Razglasili naj Celjana 2017 in podelili priznanje za življenjsko delo


Uredništo časopisa Celjan je v svoji tradicionalni akciji razglasilo naj osebnost preteklega leta, kakor tudi osebnost, ki so ji za njen prispevek podelili priznanje za življenjsko delo.

Naj Celjan je tako postal predsednik uprave Cinkarne Celje, Tomaž Benčina, priznanje za življenjsko delo pa so podelili Slavku Deržku.

Benčina že več kot desetletje skrbi za največji gospodarski subjekt v Celju – Cinkarno Celje. Je predsednik uprave podjetja, ki letos načrtuje 200 milijonov prihodkov in 30 milijonov čistega dobička. Cinkarna zaposluje in daje kruh več kot 1000 ljudem.

Najbrž ni Celjana, ki ne bi poznal celjskega profesorja francoskega in angleškega jezika Slavka Deržka in njegovega prispevka Celju. Spodbujal je h kulturnemu ustvarjanju v tujem jeziku in bil idejni oče Frankofonskih dni. Ugledni profesor je s pobudami in delom pomembno sooblikoval podobo Celja.

Celjani so naj meščana izbirali med 8 finalisti akcije, ki je tokrat doživela 13. izvedbo.

Lani je naziv dobila Center menedžerka Citycentra Celje Darja Lesjak, pred njo pa še Živko Beškovnik, Edvard Kužner, Rafael Brance, Zoran Podkoritnik, Branko Šibanc, Rado Pezdir, Marjan Fabjan, Jana Govc Eržen, Franci Pliberšek, Zvone Štorman in Aleksander Svetelšek.

Priznanje za življenjsko delo so prvič podelili leta 2011, ko ga je prejel Stanko Lorger. Naziv so prejeli še Ivan Stopar, Jože Zupančič, Božena Orožen, Konrad Plauštajner in Viktor Povše.