Tudi v Celju omogočeno plačevanje obveznosti do države brez stroškov plačilnih storitev


Od jutri naprej bo več kot petsto različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev.

Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, tudi v Celju.

Glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila.

Na področju javnih plačil se v zadnjem obdobju uvaja določene spremembe, ki so enostavnejše, hitrejše in prilagojene modernemu načinu poslovanja državljanov. Ena izmed teh je bila uvedena konec lanskega leta, ko so na plačilne naloge dodali QR kode, ki vsebujejo vse podatke, ki so potrebni za plačilo in močno poenostavi plačevanje zavezancem, ki pri plačevanju uporabljajo mobilne aplikacije bank.

V razvojni fazi je tudi rešitev poenostavitve spletnega plačevanja obveznosti pri katerem skušajo združiti različne vrste obveznosti v en plačilni nalog. Ta novost bo podrobneje predstavljena predvidoma do konca letošnjega leta.

Plačevanje dajatev brez stroškov

Z vidika cenejšega načina plačevanja davčnih obveznosti za zavezance pa so bile v okviru zadnjih sprememb zakona o davčnem postopku zagotovljene pravne podlage, ki so med drugim podlaga za uvedbo storitve kartičnega plačevanja obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev za zavezance, ki jo bo zagotavljala Uprava RS za javna plačila.

Uprava RS za javna plačila bo tako od 1. marca 2018 omogočala plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam, in sicer s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in brez stroškov plačilnih storitev za zavezance. Gre za stroške, ki jih sicer imajo plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank, na poštnih in bančnih okencih.

Negotovinsko plačilno mesto tudi v Celju

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam bo mogoče plačati vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij. Torej od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob do davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost. Celoten seznam več kot petsto obveznih dajatev TUKAJ (klik – Excel datoteka).

ujp-placam
Vse lokacije bodo označene s tem logotipom.

Plačevanje bo možno v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00, in sicer na naslednjih enotah: Koper, Kranj, Ljubljana, Murska sobota, Novo mesto, Postojna, Slovenska Bistrica in Žalec.

Tri dodatne enote UJPlačam pa bodo na dislociranih enotah negotovinskih plačilnih mest Uprave RS za javna plačila, in sicer v Celju (Aškerčeva ulica 12), Novi Gorici in Mariboru. V Celju in Novi gorici bo plačevanje možno v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00. V Mariboru pa v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 17.00.

Uprava RS za javna plačila preučila bo preučila tudi možnosti za razširitev in prilagoditev mreže lokacij. Zemljevid lokacij najdete TUKAJ (klik).

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam ne bo mogoče plačati drugih obveznosti (plačila elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.

V primeru storitve UJPlačam bodo plačniki obveznosti do države negotovinsko plačevali brez stroškov plačilnih storitev, ki so jih in jih bodo še imeli v primeru plačevanja prek spletnih bank, na poštnih in bančnih okencih.

vir: MF