Na Celjskem v karanteni več razredov. Največ trenutno na Gimnaziji Celje – Center


Z začetkom šolskega leta so se pričakovano začele okužbe novega koronavirusa širiti tudi na srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih. Na Celjskem, kjer je bila pred začetkom šolskega leta povprečna precepljenost vseh zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih okoli 62 %, je v karanteni po prvem tednu pouka že kar nekaj oddelkov. Skupaj trenutno 14 oddelkov s 363 otroki.

Trenutno je po podatkih, ki jih vzgojno-izobraževalni zavodi posredujejo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na Celjskem največ karanten odrejenih na Gimnaziji Celje – Center, kjer se od doma šolajo celotni štirje oddelki 3. letnika oz. skupaj kar 117 dijakov in dijakinj.

Skupno je po slovenskih šolah in vrtcih po zadnjih podatkih v karanteni 87 oddelkov in 2144 otrok.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika je aktualno stanje na šolah in vrtcih naše regije naslednje (navedeni so samo podatki, ki jih šole posredujejo MIZŠ, zato so lahko ti tudi nepopolni):

Gimnazija Celje – Center: V karanteni so 4 oddelki oz. skupaj 117 dijakov 3. letnika. V oddelkih je bila okužba potrjena pri več dijakih.

OŠ Braslovče: Trenutno na tej šoli obstaja sum na okužbo pri enem učencu.

OŠ Braslovče, enota Vrtec: Okužba je bila potrjena pri dveh zaposlenih. Zaradi tega je v karanteni en oddelek drugega starostnega obdobja z 20 otroki.

OŠ Dobje: Okužba je bila potrjena pri enem zaposlenem.

OŠ Dramlje: Trenutno na tej šoli obstaja sum na okužbo pri dveh učencih.

OŠ Franja Malgaja Šentjur: Okužena sta dva učenca.

OŠ Gorica Velenje: Okužen je en zaposleni. Zaradi okužb med učenci je v karanteni tudi cel oddelek 2. razreda z 21 učenci.

OŠ Ljubečna: Zaradi okužb med učenci je v karanteni cel oddelek 4. razreda s 27 učenci.

OŠ Loče: Zaradi okužb med učenci je v karanteni cel oddelek 4. razreda s 23 učenci. Trenutno na tej šoli obstaja tudi sum na okužbo pri štirih učencih.

OŠ Nazarje – POŠ Šmartno ob Dreti: Trenutno na tej šoli obstaja sum na okužbo pri enem učencu.

OŠ Pod goro Slovenske Konjice: Okužen je en zaposleni in dva učenca. Zaradi okužbe pri zaposlenem je v karanteni celoten oddelek 5. razreda s 24 učenci.

OŠ Polzela: Okužena sta dva zaposlena in en učenec. Pri enem učencu obstaja sum na okužbo. Zaradi okužbe zaposlenega je v karanteni celoten oddelek 4. razreda z 22 učenci.

OŠ Primoža Trubarja Laško: Trenutno na tej šoli obstaja sum na okužbo pri enem učencu.

OŠ Primoža Trubarja Laško – POŠ Debro: Zaradi okužb med učenci je v karanteni celoten oddelek 6. razreda s 26 učenci. Obstaja tudi sum na okužbo še pri dveh učencih šole.

OŠ Slivnica pri Celju: Zaradi okužb med učenci je v karanteni celoten oddelek 7. razreda s 17 učenci. Obstaja tudi sum na okužbo še pri enem učencu šole.

OŠ Slivnica pri Celju – POŠ Prevorje: Trenutno na tej šoli obstaja sum na okužbo pri enem učencu.

OŠ Šmarje pri Jelšah: Trenutno na tej šoli obstaja sum na okužbo pri treh učencih.

OŠ Štore: Zaradi okužb med učenci je v karanteni celoten oddelek 7. razreda s 25 učenci. Obstaja tudi sum na okužbo še pri dveh učencih šole.

OŠ Štore, Enota Vrtec Lipa: Trenutno na tej šoli obstaja sum na okužbo pri enem zaposlenem.

Vrtec Tončke Čečeve, ENOTA HUDINJA: Trenutno je okužen en otrok, zaradi česar je v karanteni celoten oddelek 2. starostnega obdobja z 21 otroki.

ŠC Rogaška Slatina: Trenutno je okužba potrjena pri enem dijaku.

ŠC Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje: Trenutno je v karanteni celoten oddelek 2. letnika z 20 dijaki. Okužena sta še dva dijaka, sum na okužbo pa obstaja pri enemu zaposlenemu.

B.S.