Tako bosta videti nova kolesarska mostova pri Špici in čez Voglajno (foto)


Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je minuli teden objavila dolgo pričakovane odločitve o gradnji kolesarskih povezav, med katerimi so številni kolesarski odseki v naši regiji, kar smo pisali tukaj.

Do leta 2023 bodo po načrtu izgrajene kolesarske povezave na naslednjih relacijah: Celje-Štore-Šentjur; Celje-Žalec; Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec; Huda luknja med Velenjem in Mislinjo; Dobrna-Velenje; Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje.

V sklopu odobrenih projektov izgranje kolesarskih povezav, bomo v Celju dobili tudi dva nova kolesarska mostova. Enega pri celjski Špici, drugega pa čez Voglajno. Mostova bosta urejena v sklopu kolesarske poti Celje-Štore-Šentjur ter na kolesarski poti od Celja do Žalca.

Most na kolesarski poti Celje-Štore-Šentjur

Na relaciji Celje-Štore-Šentjur bo vzpostavljena varna kolesarska povezava v dolžini 11,44 km, pri čemer 8,59 km predstavlja novogradnja. Projekt vključuje novo premostitev za kolesarje »Hudinja«, nov Godčev most ter dve novi premostitvi Voglajne. Skupni stroški te operacije znašajo kar 11.048.101,00 EUR.

Eden izmed kolesarskih mostov čez Voglajno, ki bodo zrasli na relaciji med Celjem in Šentjurjem.
Most na kolesarski poti od Celja do Žalca

Začetek kolesarske povezave je v krožnem križišču na ulici XIV. divizije v Celju, konec pa pri mostu za Šešče. Večina poti bo izvedena po visokovodnem nasipu na levem bregu Savinje kot novogradnja. Na delih, kjer kolesarska pot poteka po obstoječih lokalnih makadamskih in asfaltiranih poteh se le-ta opremi z ustrezno prometno signalizacijo. Skupna dolžina kolesarske poti je 12,84 km. Gradnja je razdeljena na dve fazi. V prvi fazi je predviden odsek Špica-Žalec dolžine 11,42 km, v drugi fazi pa gradnja v območju Partizanske ceste v Celju. Druga faza ne spada med upravičene stroške, zato jo bo MOC gradila kasneje. Vrednost projekta znaša 5.406.945,00 EUR.

Izgrajen bo nov most čez Savinjo pri Špici.

vir foto: MOC in Simbio