Novosti pri izdaji potnih listov


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah, ki bo začel veljati 5. marca 2011, bo državljanom omogočil več novosti (Uradni list RS, št. 10/2011), med drugim ob izkazanem in upravičenem interesu omogoča pridobitev dodatnega potnega lista.

Ta sprememba je dobrodošla novost za tiste državljane, ki iz poslovnih ali drugih razlogov pogosto potujejo v države z vizumskim režimom in v države Bližjega vzhoda, kjer lahko žig ene države v potnem listu povzroči težave pri vstopu v drugo državo. Izdaja drugega potnega lista bo mogoča le ob vložitvi vloge, kjer bo razviden upravičen interes (primer: s potrdilom delodajalca o napotitvi državljana v države Bližnjega vzhoda oziroma države z vizumskim režimom ali pa z izjavo posameznika, da opravlja delo, zaradi česar nujno potrebuje dodatni potni list).

Slovenija je pri uvedbi novosti sledila praksi drugih držav, ki že omogočajo hkratno imetništvo dveh potnih listov, ko so za to podani upravičeni razlogi. To prakso ima večina držav Evropske unije (Francija, Španija, Portugalska, Avstrija, Nemčija, Češka …), ZDA, Kanada in Japonska. Državljani bodo za izdajo drugega potnega lista morali zaprositi na upravni enoti, dodaten potni list pa bo izdan po enakem postopku, veljavnosti in ceni, kot velja za izdajo prvega potnega lista.

Novost zakona je tudi možnost vročitve potne listine pri izdelovalcu (Cetis Celje), ko sta hitra izdelava in vročitev nujno potrebna. Trenutno se lahko potni list vroči le pri pristojnem organu (UE) ali po pošti, način vročitve pa izbere državljan ob vložitvi vloge. Z možnostjo vročitve potnega lista pri izdelovalcu bo potni list v nujnih primerih (bolezen in zdravljenje v tujini, smrt sorodnika v tujini, nujni službeni opravki, kraja potnega lista tik pred vzletom letala ipd.) mogoče pridobiti v najkrajšem možnem času.

Nov predlog zadeva tudi kopiranja potnih listov, kar bo dovoljeno le imetnikom, notarjem in finančnim družbam, v primeru dokazovanja istovetnosti. V vseh ostalih primerih bo dovoljen le prepis podatkov. Natančneje je tudi določen nabor upravičencev do diplomatskega in službenega potnega lista, ter del, ki določa da lahko vlogo za izdajo potnega lista vloži tudi mladoletnik, če pridobi popolno poslovno sposobnost (sklenitev zakonske zveza ali če je postal roditelj).