Takšne so potrjene nove cene vrtca v Mestni občini Celje

17. 04. 2019 05:00

Dvig plač v javnem sektorju, ki je posledica dogovora med vlado in sindikati v javnem sektorju, je marsikje povzročil tudi dvig ekonomskih cen storitev v javnih ustanovah.

Dvig cen v celjskih vrtic je MO Celje napovedala že pred meseci, na včerajšnji 5. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje pa so dvig cen soglasno potrdili tudi celjski mestni svetniki.

Cena vrtcev se oblikuje na podlagi stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil. K oblikovanju cene v največji meri vplivajo stroški dela, ki so se v celjskih vrtcih po uveljavitvi novega dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja dvignili za skoraj 8 %, medtem ko povišanje ostalih stroškov ni bilo tako izrazito (skupaj v povprečju za okoli 3 %). Posledično so se ekonomske cene osnovnih programov vrtcev v MO Celje dvignile za okoli 6 %.

Nove cene vrtcev v MO Celje

V spodnjih tabelah so prikazane predlagane nove ekonomske cene vrtca, ki so bile nato tudi soglasno potrjene s strani mestnih svetnikov. Znesek, ki ga morajo plačati posamezni starši so odvisni od uvrstitve v dohodkovnem razredu (tabele na koncu prispevka).

Nove ekonomske cene osnovnih programov vrtca znašajo za prvo starostno obdobje (od 1. do 3. leta) 479,85 €, za drugo starostno obdobje (od 3. do 6. leta) 346,39 € in kombinirani oddelek in oddelek od 3. do 4. leta 379,63 €.

cena-vrtca-celje-1

cena-vrtca-celje-2

cena-vrtca-celje-3

cena-vrtca-celje-4

cena-vrtca-celje-5

Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se ureja postopek določitve znižanega plačila staršev za programe vrtca. O dohodkovnih razredih odločajo pristojni centri za socialno delo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določen z odločbo centra za socialno delo, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. V celjskih vrtcih je 262 otrok, za katere se plačilo sofinancira iz državnega proračuna.

Tabela uvrstitve staršev v dohodkovne razrede na dan 31. 12. 2018 v vrtcih Mestne občine Celje:

dohodkovni-razred-moc

Kakšni bodo finančni učinki novih cen za starše

Primerjava sedanjih plačil za otroka v oddelku prvega starostnega obdobja in novih plačil (ob predpostavki, da je otrok v vrtcu cel mesec) – v EUR:

financni-ucinki-1

Primerjava sedanjih plačil za otroka v oddelku drugega starostnega obdobja in novih plačil (ob predpostavki, da je otrok v vrtcu cel mesec) – v EUR:

financni-ucinki-2

Primerjava sedanjih plačil za otroka v starostno kombiniranem oddelku in novih plačil (ob predpostavki, da je otrok v vrtcu cel mesec) – v EUR:

financni-ucinki-3

vir: MOC

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
140 queries in 0,875 seconds.