Ptice miru znova priletele v Celje (foto)


Z velikim javnim dogodkom Pozdrav ptic miru, se je v soboto v središču Celja uspešno zaključil teden otroka. V sklopu tega so učenci OŠ Lava ves teden ustvarjali na šoli in različnih lokacijah v mestu, vse skupaj pa zaokrožili s Pozdravom ptic miru, ki je bil letos, zaradi neprijaznega vremena v septembru, izjemoma izpeljan oktobra.

Pozdrav ptic miru je avtorski projekt OŠ Lava, ki ga skrbno negujejo že 18 let. “Pred 18. leti se mi je porodila ideja, da bi v okviru razvoja državljanskih kompetenc krepili tudi vrednote miru, svobode, strpnosti, sožitja, medgeneracijskega povezovanja, predvsem pa otroke in mladostnike pravočasno pričeli pripravljati na aktivno državljanstvo,” o začetkih projekta pove ravnateljica OŠ Lava mag. Marijana Kolenko.

Ideja je nato iz leta v leto rasla, v zadnjih letih se je razširila na ves slovenski prostor, saj v projektu sodeluje že okrog 100 različnih ustanov (vrtcev, osnovnih in srednjih šol, nevladnih organizacij, itd.). Poleg tega v okviru programa Erasmus tudi nekaj drugih držav.

“Tokrat smo še z večjim zanosom širili sporočila miru in strpnosti med ljudi, saj je v družbi veliko negativnega, veliko žaljenja, preklinjanja, nasilja, ne samo medvrstniškega, veliko predsodkov, ki zavirajo dobre odnose, veliko nasilnih ravnanj, uničevanj skupnega dobrega, itd.,” našteva ravnateljica Kolenko. Mnogo razlogov torej, da so tako na odru kot v delavnicah, delili pozitivna sporočila, ob tem pa so se učenci tudi veliko s številnimi ljudmi in jim predstavljali pomen strpnosti.

Tudi letošnja poslanica, ki jo vsako leto izberejo med učenci OŠ Lava, in jo je tokrat zapisala devetošolka Katja Romih, ima pomembno sporočilo: »SKRB ZA MIR IN SVOBODO – TEMELJ SOŽITJA VSEH GENERACIJ«.

Na Pozdravu ptic miru tudi predsednica Državnega zbora Republike Slovenije

Dogodek v mestu je nosil pomembno težo tudi zaradi udeležbe predsednice Državnega zbora RS, mag. Urške Klakočar Zupančič, ki je podala svojo poslanico za mir, v imenu Mestne občine Celje pa podžupanja, Breda Arnšek. Osrednjega dogodka se je udeležila tudi vodja OE ZRSŠ Celje, mag. Špela Drstvenšek. “Upamo, da bo Zavod za šolstvo prepoznal vrednost našega projekta in ga v prihodnje tudi podprl,” je dejala mag. Marijana Kolenko in zaključila z besedami: “Skupno sporočilo vseh nas, ki se trudimo za mlado generacijo, za njihovo pozitivno delovanje, za to, da bi v prihodnosti znali zagovarjati in ohranjati ne samo mir, temveč tudi dobro družbeno klimo, podpirali ustvarjalnega duha, da se vse prične pri nas samih, pri slehernem posamezniku in bolj se bomo tega zavedali, več sožitja in spoštovanja bomo zagotavljali drug drugemu.”