Potrjen predlog za ustanovitev 15 pokrajin: Ne več Savinjska temveč Celjska pokrajina s sedežem v Celju


Državni svet je na včerajšnji 53. seji soglasno, z glasovi vseh navzočih državnih svetnikov, sprejel nekoliko spremenjen predlog zakona o ustanovitvi pokrajin. Ta bo sedaj, skupaj s še dvema zakonskima predlogoma povezana z ustanavljanjem pokrajin, poslal v zakonodajni postopek.

Sprejeti predlog predvideva ustanovitev 15 pokrajin ter poseben status Mestne občine Ljubljana. Prejšnji predlog, ki pa ni bil prepoznan kot ustrezen, je predvideval ustanovitev 10 pokrajin, Ljubljana in Maribor pa bi imela poseben status.

Pri pripravi je v zadnjih desetletjih sodelovalo 62 slovenskih strokovnjakov in akademikov, ki se jim je pridružilo tudi 30 strokovnjakov in akademikov iz držav članic Evropske unije. Kljub temu pa je tudi nov predlog naletel na določene pomisleke, predvsem glede raziskovalne dejavnosti, visokega šolstva, kulture, športa, socialnega in invalidskega varstva ter zdravstva, ki da morajo zaradi enakovredne dostopnosti ostati centralno vodena.

S strani Državnega sveta Republike Slovenija tako dokončno sprejeti predlog predvideva ustanovitev 15 pokrajin in poseben status Mestne občine Ljubljana. Dokončni predlog zakona se je oblikoval glede na pripombe in predloge deležnikov na prejšnji predlog.

Tako zadnji predlog predvideva ustanovitev Dolenjsko-belokranjske, Gorenjske, Goriške, Koroške, Celjske, Štajerske, Posavske, Zasavske, SpodnjepodravskePomurskeZgornje Savinjsko-šaleškePrimorsko-notranjske pokrajine. Dobili bi tudi Severno osrednjeslovensko pokrajino in Južno osrednjeslovensko pokrajino ter Pokrajino IstraMestna občina Ljubljana bi imela poseben status.

Kakšne so spremembe za območje Celjskega

Glede na prejšnji predlog sta razliki predvsem dve. In sicer v samem imenu pokrajine, ki bi se po novem predlogu namesto Savinjske imenovala Celjska pokrajina. Prav tako Celjska pokrajina po novem predlogu, namesto 21, zajema 22 občin. Občinam Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec, ki so bile skupaj že v prvem predlogu, se po novem priključuje tudi občina Bistrica ob Sotli, ki je bila po prejšnjem predlogu del Zasavsko-posavske pokrajine. Sedež Celjske pokrajine ostaja v Celju.

Sveženj pokrajinske zakonodaje ob predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin sestavljata še predlog zakona o pokrajinah in predlog zakona o financiranju pokrajin:

B.S.