Predvideni novi stanovanjski objekti vznemirili prebivalce Jožefovega hriba


Tik pred koncem javne razgrnitve občinskega prostorskega načrta za območje Zvodenskega hriba v Celju se je zbrala skupina stanovalcev s tega območja na Oddelku za okolje in prostor MOC, da odda svoje pripombe na dokument, katerega spremembo je predlagala Župnija sv. Jožefa, Misijonska hiša Lazarsti. Na tem območju naj bi namreč zgradili enajst novih stanovanjskih objektov, nekaj v Janežičevi ulici in nekaj v Hribarjevi ulici.

Stanovalci so mnenja, da je potrebno pred kakršnimi koli posegi še poročilo o geomehaniki tal, saj je ta na tem območju izredno problematična. Prebivalci so zaskrbljeni za svoje premoženje, saj se lahko zgodi, da ob bistveno večji obremenitvi tal cel hrib splazi, ker je to območje nestabilno in vsebuje velike količine vode.

Domačini vidijo problem tudi v prometu težke gradbene mehanizacije, ki bi v primeru gradnje objektov potekal po obstoječi cesti. Prebivalci Plečnikove ulice se bojijo, da bo promet potekal prav po njihovi ulici, ki je strma, ozka in brez primernega pločnika. Od Popovičeve ulice je do Doma sv. Jožefa sicer speljana nova cesta z namenom, da bi razbremenila preozke ulice in ceste na hribu. Vendar je cesta praktično neuporabna, zaradi križišča Teharske in Popovičeve ulice.

Stanovalci na Jožefovem hribu zahtevajo, da se pred začetkom gradnje opravijo geološke raziskave in zgradi vsa komunalna infrastruktura, v prvi vrsti cesta in se opravi rekonstrukcija križišča Teharske in Popovičeve ulice.

Več si lahko preberete na spletni strani Večera.

Fotografija je simbolična.