Priznanja delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij tudi v Celje


Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je pred dnevi podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

Med dobitniki nagrad sta bila tudi dva delavca Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora Celje, Lea Pleteršek in Josip Gašpar.

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem prejšnji teden, na slovesnosti ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

Med nagrajenci sta bila letos tudi Lea Pleteršek in Josip Gašpar iz Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora Celje.

Vsi nagrajenci:

Pisne pohvale za uspešno in dolgoletno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:

Lea Pleteršek – ZPMZKZ Celje, Josip Gašpar – ZPMZKZ Celje, Gordana Šket – ZPKZ Ig, Andrej Hočevar – ZPKZ Ljubljana – Oddelek Novo mesto, Igor Granda – ZPKZ Maribor, Boštjan Bohar – ZPKZ Maribor – Oddelek Murska Sobota, Stanislav Pernišek – PD Radeče, Mirjana Horvat – ZPKZ Koper, Marija Žibret Krašovc– Generalni urad, Tanja Urek – Generalni urad

Pisne pohvale za vidnejše dosežke na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:

Aleksandra Tratar, Vanja Jakopin, Lilijana Virant – ZPKZ Dob (uspešna uvedba in izvajanje nove strokovne metode), Rudi Zupančič – ZPKZ Dob (posredovanje v požaru – nudenje prve pomoči zaprti osebi, ki ji je s hitrim odzivom rešil življenje), Matjaž Zaplatar, Božo Juntez, Srečko Šenica – ZPKZ Dob (nudenje prve pomoči zaprti osebi, ki so ji s hitrim posredovanjem rešili življenje), Boris Kožar, Andrej Omerza, Miroslav Podgoršek – ZPKZ Ljubljana (preprečitev večjega požara v zavodu)

Pisno pohvalo za sodelovanje na področju izvrševanja kazenskih sankcij je prejelo Društvo za nenasilno komunikacijo.

Vir: MP

sentrock-2018-polsi-klik