Prvi šolski dan v Celju: v šolske klopi letos 500 učencev več kot pred petimi leti


Za 457 mladih Celjanov je danes prav poseben dan. Kot njihovi vrstniki po Sloveniji prvič vstopajo v šolske klopi.

V šolskem letu 2017/2018 bo 9 celjskih osnovnih šol obiskovalo 3923 učencev, kar je skoraj 500 več kot pred petimi leti. Prvošolčkov je bilo takrat skoraj 60 manj kot danes.

V celjskih vrtcih letos pričakujejo 1884 otrok, od tega 357 novincev.

Za prometno varnost okrog šol bodo policisti in redarji med drugim skrbeli tudi z radarskim preverjanjem hitrosti.

V prvi razred devetletke letos prvič vstopajo otroci rojeni leta 2011. Največ prvošolcev, 60, letos sprejema I. OŠ Celje, najmanj, 41, pa OŠ Lava. Skupno bo največ šolarjev, 498, obiskovalo OŠ Hudinja, najmanj, 370, pa OŠ Frana Kranjca.

V vseh devetih celjskih osnovnih šolah bo tako sedelo največ otrok v zadnjih petih letih, 1884.

stevilo-ucencev

Dobro bo obiskana tudi celjska glasbena šola. V vseh programih osnovne in srednje stopnje je vpisanih 823 učencev in dijakov.

V počitniškem času je MO Celje skupaj s šolami izvedla nekaj rednih investicij v višini dobrih 53 tisoč evrov.

V vrtcih še nekaj prostora

Trije celjski javni vrtci s septembrom v svojih 107-ih oddelkih pričakujejo 1884 otrok, od katerih je 357 novincev. V enakem obdobju lani je bilo vpisanih 1890 otrok in  406 novincev.

S tem bodo javni vrtci Mestne občine Celje zagotovili prosta mesta vsem otrokom, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec v mesecu septembru (dopolnjena starost 11 mesecev in iztek pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela). Na voljo je celo še nekaj prostora.

V času poletnih počitnic so v vrtcih izvedli nekatera investicijska in vzdrževalna dela, kot so zamenjava dotrajanega pohištva in opreme ter igral, higienski belež in podobno. V enoti Iskrica vrtca Zarja so dobili prenovljeno vodovodno omrežje. 

Kaj pa varnost otrok na poti v šolo in domov?

Ob začetku šolskega leta bodo do konca naslednjega tedna bodo  med 7.30 in 8:30 ter 11.30 in 12.30 na prehodih za pešce v okoliših vseh osnovnih šol  MOC. stali redarji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter skrbeli za varno prečkanje ceste.

Poleti so pristojne službe obnovile talno signalizacijo (zebre idr.), nameščene pa je bilo nekaj dodatne prometne signalizacije.

MO Celje bo v začetku meseca septembra postavila 7 novih prikazovalnikov hitrosti, ki bodo postavljeni v šolske okoliše oz. na lokacijah šolskih poti, ki predstavljajo manj varne prometne točke.

Z namenom povečanja prometne varnosti pa bodo policisti in medobčinski redarji na petih lokacijah v MO Celje izvajali radarski nadzor  (Ljubljanska cesta, Ljubečna, Severna vezna cesta, Polule ob OŠ Frana Kranjca ter ob II. OŠ).

R. Č.