Prvi dan samotestiranja na celjskih šolah minil brez težav, z nekaj zbiranji staršev. Od doma se šola le peščica

17. 11. 2021 19:28

Na vseh osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji se je danes začelo izvajati samotestiranje učencev in dijakov, ki so ga doslej opravljali doma. Kljub velikemu razburjenju, ki ga je ukrep povzročil v preteklih dneh, pa so danes z večine šol poročali o relativno gladkem prehodu na izvajanje samotestiranja.

Tudi na celjskih šolah je začetek samotestiranja v šolah potekal brez večjih težav. Zgolj pred par šolami se je zbralo nekaj staršev, ki so izrazili nestrinjanje z ukrepom, a je vse skupaj minilo brez incidentov.

Starši in učenci so torej ukrep sprejeli z razumevanjem in odgovornostjo do trenutne zelo težke epidemiološke situacije, s katero se soočamo v Sloveniji ter zavedanjem, da se bo z ukrepom omogočilo čim varnejše in zdravo okolje za vse učence, dijake in zaposlene na šolah. Poleg tega pa redno samotestiranje učencev in dijakov ohranja odprte šole.

Na Celje.info smo za podatke zaprosili vse celjske osnovne in srednje šole, vendar se vse na našo prošnjo niso odzvale.

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je prvi dan v osnovnih šolah samotestiralo 135.100 učencev oz. 70 odstotkov vseh učencev. Drugi učenci so v karanteni, se njihovi starši s testiranjem ne strinjajo ali pa so preboleli covid-19. Pozitivnih je bilo 300 izvidov testov. Na daljavo se zaradi zavračanja ukrepov šola skupaj 8033 učencev, kar je 3,61 odstotka vseh učencev
Kako je prvi dan samotestiranja potekal v celjskih šolah?

Osnovne šole:

Podatke o poteku samotestiranja po osnovnih šolah v Mestni občini Celje, ki so na voljo doslej, nam je posredovala vodja Aktiva ravnateljev Celjskih OŠ in Glasbene šole Celje ter ravnateljica OŠ Lava mag. Marijana Kolenko. Uvodoma ugotavlja, da se je danes na celjskih šolah pokazala in obrestovala predvsem dobra priprava na samotestiranje ter poenoten pristop k izvajanju ukrepa na vseh celjskih šolah.

Na I. OŠ Celje je samotestiranje opravilo 83,5 % na razredni stopnji ter 63, 5% na predmetni stopnji.

Na II. OŠ Celje se je na razredni stopnji samotestiralo 52 % učencev, na predmetni stopnji pa 55, 6 %. Trenutno na šoli nimajo ne okuženih učiteljev ne učencev.

Na OŠ Ljubečna se je na razredni stopnji samotestiralo 95 % ter predmetni stopnji 96 % učencev.

Na III. OŠ Celje se je na razredni stopnji samotestiralo 93 % učencev, na predmetni stopnji pa 98 % (od 161 učencev se le trije niso samotestirali). Na šoli imajo sicer tudi veliko prebolevnikov in cepljenih. Ob današnjem samotestiranju otrok noben izvid testa ni bil pozitiven.

OŠ Hudinja: razredna stopnja 92 % in predmetna stopnja 97 %. Za izobraževanje na daljavo se je torej odločilo samo 5 % vseh staršev. Na hudinjski šoli je izvedba samotestiranja potekala brez posebnih težav, saj so se na ukrep dobro pripravili, k uspešnemu začeteku samotestiranja pa je pripomogla tudi velika podpora staršev, povedo na šoli. Dodajajo, da ukrepu nasprotuje zgolj nekaj posameznih staršev, kar je razvidno tudi iz visokega odstotka tistih, ki so se odločili za samotestiranje. “Mnoge starše mlajših učencev je skrbelo, kako bodo lahko sami izvajali ta postopek. Več odpora kot samotestiranje pri starših vzbujajo zaščitne maske – težko razumejo, zakaj so potrebne pri pouku, ko učenci sedijo na svojih mestih in so v »mehurčku«. Zdaj, ko je samotestiranje se jim zdijo odprava zaščitnih mask pri pouku še bolj smiselna,” pove ravnatelj OŠ Hudinja Jože Berk. Trenutno sicer na šoli ni okužen nihče izmed zaposlenih, prav tako ni v karanteni noben razred. Glede okužb na današnji dan pa ne morejo posredovati podatka, ker je treba vsak morebitni pozitivni izvid na samotestiranju potrditi še s PCR testom.

IV. OŠ Celje: razredna stopnja 92 % ter predmetna stopnja 91 % učencev.

OŠ Frana Roša Celje: razredna stopnja 74 % učencev ter predmetna stopnja 68 % učencev.

OŠ Frana Kranjca: razredna stopnja 62 % ter predmetna stopnja 56 % učencev.

OŠ Lava Celje: razredna stopnja 75 % (en oddelek je v karanteni) ter predmetna stopnja 62 % učencev. Na šoli v tem trenutku nimajo nobenega okuženega učitelja, sta pa dva v karanteni zaradi bližnjih stikov. Odsotnosti učiteljev nastajajo predvsem iz naslova viroz in prehladnih obolenj.

“V šolah, kjer so izraženi manjši odstotki samotestiranj, izpostavljamo, da je bilo v preteklosti kar veliko učencev prebolevnikov, na predmetni stopnji je tudi nekaj cepljenih. V teh dneh je po šolah tudi večje število odsotnosti otrok zaradi različnih razlogov: viroze, prehladna obolenja, manjše število po šolah je tudi okužb s covidom,” pove mag. Kolenko.

Trenutno je na celjskih osnovnih šolah okuženih 30 učencev, prav tako je v karanteni 18 oddelkov po šolah. Na treh celjskih šolah nimajo v karanteni nobenega oddelka, prav tako so brez okužbe otrok.

Na OŠ Glazija izobražujejo otroke s posebnimi potrebami, otroke z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirane in otroke z več motnjami, zato je pri njih posebnosti in nepojasnjenih vprašanj veliko, povedo. Zato so na šoli na pobudo staršev izvedli izredni sklic Sveta staršev na temo ukrepov.

“Današnje samotestiranje naših učencev je pokazalo, da razen učencev III. triade OŠ, učenci niso ustrezno spretni pri izvedbi testiranja in potrebujejo pomembno več časa, usmerjanje, vodenje in tudi pomoč. Testiranje je trajalo dlje, kot je bilo to splošno predvideno,” pove ravnateljica Nevenka Kus in dodaja, da staršem zaupajo da samotestiranje odgovorno opravljajo doma. Sicer je precej starejših otrok, ki obiskujejo posebni program, cepljenih. Trenutno imajo na šoli v izolaciji zaradi okužbe dva zaposlena, v karanteni pa tri učence zaradi visokorizičnega stika. Vsi oddelki se izobražujejo v šoli. Od septembra do zdaj so imeli v karanteni tri oddelke in dve skupini otrok (1/2) oddelka.

Srednje šole:

Na I. gimnazija v Celju je tistih, ki se morajo samotestirati, le 195, kar je od 860 približno 23 %. Ostali so torej prebolevniki in cepljeni. Dodajajo, da pouka na daljavo ne bodo izvajali, saj srednje šole tega niso obvezane zagotoviti. Poskusno samotestiranje so, zaradi dobro izdelanega protokola, kljub zapleteni strukturi šole, izvedli brez večjih težav. Kot pove ravnatelj I. gimnazije v Celju dr. Anton Šepetavc, so dijaki in starši zelo razumevajoči in potrpežljivi. Posameznikov, ki izražajo nejevoljo in nestrinjanje s tem ukrepom pa lahko preštejejo na prste ene roke. “Zadeve rešujemo na prijazen, pomirjujoč način,” še pove dr. Šepetavc. Kajuh sicer obiskuje 860 dijakov, v karanteni trenutno ni nihče, okužbo imajo le pri enem od profesorjev.

S Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje so nam sporočili, da je delež dijakov, ki se v šoli samotestira oz. šola na daljavo podoben kot pri drugih srednjih šolah. Pravijo, da z izvajanjem ukrepa ni bilo večjih težav, saj so se dobro pripravili na samotestiranje. Soočili so se z redkimi nasprotovanji, vendar so se s pogovorom ter predstavljenimi dejstvi uspeli dogovoriti. Na šoli je sicer trenutno okužen en učitelj, en oddelek pa je v karanteni (na šoli je 10 oddelkov). Prvi dan samotestiranja ni bila potrjena nobena okužba.

Ravnatelji vseh šol Šolskega centra Celje ne poročajo o zapletih pri izvedbi samotestiranja dijakov v šoli. Izvedba je tekla nemoteno ob zglednem sodelovanju dijakov in učiteljev. Na ŠCC ocenjujejo, da se je v oddelku testiralo od 15 % do 60 % dijakov, odvisno od števila dijakov, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Tudi na ŠCC je nekaj posameznikov, ki se ne želi samotestirati, zato se bodo izobraževali na daljavo. Vendar se bodo morali izobraževati sami, saj šole ne bodo organizirale pouka na daljavo. Dodajajo, da je ukrepu nasprotovalo nekaj staršev, vendar vsak iz različnih razlogov. “Komunikacija med šolo in njimi je bila praviloma kulturna, čeprav obsojujoča. Skrbi pa nas, da so dijaki, katerih starši nasprotujejo ukrepom, v nezavidljivem položaju in pod pritiskom,” pove direktor ŠCC Mojmir Klovar. Na vseh šolah ŠCC so med današnjim testiranjem odkrili enega pozitivnega dijaka. V karanteni je trenutno 12 od 121 oddelkov. Okužen je en učitelj.

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje so s samotestiranjem pričeli že pred časom. Dijaki višjih letnikov namreč dnevno odhajajo na praktični pouk v klinično okolje, kjer morajo izpolnjevati PCT pogoj. Tako so se danes v šoli prvič samotestirali le dijaki nižjih letnikov, testiranje pa je potekalo brez težav. Prav tako danes niso odkrili okužb med dijaki. Na šoli imajo sicer veliko dijakov, ki so cepljeni ali pa so prebolevniki. Na SZŠ imajo trenutno v karanteni pet razredov, v izolaciji je pet učiteljev. Na šoli dobro sodelujejo tudi s starši, saj se vsi zavedajo, da epidemijo lahko premagamo s skupnimi močmi.

Na Gimnaziji Celje – Center so imeli danes pouk za vse dijake na daljavo zaradi izvedbe t. i. pedagoškega dne. Na GCC se bodo tako dijaki samotestirali šele v četrtek oz. petek.

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje prvi dan samotestiranja niso potrdili nobene okužbe med dijaki. Tesiranje je sicer potekalo mirno v skladu z dogovorom. Ob tem se je ravnatelj Iztok Leskovar zahvalil vsem dijakom, staršem in delavcem šole za mirno, dostojno in odgovorno dejanje.

Marijana Kolenko: šole so se na začetek samotestiranja ustrezno pripravile

Kot je povedala vodja Aktiva ravnateljev Celjskih OŠ in Glasbene šole Celje ter ravnateljica OŠ Lava mag. Marijana Kolenko, po analizi prvega samotestiranja učencev na šolah sicer ugotavljajo, da ni bilo večjih težav, saj so se na celjskih šolah zares dobro pripravili. “Na predmetni stopnji je samotestiranje potekalo hitro in učinkovito, medtem, ko je na razredni stopnji potekalo v počasnem tempu, zagotovo pa so imeli največ težav v 1. razredih, kjer so otroci počasni ter imajo še kar nekaj težav z motoriko,” pove vodja celjskih ravnateljev Kolenko in doda, da pa v glavnem večjih težav ni bilo.

“Skoraj na vseh šolah se soočamo z nekaj starši, ki nasprotujejo ukrepom, samotestiranju, nošnji mask. Z nekaj starši se lahko tudi uspešno dogovorimo, nekaj staršev pa vztraja pri svoji odločitvi in jasno izražajo svoje nestrinjanje v obliki, da otroke odvračajo od šole, da učiteljem in ravnateljem pišejo obširne obrazložitve o kršenju pravic njihovim otrokom, da otrokom ne dovolijo, da spoštujejo pravila obnašanja v skladu z ukrepi, grozijo s tožbami, predvsem pa nas vse utrujajo s svojimi videnji situacije. Tudi danes je pred nekaj šolami prišlo do zbiranja posameznih staršev, ki so iskali predvsem vzroke za incidente, nekateri so samo stali in opazovali situacijo pred šolo, nekateri pa so bili tudi žaljivi do učiteljev, ki so prišli po otroke in jih pospremili v šolo. Situacijo smo na vseh šolah normalno obvladali,” trenutno dogajanje opiše Marijana Kolenko

In dodaja:“smo enotnega mnenja, da način komuniciranja, ki nam ga ti posamezni starši vsiljujejo, ni pravi način, saj otrokom sporoča, da ne smejo ali jim ni treba spoštovati avtoritet, da lahko počnejo po svoje, da ne čutijo sočutja do bolnih, predvsem pa, da so lahko neodgovorni. Prav tako nekaj posameznih staršev pritiska na šole, da bi ravnali protizakonito in da ne bi šole spoštovale odlokov, okrožnic ter ukrepov, kar pomeni, da nas zavestno silijo v kršitve. Nekateri posamezni starši šoli očitajo diskriminacijo njihovih otrok, a je vredno povedati, da žal oni sami spravljajo svoje otroke v zelo neugoden položaj in jih tako sami izločijo iz skupine. Šole smo v teh dneh opravile pomembno vlogo, da smo otrokom zagotovile varne pogoje ter pozitivno komunicirale s starši, jih redno obveščale, kljub pozno pridobljenim informacijam,” pove.

Ob koncu mag. Kolenko izrazi še pohvalo vsem staršem, ki so odgovorno prepoznali nujnost samotestiranja otrok ter pripravljenost sodelovati v prid otrokom in posledično v prid skupnosti. “Predvsem pa, da znajo ceniti nenormalne napore, ki jih v šolah v tem trenutku vlagamo, da so njihovi otroci v varnem, spodbudnem in prijetnem učnem okolju, ki jim ga nudimo v šolah in da lahko napredujejo,” zaključi.

Podporo izrazila tudi MOC

Podporo vsem ravnateljicam in ravnateljem ter ostalih zaposlenih na celjskih osnovnih šolah je izrazila tudi Mestna občina Celje. “Vsi imajo naše zaupanje, saj so že večkrat dokazali, da svoje delo opravljajo odgovorno in v največjem interesu otrok in mladostnikov. Starše pa spodbujamo, da zaupajo svojim otrokom, da so sposobni testiranje samostojno izvesti,” so sporočili z MO Celje.

Policisti na območju PU Celje zaznali le nekaj zbiranj staršev

Medtem so nam s Policijske uprave Celje sporočili, da so policisti danes na območju celotne PU Celje zabeležili par zbiranj staršev pred osnovnimi šolami. Kršitev javnega reda in miru v nobenem primeru niso zaznali, so pa bili na PU Celje v preteklih dneh z vodstvi šol v rednih kontaktih.

V Celju so policisti zabeležili zbiranje staršev pred štirimi osnovnimi šolami. V vseh primerih se je zbralo okoli 20 staršev, ki so izrazili nestrinjanje s testiranjem. Do kršitev javnega reda in miru v nobenem primeru ni prišlo. “Mirna zbiranja smo zaznali še na območju policijskih postaj Velenje, Slovenj Gradec, Rimske Toplice in Ravne na Koroške. Šlo je za manjše število staršev, ki so mirno izražali nestrinjanje s samotestiranjem otrok v šolah,” je še povedala Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Celje.

B.S., foto: youtube (video prikaz samotestiranja otrok)

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
156 queries in 3,921 seconds.