Potrdilo tudi Višje delovno sodišče: razrešitev Ferjanca nezakonita


Višje delovno sodišče je skoraj v celoti sledilo razsodbi Delovnega sodišča v Celju in potrdilo, da je bil Marjan Ferjanc novembra 2017 nezakonito razrešen s položaja direktorja Spološne bolnišnice Celje.

Lanskega maja je Delovno sodišče v Celju odločilo, da je bil Marjan Ferjanc z mesta direktorja Splošne bolnišnice Celje razrešen nezakonito. Po pisanju Večera, pa je sedaj tej sodbi sledilo tudi Višje delovno sodišče in potrdilo, da je bila razrešitev Ferjanca nezakonita.

Je pa Višje delovno sodišče sledilo tudi sodbi celjskega delovnega sodišča v delu, kjer je bilo tudi odločeno, da Splošni bolnišnici Celje, v kateri Ferjanc sicer  še vedno dela, ne bo treba povrniti razliko do direktorske plače in prispevkov do leta 2020 (okoli 44 tisoč evrov bruto), ko naj bi mu prenehal mandat. Ferjanc bo tako moral odškodnino izterjati po pravdni poti.

Večer še piše, da pa je Višje delovno sodišče spremnilo odločitev o plačilu sodnih stoškov, ki znašajo 3.250 €. Te bi naj po odločitvi prvostopenjskega sodišča Ferjanc v celoti kril sam, višje sodišče pa je sedaj odločilo, da bo moral Ferjanc plačati 1.393 €, celjska bolnišnica pa 1.857 €.