Program obiska Vlade Republike Slovenije v širši celjski regiji


V torek in sredo bodo na območju savinjske regije številne aktivnosti v okviru vladnega obiska območja. V nadaljevanju si lahko ogledate program obiska. 

Skupni dogodki Vlade RS
Torek, 9. maj 2017, 19.30 – 20.30, košarkarska tekma (Šentjur)

Sreda, 10. maj 2017
9.00 – 10.00, delovni posvet Vlade Republike Slovenije (Glasbena dvorana Grand hotela Rogaška Slatina)
18.00 – 19.00, regionalni razvojni dialog za Savinjsko regijo (Celjski sejem d.d.)
NEPOSREDNI PRENOS NA SPLETNEM MESTU VLADE: vlada.si

Posamezni programi predsednika
Torek, 9. maj 2017
17.40 – 18.25, Tajfun Planina, d.o.o.
19.00 – 20.30, košarkarska tekma (Šentjur)
Sreda, 10. maj 2017
11.15 – 11. 45, Unior Zreče
11.50 – 12.20, učni izdelovalni laboratorij Šolskega centra Slovenske Konjice
13.00 – 14.30, kosilo predsednika vlade z mladimi
14.40 – 15.25, Tehnos d.o.o., Žalec
16.20 – 17.05, BSH hišni aparati, d.o.o., Nazarje

torek, 9. maj 2017, 10.00 – 13.30, (Saša Inkubator, Velenje) strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji«, posvet vodi: DS v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik
Sodelujejo: MGRT, MOP, MzI, SVRK, MZZ

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
Torek, 9. maj 2017
14.30 – 15.30, srečanje z izvršnim direktorjem Celjskega sejma Robertom Otorepcem
Sreda, 10. maj 2017
10.45 – 11.15, ogled gradbišča upravnega centra Šmarje pri Jelšah
11.45 – 12.45, srečanje z župani Savinjske regije (dvorana Konjičanka, Slovenske Konjice)
12.30 – 13.30, srečanje s predstavniki regionalnega stičišča Savinjske regije NOVUS (dvorana Konjičanka, Slovenske Konjice)
15.30 – 16.30, srečanje z načelniki upravnih enot (Upravna enota Celje)

Ministrstvo za zunanje zadeve
Torek, 9. maj 2017
10.00 – 13.30, strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji« (sogodka se bo udeležil dr. Robert Kokalj, generalni direktor za gospodarsko in javno diplomacijo; Saša inkubator, Velenje)
14.00 – 15.00, Plastika Skaza (dogodka se bo predvidoma udeležil dr. Robert Kokalj, generalni direktor za gospodarsko in javno diplomacijo)
Sreda, 10. maj 2017
15.00 – 16.00, Cetis (dogodka se bo predvidoma udeležil dr. Robert Kokalj, generalni direktor za gospodarsko in javno diplomacijo)

mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Torek, 9. maj 2017
14.00 – 15.00, obisk v Mlekarni Celeia (dogodka se bo udeležil tudi minister Zdravko Počivalšek)
15.30 – 16.15, obisk Sadjarstva Mirosan
16.30, ogled fontane piva »Zeleno zlato« skupaj z županom občine Žalec
17.00 – 18.30, delovno srečanje z župani območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline (Občina Žalec)
Sreda, 10. maj 2017
9.00 – 10.30, delovni posvet Vlade Republike Slovenije (dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša; Glasbena dvorana Grand hotela Rogaška Slatina)
10.45 – 11.45, obisk kmetije Černogoj (dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša; Zagaj pod Bočem 2, Rogaška Slatina)
13.00 – 14.15, Obisk Kmetijske zadruge Šaleška dolina z.o.o. (dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša; Metleče 7, Šoštanj)
14.30 – 15.45, obisk kmetije Miklavžina (dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša; Škale 67, Velenje)
16.15 – 17.15, obisk Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša; Žalec)
18.00 – 19.00, zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Savinjsko regijo (dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša; Celjski sejem d.d.)

Ministrstvo za notranje zadeve
Sreda, 10. maj 2017
11.00 – 11.45, obisk Postaje mejne policije Rogatec
12.30 – 14.30, obisk PU Celje, PP Celje in PVSP Celje – Lokrovec
16.00 – 17.00, obisk PP Žalec

Ministrstvo za obrambo
Torek, 9. maj 2017
16.00 – 17.00, obisk Regijskega centra za obveščanje Celje in srečanje s predstavniki gasilcev
Sreda, 10. maj 2017
9.00 – 10.30, delovni posvet Vlade Republike Slovenije (delovnega posveta se bo udeležil DS mag. Miloš Bizjak; Glasbena dvorana Grand hotela Rogaška Slatina)
11.00 – 13.30, ogled in delovno kosilo v Vojašnici Franca Rozmana Staneta Celje (dogodka se bo udeležil DS mag. Miloš Bizjak)
18.00 – 19.00, zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Savinjsko regijo (dogodka se bo udeležil DS mag. Miloš Bizjak; Celjski sejem d.d.)

Ministrstvo za finance
Sreda, 10. maj 2017
9.00 – 10.30, delovni posvet Vlade Republike Slovenije (delovnega posveta se bo udeležil DS Tilen Božič; Glasbena dvorana Grand hotela Rogaška Slatina
11.30 – 12.15, predstavitev Finančnega urada Velenje (dogodka se bo udeležil DS Tilen Božič)
12.15 – 13.15, sodelovanje Finančnega urada in Sekcije računovodskih servisov pri Savinjsko Šaleški gospodarski zbornici (dogodka se bo udeležil DS Tilen Božič; Lokacija: Finančni urad Velenje)
13.30 – 15.00, delovno kosilo s predstavniki finančnih uradov Velenje in Celje
15.00 – 17.00, predstavitev logističnega centra Gorenje
18.00 – 19.00, zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Savinjsko regijo (delovnega posveta se bo udeležil DS Tilen Božič; Celjski sejem d.d.)

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Torek, 9. maj 2017
8.00 – 9.25, Štore Steel, d.o.o.
10.00 – 10.30, Strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji«; Saša Inkubator, Velenje)
11.00 – 12.20, KLS Ljubno, d.d.
13.00 – 13.50, Judo klub »Z’ Dežele« Sankaku Celje
14.00 – 16.00, obisk v Mlekarni Celeia (dogodka se bo udeležil tudi minister mag. Dejan Židan)
16.30 – 18.15, Trixy Aviation, d.o.o., Žiče 107, Loče
Sreda, 10. maj 2017
7.15 – 7.50, 0bisk v Hotelu Slatina, Rogaška Slatina
10.35 – 11.35, Kozmetika Afrodita, d.o.o., Rogaška Slatina
11.15 – 11.45, Unior Zreče (dogodka se bo s predsednikom vlade udeležil DS mag. Aleš Cantarutti)
11.50 – 12.20, Učni izdelovalni laboratorij Šolskega centra Slovenske Konjice (dogodka se bo s predsednikom vlade udeležil DS mag. Aleš Cantarutti)
12.20 – 13.30, Celjske mesnine, d.d.
14.00 – 15.45, posvet z gospodarstveniki regije (Regionalna gospodarska zbornica Celje)
16.20 – 17.05, BSH hišni aparati, d.o.o., Nazarje (skupaj s predsednikom vlade)

mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje
Sreda, 10. maj 2017
11.30 – 12.00, obisk Višjega sodišča v Celju
12.00 – 13.30, obisk Okrožnega sodišča v Celju
13.35 – 14.30, obisk Okrožnega državnega tožilstva v Celju
16.15 – 17.30, obisk Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Sreda, 10. maj 2017
9.00 – 10.30, delovni posvet Vlade Republike Slovenije (dogodka se bo udeležila DS Martina Vuk; 
Glasbena dvorana Grand hotela Rogaška Slatina)
13.00 – 14.00, Dom Nine Pokorn Grmovje (dogodka se bo udeležila DS Martina Vuk)
14.00 – 15.00, Dnevni center za otroke in mladostnike – Podmornica (dogodka se bo udeležila DS Martina Vuk, Žalec)
16.00 – 17.00, Zaposlitveni center Gea (dogodka se bo udeležila DS Martina Vuk, Velenje)
18.00 – 19.00, zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Savinjsko regijo (dogodka se bo udeležila DS Martina Vuk; Celjski sejem d.d.)

Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje
Torek, 9. maj 2017
11.00 – 12.30, obisk v Zdravstvenem domu Nazarje
15.15 – 16-45, Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Sreda, 10. maj 2017
11.30 – 12.00, Zdravstveni dom Šentjur
12.00 – 13.45, skupni sestanek ministrice in direktorjev ZD Savinjske regije (ZD Šentjur)
16.00 – 17.15, Splošna bolnišnica Celje

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Torek, 9. maj 2017
16.30 – 18.00, Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica: sodelovanje visokošolskih zavodov in gospodarstva (dogodka se bo udeležil DS Tomaž Boh; Velenje
Sreda, 10. maj 2017
9.00 – 10.30, delovni posvet Vlade Republike Slovenije (dogodka se bo udeležil DS Tomaž Boh; Glasbena dvorana Grand hotela Rogaška Slatina)
11.30 – 12.30, OŠ Hudinja (dogodka se bo udeležil DS Tomaž Boh)
13.00 – 14.30, Dialog z mladimi – Mreža MaMa (dogodka se bo udeležil DS Tomaž Boh; Celjski mladinski center)
14.45 – 15.30, Gimnazija Celje – Center (dogodka se bo udeležil DS Tomaž Boh) 
16.00 – 17.00, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (dogodka se bo udeležil DS Tomaž Boh) 
18.00 – 19.00, zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Savinjsko regijo (dogodka se bo udeležil DS Tomaž Boh; Celjski sejem d.d.)

dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo
Torek, 9. maj 2017
10.00, v Ljubiji ogled ceste Mozirje – Gorenje (dogodka se bodo udeležili Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet in predstavniki DRSI)
10.00 – 12.30, strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji« (posveta se bo udeležil DS mag. Klemen Potisek Lokacija; Saša Inkubator, Velenje)
10.15, ogled glavnega krožišča na Šmihelski cesti v Mozirju (dogodka se bodo udeležili Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet in predstavniki DRSI)
11.05, ogled poteka gradnje krožišča v kraju Nazarje (dogodka se bodo udeležili Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet in predstavniki DRSI)
12.20, ogled poteka trase bodoče obvoznice Luče, ogled rekonstrukcije ceste Luče – Logarska dolina (dogodka se bodo udeležili Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet in predstavniki DRSI)
13.30 – 14.30, obisk medpodjetniškega izobraževalnega centra v Velenju in pogovor z direktorjem Zavoda Energetska sanacija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (dogodka se bo udeležil DS mag. Klemen Potisek)
15.00 – 16.00, ogled cest Kavče – Ložnica in Šoštanj – Ložnica – Velenje (dogodka se bo udeležil DS mag. Klemen Potisek)
Sreda, 10. maj 2017
10.45 – 11.00, ogled infrastrukturnih projektov v Šmarjah(!?) pri Jelšah
11.30 – 11.50, ogled cestne infrastrukture v Planini in ceste Planina – Sevnica 
13.30 – 14.10, otvoritev krožišč na žalski obvoznici
14.40 – 15.15, podpis sporazuma za izgradnjo obvoznice Dramlje – Šentjur
16.10 – 16.40, slovesna predaja prometu nove povezovalne ceste v Trličnem v Občini Rogatec

Anton Peršak, minister za kulturo
Sreda, 10. maj 2017
10.45 – 11.30, ogled Muzeja na prostem Rogatec
12.15 – 14.00, Žička kartuzija 
14.45 – 15.30, srečanje s predstavniki Bošnjaškega mladinskega kulturnega društva, izvajalcem projekta KulNit (Velenje)
16.15 – 17.30, srečanje s sodobnimi likovnimi ustvarjalci (Hotel Evropa, Celje)

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor
Torek, 9. maj 2017
10.00 – 13.30, strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji« (posvet vodi DS v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik; Saša Inkubator, Velenje)
14.00 – 15.00, obisk Inštituta za ekološke raziskave ERICO (Velenje)
17.00 – 18.30, delovno srečanje z župani območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline (Žalec)
Sreda, 10. maj 2017
11.00 – 12.00, delovno srečanje z vodstvom Občine Zreče
12.30 – 14.00, srečanje z vodstvom podjetja Unior Zreče in predstavniki civilne iniciative na temo problematike hrupa 
13.00 – 14.30, dialog z mladimi – Mreža MaMa (dogodka se bo udeležila DS Lidija Stebernak; Celjski mladinski center)
14.30 – 17.00, delovno srečanje na Občini Šentjur ter pogovor o protipoplavnih ukrepih 

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Torek, 9. maj 2017
10.00 – 13.30, Strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji« (posveta se bo udeležil DS Franc Matjaž Zupančič; Saša Inkubator, Velenje)
17.00 – 18.30, delovno srečanje z župani območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline (dogodka se bo udeležil DS Franc Matjaž Zupančič Tičo; Žalec
Sreda, 10. maj 2017
9.00 – 10.30, delovni posvet Vlade Republike Slovenije (dogodka se bo udeležil DS Franc Matjaž Zupančič Tičo; Glasbena dvorana Grand hotela Rogaška Slatina)
12.00 – 13.00, ogled projekta: Celjski mladinski center (dogodka se bo udeležil DS Franc Matjaž Zupančič Tičo)
18.00 – 19.00, zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Savinjsko regijo (dogodka se bo udeležil DS Franc Matjaž Zupančič Tičo; Celjski sejem d.d.)

Gorazd Žmavc, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu
Torek, 9. maj 2017
10.00 – 11.00, predstavitev evropskega čezmejnega projekta »Barbara Celjska« (Knjižnica Rogaška Slatina)
11.00 – 12.00, predstavitev knjige »Slovenci v Krapinsko-Zagorski županiji« (Knjižnica Rogaška Slatina)
11.00 -12.30, srečanje z županom Občine Podčetrtek, g. Petrom Misjo

*foto: Tamino Petelinšek – UKOM; 2014

ortenija-polsi-klik