Celjski mestni svetniki soglasno potrdili proračun za leto 2019 in prodajo deleža v Celjskem sejmu (video)


Na 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje so svetniki brez glasu proti sprejeli rekordni investicijsko naravnani 76 milijonski proračun Mestne občine Celje za leto 2019.

Svetniki so soglasno potrdili tudi 13 prejemnikov priznanj Mestne občine Celje.

Prav tako je bila potrjena prodaja četrtinskega deleža občine v družbi Celjski sejem. Je pa bila ta točka deležna še največ polemik.

Mestni svet Mestne občine Celje se je danes sestal na 4. redni seji. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda so bile potrjevanje proračuna za leto 2019, prodaja deleža MO Celje v družbi Celjski sejem ter potrjevanje 13 letošnjih kandidatov za prejemnike priznanj Mestne občine CeljeTi so bili s strani svetnikov soglasno potrjeni.

Več o letošnjih prejemnikih priznanj najdete v obrazložitvi Mestne občine Celje na tej povezavi (klik).

Rekordni proračun za leto 2019 soglasno sprejet

Mestni svetniki Mestne občine Celje so z 28 glaosvi ZA in nobenim PROTI v drugem branju potrdili rekordni proračun Mestne občine Celje za leto 2019.

Okvirne vrednosti proračuna v drugem branju so ostale podobne predlogu proračuna v prvem branju, bilo pa je dodanih nekaj predlogov mestnih svetnikov. Tako so se v proračunu povečala sredstva za subvencije v kmetijstvu, subvencije za obratovanje javnih objektov, sredstva za poslovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti, sredstva za področje športna, mladinske dejavnosti,…, vse skupaj za okoli 100 tisoč evrov.

Skupni prihodki za leto 2019 tako v proračunu znašajo 65.943.945 evrov, skupni odhodki pa 76.570.285 evrov. Zadolževanje ostaja enako kot v prvem branju torej se lahko občina v letu 2019 zadolži za največ 12 mio evrov.

Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 je objavljen tukaj.

Delež v družbi Celjski sejem najbolj razvnel svetnike, prodaja vseeno potrjena

V proračun 2019 je vključena tudi že prodaja četrtinskega (24,9 %) kapitalskega deleža v družbi Celjski sejem, za katerega naj bi občina iztržila 1.080.000 evrov oz. 7 evrov za posamezno delnico (natančno vrednost deleža bodo morali oceniti še uradni cenilci).

Sredstva od prodaje deleža Celjskega sejma bodo tako porabljena za nakup dodatnih poslovnih prostorov. V to je vključen nedavni nakup Hotela Turška mačka, nakup dodatnih prostorov za potrebe Glasbene šole Celje ter nakup poslovnih prostorov v starem mestnem jedru.

Župan Bojan Šrot je v uvodnem nagovoru dejal, da je strah glede prodaje deleža odveč, saj da občina tudi s tem ni imela velikega vpliva na odločitve družbe. Poleg tega je poudaril, da Celjski sejem že sedaj dela dobro, sejemska dejavnost pa se širi. “Celjski sejem bo enako uspešen z nami ali brez nas” je dejal. Sicer pa naj bi občina, kljub izstopu, v upravnem odboru družbe še vedno imela svojega predstavnika.

V razpravi je svetnica Brigita Čokl, ki se sicer strinja s prodajo občinskega deleža v Celjskem sejmu, spomnila na dokapitalizacijo Celjskega sejma leta 2001 s strani Mestne občine Celje v vrednosti približno 800 tisoč evrov (2 mio tolarjev) ob čemer pa se dober milijon, ki naj bi ga občina s prodajo iztržila, naenkrat ne zdi več tako zelo dober posel. Opozorila je tudi na oceno odbora za finance, ki je ugotovil, da naj bi bila knjigovodska cena delnice 19 evrov, kar je 12 evrov več, kot pa bo za delnico dobila občina.

Župan Šrot je glede tega povedal, da je občina že eno leto po dokapitalizaciji prodala 12 % delež v družbi – občina je bila v tistem času 37 % lastnica Celjskega sejma – s čimer so nekaj dokapitalizacijskega denarja že dobili nazaj.

Glede ponujene cene delnice pa je poudaril, da zakonodaja ne dopušča sprememb. Takšna cena (7 evrov na delnico) je bila namreč sprejeta že v času trajanja prevzemne ponudbe in mora ostati nespremenjena še eno leto. Dodal je še, da ne gre enačiti knjigovodske cene z realnimi cenami na trgu ter poudaril, da je ponujena cena za občino ugodna. Temu je dodal, da je v občinski proračun iz naslova tega lastništva v vseh teh letih priteklo bore malo sredstev, dobljen milijon pa se bo lahko porabil za koristne investicije.

Župan je moral odgovarjati tudi na vprašanja, kaj točno se s tem deležem prodaja. Zagotovil je, da občina prodaja samo delež v družbi in ne zemljišč oz. stavb, ki so v lasti občine. Prodaja deleža v Celjskem sejmu je bila sprejeta z 22 glasovi ZA in 4 PROTI.

Celoten posnetek 4. seje lahko pogledate spodaj:

B.S.