrtcev.

Izvajalec del »Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Hudinji« VOC Celje je namreč včeraj zaključil z deli zamenjave zemljine. Položil je tudi travni tepih. Tako da je bil danes zjutraj vrtec že pripravljen na sprejem 176 otrok.

Izvajalec del je s strojnim izkopom odstranil vrhnjo plast zemljine v debelini 50 cm, ponekod 70 cm. Ves izkopan material v obsegu cca. 1400 m 3 se do izdelave ocene odpadka, deponira na delu gradbišča komunalne opreme Gaberje jug.

O nadaljnjem ravnanju z začasno deponirano zemljino, se bodo v MOC odločali po pridobitvi ocene odpadka, ki je že naročena. Izvedbo ocene odpadka bo izvedlo podjetje Erico d.o.o..

Izvajalec je na odkopani teren v območju vrtca položil geotekstil, nanj plast drenažnega tampona v debelini cca. 20 cm, na to plast pa ponovno položil geotekstil, da se onemogoči povratni kapilarni transport težkih kovin iz spodnjih plasti nazaj v zgornje. Na tako urejen teren je bila pripeljana nova, čista zemlja v minimalni debelini 30 cm, ki se je zatravila s travnim tepihom.

Ves pripeljani material (drenažni pesek, geotekstil, zemlja, travni tepih) je že predhodno in prav tako na mestu pred samo vgradnjo ponovno bil preverjen s strani zunanjega pooblaščenega strokovnjaka (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja), glede skladnosti s priloženim certifikatom dobavitelja materiala.

Za ves vgrajen material je izvajalec pred vgradnjo predložil v pregled in potrditev ustrezne certifikate, ateste in ostalo potrebno dokumentacijo projektantu, strokovnemu nadzoru in investitorju.

Starši otrok iz vrtca so bili 22. avgusta obveščeni o tem, da se zaradi podaljšanja pogodbenega roka za sanacijo zemljine in zunanje ureditve igrišča, enota vrtca na Hudinji odpira 1. septembra 2017. Danes je vrtec ob 5.30 uri bil pripravljen na sprejem 176 otrok.

V času do uporabe novo urejenega igrišča, bodo starejši otroci uporabljali športne površine in igrišče OŠ Hudinja ter otroško igrišče med bloki na Miličinskega ulici, ki ga je vrtec nekoč že uporabljal. Mlajši otroci bodo na zunanjih terasah ter na asfaltiranem delu vrtca.

Na ograjenem igrišču je bilo odstranjenih 5 večjih dreves z namenom zagotoviti večje varnost, saj so bila drevesa v slabem stanju (poškodbe na deblih, suhe veje v krošnjah, nagnjeno drevo), ter 5 manjših dreves pod višino 4 metre. Predvidoma v novembru bo zasejanih 11 novih dreves.

foto: vrtec Hudinja