Občina Celje odgovarja na očitke okoli goloseka drevesnega parka in menjave zemljišč


V preteklih dneh smo tudi na Celje.info poročali o perečih zgodbah okoli celjskih zemljišč v javni lasti.

Mnenja o pravilnosti postopanja Mestne občine Celje (MOC) so se najprej kresala ob menjavi parkovnih površin okoli dvorca Lanovž s poplavnimi površinami v Medlogu, nakar so zgodbe okoli zemljišč v lasti MOC dosegle vrelišče ob goloseku drevesnega parka v Medlogu.

Občina je v obeh zadevah naletela na vrsto očitkov s strani občanov. MOC se je zato danes odločila, da v sporočilu za javnost podrobneje obrazloži zadnje pestro dogajanje okoli celjskih naravnih habitatov.

Sporočilo za javnost MOC spodaj objavljamo v celoti:

V zadnjih dneh je gospa Irena Ašič, ki se zavzema za ohranitev drevesnega parka v nekdanji drevesnici v Medlogu, za nekatere medije izjavila, da je najemnik z nedavnim posekom nekaterih dreves in grmovnic povzročil nepopravljivo škodo, ki jo sama ocenjuje na okoli 100.000 evrov. Takšne laične ocene so neresne, zavajajoče in popolnoma izkrivljajo dejansko stanje v nekdanji drevesnici. Poleg tega lahko škodo oceni samo sodni izvedenec, ki smo ga v ta namen že najeli.

drevesni-park1Na Mestni občini Celje želimo poudariti, da najemnik zelo obžaluje svoje dejanje. Ker smo mu zemljišče oddali v najem samo zato, da bo lahko kosil travo in z njo hranil živino, verjamemo, da njegovo dejanje ni bilo zlonamerno in da verjetno vsebine pogodbe res ni dobro razumel. Ne glede na to smo zakupno pogodbo zaradi kršitev takoj odpovedali.

Drevesnica, v kateri si gospa Irena Ašič s svojimi somišljeniki v prihodnosti želi videti učno pot, je bila nekoč last Vrtnarstva Celje. Po stečaju podjetja se je območje zaraslo, tako da ni primerno za sprehode. Kot smo že večkrat poudarili, gre za poplavno območje, na katerem namerava Ministrstvo za okolje in prostor zgraditi začasen protipoplaven nasip. Gre za pomemben projekt, ki bo občankam in občanom zagotovil večjo varnost pred poplavami. V Mestni občini Celje si želimo, da bi ministrstvo, ki je investitor, lahko čim prej začelo z gradnjo, zato si po vseh svojih močeh prizadevamo, da bi v last občine pridobili zemljišča, za katera sedanji lastniki ministrstvu ne želijo podeliti služnostne pravice, ki je nujno potrebna za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj. Zaradi pomanjkanja denarja vidimo edino rešitev v zamenjavi zemljišč. Kot je že znano, smo družbi CEP, d.o.o., ki je v Medlogu lastnica dela zemljišča in ministrstvu ni pripravljena dati služnostne pravice, ponudili v zamenjavo zemljišče ob dvorcu Lanovž.

lanovz-bs003-768x576Družba CEP, d. o. o., je pred tremi leti kupila propadajoči dvorec Lanovž in ga pod nadzorom celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije celovito prenovila.

Verjamemo, da bi pod nadzorom varuhov kulturne dediščine obnovila tudi parkovne površine, ki smo jih pripravljeni zamenjati za zemljišče v Medlogu. Po veljavnem prostorskem načrtu je namreč v parku ob Lanovžu prepovedano karkoli graditi, zato so vsi namigi, da bi družba CEP spremenila namembnost parka, nesmiselni in brez kakršnekoli pravne osnove.

V javnosti so se pojavili tudi očitki, da bi bila menjava zemljišč »škodljiva« za Mestno občino Celje, ker se poplavno zemljišče v Medlogu ne more primerjati s parkovnimi površinami pri Lanovžu. V Mestni občini Celje očitke zavračamo in poudarjamo, da bi lahko bil škodljiv samo neresen pristop k zagotavljanju večje poplavne varnosti na Špici. Izgradnja protipoplavnega nasipa (dokler ne bo država zgradila suhega zadrževalnika v Levcu) je nujno potrebna. Večjo poplavno varnost zahtevajo in pričakujejo tudi občanke in občani, ki se še vedno spominjajo katastrofalnih poplav v preteklosti. Glede na to, da je hudourniška Savinja pred leti povzročila ogromno škode in strahu, je zato po našem mnenju neodgovorno in sebično, da posamezniki zaradi zaščite lastnih interesov pozabljajo na varnost ljudi in njihovega premoženja.

Ob vsem tem želimo še enkrat poudariti, da je skrb za zelene površine v Mestni občini Celje visoko na seznamu nalog, ki jim posvečamo posebno pozornost. Z veliko mero odgovornosti in z vso resnostjo trdimo, da smo to v preteklosti, kljub mnogim očitkom, že večkrat dokazali.