Alarmantni rezultati najnovejše analize tal otroškega igrišča vrtca na Hudinji


Najnovejša analiza tal otroškega igrišča Vrtca Tončke Čečeve na Hudinji je pokazala, da so vrednosti težkih kovin izjemno visoke. Rezultati naj bi bili še slabši od rezultatov analize, ki so jo lani novembra naročili starši.

Občina takrat ni ukrepala temveč je naročila novo analizo, katere rezultati pa so pokazali še slabšo sliko vrtčevskih tal na igrišču. Po poročanju časopisa Delo naj bi analiza med drugim pokazala okoli 20 miligramov kadmija na kilogram suhe snovi. Mejna vrednost kadmija je sicer samo 1 mg/kg suhe snovi, kritična pa 12 mg/kg suhe snovi. Po prepričanju strokovnjakov bi morala občina stanje v vrtcu sanirati že zdavnaj. Zaradi občinske ignorance naj bi starši otrok razmišljali celo o tožbah zoper občino.

Po začetnem molku so sporočilo za javnost včeraj posredovali tudi iz Mestne občine Celje.

Zapisali so, da je Mestna občina Celje je kot ustanoviteljica javnega vrtca na Hudinji zavezana k temu, da poskrbi za dobrobit in varnost vseh otrok v varstvu in zaposlenih.

Povedali so, da so po prejetju poročila o onesnaženosti tal na otroškem igrišču vrtca Hudinja ter po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, sprejeli odločitev o takojšnji sanaciji zemljine.

Mestna občina Celje je za vrtec na Hudinji naročila izdelavo kontrolnega monitoringa. Tla so se vzorčila po celotnem igrišču, ki meri 2500 m², v globinah od 0 do 5 cm in od 0 do 20 cm. Iz rezultatov je razvidno, da so v površinskem delu tal od 0 do 5 cm, kot tudi v globini do 20 cm tla prekomerno onesnažena z nekaterimi težkimi kovinami. Glede na veljavne predpise so presežene opozorilne vrednosti za baker, svinec in arzen ter kritične vrednosti kadmija in cinka. Ostala merjena onesnaževala nikelj, celokupni krom in živo srebro ne presegajo mejne vrednosti po sedaj veljavnih predpisih. V mivki odvzeti v peskovniku istega vrtca, niso bile ugotovljene neskladnosti s Smernicami za mivko za otroške peskovnike in igrišča.

Kot še poudarjajo so bile meritve na tem območju narejene že leta 2005, a so bile takrat vrednosti bistveno nižje zato sklepajo, da je bila bolj onesnažena zemljina v nižjih plasteh, saj naj se v času gradnje na območju vrtca nebi dovažalo nobene zemlje.

Glede na to, da na državnem nivoju ni ne predpisov ne priporočil kakšne ukrepe izvajati v takšnih primerih in pri takšni rabi tal, je Mestna občina Celje urgentno zaprosila Nacionalni inštitut za javno zdravje, da poda mnenje in priporočila. V njem ocenjujejo, da otroci med bivanjem v vrtcu niso bili izpostavljeni na tak način in do take mere, da bi to lahko ogrozilo njihov telesni razvoj in zdravje.

Kljub temu pa predlagajo, da se preuči možnost sanacije tega območja. Mestna občina Celje bo sledila priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in takoj pristopila k sanaciji ugotovljenih razmer. Opravljena bo sanacija zemljine, ki bo potekala z odstranitvijo zemljine v vrhnjem sloju celotne površine vrtca. Vrhnji sloj se bo nadomestil s čisto zemljo in nato z zatravitvijo s travno rušo.

Občina si bo, kot zatrjujejo, prizadevala, da se sanacija zemljine vrtca na Hudinji v celoti izvede čim prej ter, da bo izveden tudi kontrolni monitoring zemljine na ostalih celjskih javnih vrtčevskih igriščih.

Danes so javno pismo županu Bojanu Šrotu poslali tudi mestni svetniki ter poslanka državnega zbora. Spodaj ga objavljamo v celoti:

Spoštovani gospod župan Mestne občine Celje Bojan Šrot!
 
Ko so se spomladi v javnosti pojavili prvi rezultati analize vzorca zemljine hudinjskega vrtca v Celju, ki so pokazali močno presežene vrednosti nekaterih težkih in zdravju nevarnih kovin, sem javno opozorila, da je potrebno takojšnje ukrepanje odgovornih. Včeraj je bilo v objavljenem članku v časopisu Delo izpostavljeno, da Mestna občina Celje že ima rezultate ponovne analize tal otroškega zemljišča, a javnosti in zaskrbljenim staršem rezultati do danes še niso bili predstavljeni. 


Skupaj s svetnicami in svetniki Stranke modernega centra Mestnega sveta Mestne občine Celje vas pozivam, da čim prej predstavite rezultate predmetne analize, ki jo je opravil Kmetijski inštitut Slovenije, z ustreznimi ukrepi nemudoma sanirate zemljišče hudinjske enote Vrtca Tončke Čečeve ter v najkrajšem možnem času zagotovite tudi analizo zemlje okrog ostalih celjskih vrtcev.

Primer hudinjskega vrtca v Celju ni prvi primer v Sloveniji, ko je ugotovljeno, da se otroci v vrtcu igrajo na onesnaženi zemlji. Podoben problem so uspešno in proaktivno rešili že v Ljubljani in Zagorju ob Savi. Naj ti primeri služijo kot primer dobre prakse.

S spoštovanjem,

Mestni svetniki MOC Gregor Gregorin, Anita Ovčar, Dejan Žohar, Vinko Skale, Daša Kovačič Bekovič, Maša Cigale in Janja Slugaposlanka v Državnem zboru Republike Slovenije

Vir slike: www.vrtec-toncke-ceceve.si

B.S. 

flos-polsi-2017