Šolski center Celje brez okuženih dijakov, začetek pouka na daljavo


S Šolskega centra Celje so ob ponovni uvedbi pouka na daljavo, javnost obvestili o trenutnem stanju na šoli in načinu dela, ki ga prinašajo nove razmere.

Na Šolskem centru Celje trenutno nimamo dijakov, okuženih s koronavirusom. Zaradi posameznih karanten dijakov in učiteljev, ki so bili v stiku z okuženimi, smo vpeljali hibridno poučevanje: del učiteljev in dijakov je prisotnih v razredu, preostali delajo preko videokonferenc od doma. Vsi učitelji imajo svoje računalnike, zainteresirani so z novim šolskim letom za poučevanje dobili tudi grafične tablice. Ponosni smo na vse dijake in zaposlene, ki z odgovornim ravnanjem skrbijo za svoje zdravje in zdravje drugih.

Bistvena dobra priprava na začetek šolskega leta 

Na organizacijo izvajanja pouka smo se avgusta z učiteljskimi zbori veliko pripravljali. Pripravili smo natančen protokol izvedbe pouka (splošni higienski ukrepi, zdravstveno stanje dijakov, obiskovanje pouka, zaščitna oprema, ukrepanje v primeru obolenja s sumom na COVID-19) in podrobne smernice za izvedbo pouka na daljavo v primeru okužbe, karantene posameznega oddelka in karantene učitelja ali več učiteljev. 

Učiteljski zbori so imeli dodatna izobraževanja s področja IKT, posodobili smo njihove prenosne računalnike (že nekaj let imajo vsi službene prenosnike), za večino učiteljev kupili tudi grafične tablice… Z dokumenti, zahtevami in ukrepi smo dijake in starše seznanili po e-komunikaciji že pred pričetkom pouka, podrobneje pa v prvih šolskih urah in na roditeljskih sestankih. 

Vstop zunanjih obiskovalcev je omejen na napovedana srečanja, večina govorilnih ur s starši poteka na daljavo preko aplikacij, elektronske pošte ali telefona.  

Redno razkuževanje močno povečalo stroške zavoda  

Kjer je bilo le mogoče, so vse šole zavoda spremenile urnike v smeri domicilnih učilnic. Pouk med drugim poteka tudi v laboratorijih, delavnicah in telovadnicah. Po vsaki menjavi dijakov učilnice, delavnice in garderobe razkužimo, kar je povezano z znatnimi materialnimi sredstvi in povečano obremenjenostjo tehnične službe. 

»Dijaki so zgledno sprejeli nošenje mask. Učiteljem ni enostavno poučevati z maskami, a smo zmogli tudi to. Trenutno med 3 tisoč dijaki nimamo okuženega dijaka, nekaj jih je v karanteni zaradi stika z okuženimi. Pri zaposlenih imamo trenutno 2 okužena od 310 zaposlenih, tako da je manjko praktično enak izpadu v jesenskih mesecih preteklih šolskih let,« je pojasnil direktor ŠC Celje Igor Dosedla.  

Učitelje »pripeljali« v učilnice 

Nadomeščanja izvajamo kot do zdaj. Učitelje, ki so v karanteni, smo »pripeljali« v učilnice s pomočjo IKT tehnologije, ki pa ima seveda svoje omejitve. Vpeljali smo hibriden način poučevanja, ko je učitelj in del dijakov v razredu, preostali del pa dela na daljavo. Skladno s sinočnjo napovedjo vlade RS bomo od ponedeljka pouk izvajali na daljavo. 

Če bo odsotnosti več, se bomo prilagodili. Sistem se na neki točki lahko zlomi in takrat žal ne bomo mogli več zagotavljati celotne šolske ponudbe, kljub temu pa bomo poskušali narediti največ, kar bomo lahko v dani situaciji. Ravnamo skladno z navodili NIJZ in MIZŠ. Zaenkrat upamo, da bomo lahko nadaljevali z delom v šoli, saj le-to zagotavlja doseganje več kot le minimalnih standardov. 

Spremembe in prilagajanja so postale stalnice današnjega življenja, vsi pa upamo, da bomo čimprej uspešno prebrodili to »korona krizo«. 

foto: Andraž Pušnik