Stari grad Celje bodo v prihajajočih nočeh osvetljevale različne barve


Stari grad Celje trenutno sveti v modri barvi, s čimer na Mestni občini Celje prispevamo k obeleževanju svetovnega dneva sladkorne bolezni (14.11.). Z osvetlitvijo gradu v različnih barvah smo v zadnjem času obeležili že nekaj svetovnih dni, ki so posvečeni zdravljenju različnih bolezni in skrbi za bolnike. Gre za projekt, pri katerem Mestna občina Celje v sodelovanju s podjetjem Elektrosignal sodeluje četrto leto.

“Letošnje obeleževanje svetovnega dneva sladkorne bolezni je v znamenju stote obletnice iznajdbe inzulina. Ta je za osebe s sladkorno boleznijo pomenila veliko prelomnico pri zdravljenju in jim je omogočila preživetje in kakovostnejše življenje. Ob letošnjem jubileju iznajdbe inzulina si želimo, da bi pri nas osvetlili sto objektov, potem ko jih je bilo lani osvetljenih 81,” so zapisali v Zvezi društev diabetikov Slovenije.

Tema svetovnega dneva diabetesa v letih 2021 do 2023 je dostop do oskrbe osebam s sladkorno boleznijo. Kot so še navedli v zvezi, milijoni ljudi s sladkorno boleznijo po vsem svetu nimajo dostopa do oskrbe, ki jo potrebujejo, da bi obvladali svoje stanje in se izognili zapletom.

V zadnjem času je sicer Stari grad Celje zasvetil v različnih barvah. Od 1. do 15 oktobra, v okviru meseca osveščanja o raku dojk (»rožnati oktober«) je bila največja znamenitost Celja obarvana v rožnato. Vmes, 6. oktobra, ob svetovnem dnevu cerebralne paralize, je bil Stari grad obarvan v zeleno, 15. oktobra, ob mednarodnem dnevu razvojne jezikovne motnje pa v vijolično barvo.

Danes grad sije v turkizni barvi, s čimer Celje na pobudo Društva za boj proti raku regije Celje in NIJZ OE Celje kaže podporo prvi obletnici lansiranja Globalne strategije eliminacije raka materničnega vratu Svetovne zdravstvene organizacije. S tem se pridružujemo prizadevanjem Državnega programa ZORA, Onkološkega inštituta Ljubljana in Zveze slovenskih društev za boj proti raku.

Bojan Šrot, župan: “Mestna občina Celje se z veseljem pridružuje prizadevanju Svetovne zdravstvene organizacije, Zveze in Društva za boj proti raku regije Celje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skrb za zdravje naših občank in občanov je ena izmed prioritet pri našem delu. Že 30 let smo člani mreže Zdravih mest in na najrazličnejše načine skrbimo za promocijo zdravega načina življenja. Vesel sem, da se naše občanke dobro odzivajo na program Zora in da je odzivnost nekoliko nad slovenskim povprečjem.”

Prim. dr. Alenka Trop Skaza, zdravnica specialistka epidemiologije in predstojnica NIJZ, OE Celje: “V celjski zdravstveni regiji je odzivnost žensk v programu ZORA nad slovenskim povprečjem, so pa med občinami velike razlike. V obdobju od 2017-2020 je bila odzivnost žensk najboljša v občinah Vransko in Laško, kjer se je vabilu ginekologov na pregled odzvalo več kot 80 % žensk, starih od 20 do 64 let. Imamo pa v regiji sedem občin, v katerih je odziv žensk pod 70 %. Glede starosti žensk, ki se ne odzovejo vabilu, izstopa starostna skupina od 50 do 64 let. Glede precepljenosti šestošolk proti HPV smo v šolskem letu 2019/20 dosegli 66 % precepljenost. Precepljenost je najvišja v upravni enoti Celje, kjer je bilo v času poročanja o cepljenju proti HPV okužbi cepljenih skoraj 76 % šestošolk. V letošnjem šolskem letu je cepljenje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja omogočeno tudi za šestošolce. Poudariti velja, da imajo do cepljenja proti HPV v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico tudi mlade ženske, ki iz različnih razlogov cepljenja niso opravile, so bile pa v šolskem letu 2009/10 šestošolke (t. i. zamudnice). V večini primerov gre za ženske rojene v letu 1998.”

Skupaj smo v tem!

Jutri, 18. novembra 2021, bo Stari grad Celje v podporo boju proti raku trebušne slinavke zasvetil vijolično. S tem želimo podpreti dejavnosti ozaveščanja z namenom, da bi čim več ljudi izvedelo za tega raka, predvsem pa se poučilo o njegovih simptomih. Zgodnejše odkrivanje te bolezni je izjemnega pomena.

In kako je tehnično izveden projekt osvetljevanja Starega gradu? “Za barvno osvetlitev se uporabljata dva LED RGB reflektorja. Vsak ima po 18 LED diod z možnostjo nastavitve poljubne barve. Vsak dioda ima moč 10 W, skupna moč reflektorja je torej 180 W. Barva se nastavlja programsko, da imata reflektorja enako barvo in način prižiganja ter sta povezana preko DMX protokola”, je povedal Jure Ocvirk, višji svetovalec na oddelku za okolje in prostor ter komunalo.

Celotnega gradu seveda ni mogoče osvetliti z dvema reflektorjema, ampak samo del zidovja, ki je najbolj viden iz Celja. Osvetlitev na osnovi predhodnih dogovorov o barvi, datumu in trajanju osvetlitve izvaja pogodbeni izvajalec, podjetje  Elektrosignal iz Celja. Tovrstno osvetlitev izvajamo že četrto leto.

Foto: Andraž Purg