Severna vezna cesta še ta mesec odprta za promet


Mestna občina Celje je s pomočjo sredstev iz evropskega kohezijskega sklada zgradila severno vezno cesto, 500 metrov dolgo dvopasovnico, ki bo zagotovila najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bo bistveno razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih.

Konec oktobra je bil tehnični pregled. Uporabno dovoljenje naj bi bilo predvidoma pridobljeno do konca tega meseca, ko se bo severna vezna cesta odprla za promet.

Severna vezna cesta naj bi bila po prvotnih načrtih končana do konca maja 2021, a je bil projekt končan že nekaj mesecev prej. To je pri nekaterih občanih porodilo vprašanja o razlogih za “prehitro” končano gradnjo. O tem smo na Celje.info pisali tukaj.

S prometnega vidika je ta cesta za mesto izjemno pomembna, kakor tudi za novo stanovanjsko sosesko v Dečkovem naselju, kjer občina skupaj z družbo Nepremičnine Celje gradi šest večstanovanjskih objektov in garažno hišo. V novem stanovanjskem naselju bo svoj dom dobilo okoli 400 Celjanov, zato je dobra in urejena cestna infrastruktura zelo pomembna.

Izvajanje projekta Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce se je začelo lani jeseni v sklopu katerega se je zgradilo tudi dve novi krožišči. Prvo krožišče povezuje severno vezno cesto s Cesto na Ostrožno, drugo pa je zgrajeno na križanju s Cesto v Lokrovec. Pomembno je, ker je na tem območju umirja promet in zagotavlja večjo prometno varnost ter večjo pretočnost. V sklopu projekta se je sočasno uredilo odvodnjavanje, plinovod in telekomunikacijsko omrežje, postavila se je novo javna razsvetljava in urbana oprema. Z novima avtobusnima postajališčema bo omogočena vzpostavitev mestnega potniškega prometa. Gradbena dela je izvajalo podjetje VOC Celje, d. o. o.

Ob severni vezni cesti tudi 119 javorjev

Prihodnji teden bodo začeli tudi s sajenjem dreves. Zasadili bodo 119 javorjev (Acer freemanii, »Autumn Blaze«), tako da to območje ne bo samo varno iz prometnega vidika, temveč tudi zeleno.

Vrednost projekta Izgradnja severne vezne ceste z infrastrukturo za kolesarje in pešce  znaša nekaj več kot 1,7 milijona evrov. Na Mestni občini Celje pričakujejo, da bodo letos in prihodnje leto od Ministrstva za infrastrukturo prejeli okoli pol milijona evrov iz evropske kohezijske politike. Gre za sredstva iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije (slovenska udeležba). Ostali denar je zagotovljen v občinskih proračunih za obdobje 2018 –  2020.

Na novo zgrajeno severno vezno cesto je navezan tudi most na Cesti v Lokrovec, ki je bil sicer zgrajen že lani. Pred tem je bil na tem mestu star in dotrajan most, ki je bil preozek in je stal prenizko nad vodotokom. Nov, sodoben most z obojestranskim pločnikom je protipoplavno ustrezen in višinsko prilagojen severni vezni cesti. Lokalnemu prometu osebnih vozil bo omogočal najhitrejši dostop preko severne vezne ceste do uvoza za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10.  Investicija je stala nekaj manj kot 264.000 evrov.

L. Č.