V Celju bo potekalo praznično zbiranje prehranskih in higienskih izdelkov za socialno ogrožene


rdeci-krizBližajo se velikonočni prazniki, ko se bodo mize ponovno šibile od vseh dobrot, ki temu prazniku pritičejo.

Toda vsi vendarle nimajo takšne sreče, zato bo Rdeči križ v prihajajočih prazničnih dneh organiziral zbiranje prehranskih in higienskih izdelkov v več slovenskih mestih in krajih.

Zbiranje bo organizirano tudi v Celju.

Ena izmed temeljnih vrednot Rdečega križa je humanost – solidarnost, pomoč ljudem v stiski, ki tvegajo revščino in socialno izključenost. Prav tako je pomembna vrednota zdravje vseh državljanov, na katerega lahko vplivamo s preventivnim delovanjem, saj lahko vsak naredi nekaj dobrega zase. V ta namen bo Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z območnimi združenji in Mercatorjem ponovno organiziral akcijo Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?.

Gre za akcijo, katere namen je zbiranje prehranskih in higienskih izdelkov za socialno ogrožene uporabnike. Izdelke bodo 29. marca 2018 zbirali prostovoljci območnih združenj Rdečega križa Trbovlje, Vrhnika, Sevnica, Kočevje, Ajdovščina, Gornja Radgona, Slovenjske Konjice, Radlje, Novo mesto, Koper, Grosuplje, Hrastnik, Krško, Maribor, Litija, Ormož, Ilirska Bistrica, Šentjur pri Celju, Idrija, Cerknica in Celje.

Zbrani prehranski in higienski izdelki se bodo takoj po akciji prepeljali v zbirne centre, kjer bodo razdeljeni med uporabnike.

Po uradnih podatkih pod pragom revščine pri nas namreč živi okoli 14% ljudi, ki potrebujejo pomoč Rdečega križa Slovenije. Rdeči križ svoje humanitarno poslanstvo širi tako, da v svoje vrste vabi vse, ki bi lahko kakorkoli prispevali k uspešnosti akcije. Vsi donatorji bodo v zahvalo prejeli brošuro na temo zdrave prehrane, gibanja, zdravega delovanja srca, krvnega tlaka in bolezni, ki jih v spomladanskem obdobju povzročajo klopi.

boksarsko-polsi-klik