V Medlogu bo zrasla nova stanovanjska soseska


Na območju opuščene mlekarne v Medlogu je predvidena izgradnja 60 do 72 stanovanj obdanih z zelenimi površinami.

Pred gradnjo bo potrebno opraviti še arheološke raziskave in izvesti začasne ukrepe za protipoplavno zaščito.

Na 4. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje so celjski mestni svetniki odločili, da se bo na območju opuščene mlekarne v Medlogu gradila nova stanovanjska soseska obdana z več travnatimi površinami. Po tej odločitvi mestnih svetnikov, bo lahko investitor za gradnjo šestih stanovanjskih vila blokov morda že letos pridobil gradbeno dovoljenje.

Kot je razvidno v podrobnem prostorskem načrtu, ki so ga mestni svetniki sprejeli na zadnji seji, je na tem 13.000 kvadratnih metrov velikem območju, ki je v lasti podjetja Klima Celje, načrtovana gradnja 60 do 72 novih stanovanj. Poleg stanovanjskega objekta je predvidena tudi gradnja 84 objektu pripadajočih parkirnih mest ter dodatnih 40 zunanjih parkirnih mest. Nov stanovanjski objekt naj bi obdajalo tudi veliko zelenih površin.

V sklopu projekta je predvidena tudi rekonstrukcija cestnega priključka, ki vodi do opuščene mlekarne in Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ter se navezuje na Ljubljansko cesto, kakor tudi že obstoječe asfaltirane poti za pešce in kolesarje.

Območje pa ima zaenkrat tudi nekaj omejitev, katere se bodo morale rešiti v sklopu izvedbe projekta. Ker se na tem območju nahajajo arheološka najdišča, bo treba pred gradnjo opraviti še te raziskave. Še bolj pereče vprašanje pa je, kako območje protipoplavno zaščititi. Na tem območju se sicer že nekaj časa skuša rešiti problem poplavne ogroženosti, zaradi česar je prišlo že tudi do nekaterih zapletov. Zaenkrat so za to območje načrtovane zgolj začasni protipoplavni ukrepi.

Seat Leon Fr 2.0. TDI

Na različne lokacije nas v teh dneh pravočasno pripelje Seat Leon FR 2.0 TDI,  ki nam ga je na test posodila Avtohiša Drev.

mlekarna-google-maps
vir: Google