Novo Dečkovo naselje bo sofinancirala Evropa


Novo Dečkovo naselje DN 10, ki je začetek gradbenih del dočakal letos poleti, bo sofinancirano s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Slabo desetino vrednosti celotnega projekta, ki znaša 13,5 milijona evrov, bo primaknila tudi Republika Slovenija.

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala odločitev o podpori za operacijo CTN stanovanjska soseska Dečkovo naselje / DN 10. To pomeni, da so za projekt stanovanjske soseske DN 10 odobrili finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vrednost projekta znaša dobrih 13,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval dobrih 4,6 milijona evrov, dober 1,1 milijona evrov pa bo primaknila tudi Republika Slovenija. Skupni znesek sofinanciranja je torej 5.764.510,92 € (80 % EU in 20 % RS).

S projektom namerava Mestna občina Celje dopolniti stanovanjski fond na degradiranih območjih in vzpostaviti funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Nove javne najemne stanovanjske enote bodo zadovoljile potrebe po stanovanjih za različne ciljne skupine, kot so: upravičenci do neprofitnih stanovanj in upravičenci do namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, ljudje s posebnimi potrebami, starejši). Naselitev prebivalcev v nova stanovanja bo pomembno vplivala na kvaliteto življenja vsakega posameznika ter na njegovo vključenost v širšo družbo.

V okviru projekta se bo pridobilo šest večstanovanjskih stavb s 142 stanovanji, 150 parkirnih mest v garažni hiši, od tega 16 za gibalno ovirane, in 46 zunanjih parkirnih mest, od tega tri za invalide.

PREBERITE TUDI: Novo Dečkovo naselje že pred začetkom gradnje razburja občane (foto) in Kmalu začetek gradnje Dečkovega naselja (foto)