Savinjska regija trenutno med slabšimi po precepljenosti. Ozko grlo predvsem dobavljivost cepiv


V Sloveniji zadnje tedne, ob boju z močnim tretjim valom okužb, vse sile usmerjamo v čim večjo precepljenost populacije, kar nas lahko zaenkrat edino izvije iz primeža covida-19. Po tem, ko smo nedavno že pridobili informacije o precepljenosti zaposlenih in stanovalcev v domovih za starejše ter drugih zdravstvenih ustanovah ter podatke o precepljenosti zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, smo tokrat preverjali, kako poteka cepljenje populacije na Celjskem ter kakšna je trenutna precepljenost.

Po večini zdravstvenih domov sicer ugotavljajo, da ozko grlo pri doseganju višjega deleža precepljenosti zaenkrat predstavlja predvsem okrnjena dobava cepiv.

Iz vsej zdravstvenih domov nam niso posredovali odgovorov.

Po trenutnih podatkih NIJZ-ja je v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva proti bolezni covid-19 cepljenih 284.027 oseb oz. okoli 13,5 % populacije. Drugi odmerek cepiva je prejelo že 118.765 oseb oz. okoli 5,7 %.

vir: NIJZ (5. 4. 2021)

Največ oseb je bilo doslej z vsaj enim odmerkom cepljenih v starostni skupini 80 do 84 let in sicer okoli 36 tisoč oz. 60 % populacije v tej starosti. Sledi starostna skupina 85 do 89 let v kateri je precepljenost 56 %, nato 75 do 79 let v kateri je precepljenost 54 %, 90+ v kateri je precepljenost 49 % in skupina 70 do 74 v kateri je precepljenost 45 %. Ostale starostne skupine beležijo pod 20 % precepljenost.

Savinjska regije sicer beleži nadpovprečno precepljenost v skupinah 70 do 74 let (49 % precepljenost v tej starostni skupini) in v skupini 65 do 69 let, kjer državno povprečje znaša 11 % precepljenost, v savinjski regiji pa je za 12 %.

vir: NIJZ (5. 4. 2021)

Med regijami je trenutna najvišji delež populacije, cepljene z vsaj enim odmerkom cepliva, v zasavski regiji (16,5 %). Sledijo koroška regija (15,7 %), in goriška (15,2 %). Delež cepljenih z vsaj enim odmerkom cepiva v savinjski regiji je 12,8 %, kar nas uvršča šele na 10. mesto med 12 slovenskimi regijami.

Najvišjo precepljenost z drugim odmerkom imajo trenutno v Goriški regiji (6,7 %). Sledijo koroška (6,1 %) in zasavska (5,8 %). savinjska regija se po precepljenosti z drugim odmerkom, ki znaša 5,2 %, uvršča na 11. mesto med 12 regijami.

vir: NIJZ (5. 4. 2021)

In kako poteka cepljenje na območju nekaterih zdravstvenih domov in postaj na Celjskem? Kolikšna je precepljenost, katere skupine so trenutno na vrsti za cepljenje v posameznih zdravstvenih domovih,…?

Informacije glede stanje na območju zdravstvenih domov na Celjskem predstavljamo spodaj.

ZD Celje (poročilo na dan 1. 4. 2021):

V okviru ZD Celje trenutno, poleg starejših, ki se še dodatno prijavijo za cepljenje in so v prednostni skupini, cepijo populacijo v starostni skupini 65-70 let.

Na dan 1. 4. 2021 je bilo skupaj cepljenih 9407 oseb. S prvim odmerkom 5822 oseb, z drugim odmerkom pa 3585 oseb. (op. p. Ob upoštevanju, da ZD Celje zajema območja občin Celje, Vojnik, Štore in Dobrna v katerih živi skupaj okoli 65 tisoč ljudi, bi lahko delež precepljenosi na območju ZD Celje pavšalno ocenili na okoli 14 %, kar je nekje na slovenskem povprečju).

V povprečju na dan cepijo po 400 oseb. So pa že izvedli tudi bolj množične cepilne akcije, kjer so pocepili tudi več kot 800 oseb na dan. Kot so popvedali v ZD Celje, jim NIJZ trenutno zagotavlja dobavo cepiva, skladno z našimi naročili.

ZD Šentjur (poročilo na dan 31. 3. 2021):

V cepilni enoti v Šentjurju so trenutno cepili 42-odstotkov občanov, ki so se že oz. se še prijavljajo za cepljenje. Trenutno s cepivom Pfizer Biontech cepijo starostno skupino nad 70 let ter mlajše posebej ranljive kronične bolnike. S cepivom AstraZeneca pa cepijo vse kronične bolnike mlajše od 65 let. Predvidevajo, da bodo v drugem tednu aprila lahko prešli na starostno skupino nad 65 let (s cepivom Pfizer). Je pa to v največji meri odvisno od števila prejetih odmerkov cepiva.

Do sedaj so prejeli 700 odmerkov (1. odmerkov) AstraZenece ter 1.701 odmerkov (920 – 1. odmerkov in 781 – 2. odmerkov) cepiva Pfizer Biontech. Število dobavljenih odmerkov so nižje od potreb oz. oddanih tedenskih naročil NIJZ-u s strani ZD Šentjur.

Glede na dobavljene količine pa sicer v Šentjurju cepijo med 100 in 150 oseb na dan. So pa v četrtek (1. 4.) cepili rekordno število občanov, ki so izrazili interes za cepljenje. Cepili so okoli 280 občanov. Sicer pa v ZD Šentjur menijo, da lahko glede na dane kadrovske in ostale zmožnosti ena cepilna ekipa (zdravnik, triažna medicinska sestra, medicinska sestra, ki cepi in medicinska sestra, ki je zadolžena za administrativna dela), cepi maksimalno 300 oseb v 12-urnem delavniku.

Omenjo še, da si je morajo ob koncu cepilnega termina »rezervirati«še  čas za klicanje novih občanov, da porabijo vse odmerke cepiv, ki jih dobijo iz ene viale (op.p. steklenička s cepivom). V eni viali cepiva Pfizer je 6 odmerkov, cepiva AstraZeneca pa 10 odmerkov. Ocenjujejo, da bi se to število sorazmerno povečalo v kolikor bi lahko sestavili več cepilnih ekip.

ZD Žalec (poročilo na dan 1. 4. 2021):

V ZD Žalec so 29. 3. 2021 beležili 10 % precepljenost populacije s prvim odmerkom in 5 % precepljenostjo z drugim odmerkom. Prvi teden aprila so v Žalcu cepili občane v starosti med 70 in 74 let. V drugem tednu aprila se bo, ob zadostnih dobljenih količinah cepiva, začelo cepljenje starostne skupine 65 do 69 let, ter posebno ranljive kronične bolnike. Ti bodo cepljeni s cepivom Pfizer Biontech. Osebe v starostni skupini od 60 do 64 let pa bodo v Žalcu cepili s cepivom AstraZeneca.

Sicer pa v Žalcu organizacijo cepljenja sproti prilagajajo količinam dobavljenega cepiva in skupinam cepljenih po strategiji, kar je prav tako odvisno od dobavljenih količin, saj je treba cepivo porabiti v določenem obdobju. Ozko grlo je v tem trenutku dobava zadostnih količin cepiva, dodajo.

Za skupino 70 do 74 let, v kateri je tudi sicer po Sloveniji izraženih največ potreb po cepivih, so denimo v Žalcu prejeli 84 % vseh naročenih odmerkov. Takšen delež dobave cepiv glede na število prijavljenih za cepljenje v tej starostni skupini naj bi bil realiziran v vseh slovenskih zdravstvenih domovih. V Žalcu dobavi cepiv prilagajajo tudi organizacijo.

Cepljenje v starostni skupini med 70 in 74 let je potekalo na vseh 18 ambulantah družinske medicine v sklopu ZD Žalec. V tej starostni skupini so cepili približno 1.000 oseb. V prvem tednu aprila je hkrati v ZD Žalec potekalo tudi cepljenje občanov v starostni skupini 75 do 79 let z drugim odmerkom.

Največ oseb v enem dnevu so cepili ob množičnem cepljenju zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Takrat so s tremi cepilnimi ekipami v enem dnevu cepili 288 oseb. Skupaj so sicer cepili 375 zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Spodnji savinjski dolini.

“Če ne bi cepili po Nacionalni strategiji, bi zagotovo lahko cepili bolj ekonomično v smislu, da bi porabili manj časa in kadrovskih resursov, ki jih sedaj porabimo za pripravo vseh seznamov in naročanje. Vendar le z upoštevanjem Nacionalne strategije najprej cepimo tiste, ki so najbolj ranljivi, glede na to, da količin cepiva še ni dovolj,” dodajo.

ZD Slovenske Konjice (poročilo na dan 2. 4. 2021):

Na dan 2. 4. 2021 je na območju, ki ga pokriva ZD Slovenske Konjice z vsaj enim odmerkom precepljene dobrih 10 % populacije. V prvem tednu aprila so izvajali cepljenje starejših od 70 let ter starostne skupine med 60 in 65 let in kroničnih pacientov vseh starosti. V drugem tednu aprila načrtujejo cepljenje z drugim odmerkom pa tudi starostno skupino med 65 in 69 let. Akcivnosti bodo potekale prilagojene količini dobavljenih cepiv ter strategijo cepljenja.

Kot povedo, cepivo prihaja tedensko v količinah, ki jih dobavi NIJZ in so v večji meri bila trenutno premajhna za zagotovitev precepljenosti v višjih odstotkih. Ozko grlo tako v največji meri predstavlja dobava cepiv, eden izmed vzrokov pa je tudi ta, da se ljudje ne želijo cepiti s cepivom AstraZeneca. V ZD Slovenske Konjice temu dodajajo, da je gre vzrok verjetno iskati v aktivni antipropagandi po družbenih omrežjih. Beležijo sicer tudi kar nekaj odklonitev cepljenja s cepivom Pfizer.

Cepljenje poteka na cepilnem mestu v organizaciji ZD. Cepljenje se praviloma organizira naslednji dan po dostavi cepiva, v našem primeru sredo, četrtek in petek. Koliko oseb pocepimo je povsem odvisno od količine dobave cepiva.  Ena ambulanta lahko pocepi 100 oseb. Včeraj smo pocepili 650 oseb saj smo izvedli množično cepljenje v športni dvorani s tremi cepilnimi mesti. To je tudi maksimum, če poleg cepljenja želimo zagotavljati nemoteno delovanje ostalih (rednih) zdravstvenih storitev in dejavnosti.

ZD Velenje (povzeto po MMC):

Na območju celotnega ZD Velenje, ki pokriva občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, je bilo do vključno 28. marca cepljenih 11,7 % prebivalstva, na državni ravni je bilo cepljenih 11 % prebivalcev. Delež starostnikov, ki so do vključno 28. marca prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-19, od nacionalnega povprečja občutno višji v vseh starostnih skupinah nad 60 let.

B.S.