Vrednost sanacije celjskih vrtcev Mehurček in Živ Žav veliko dražja od prvotnega načrta. Sanacija bo končana do oktobra

08. 07. 2020 06:00

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020 – 2023 spremenila projekt »Sanacija zemljine vrtcev Mehurček in Živ Žav v Celju«.

S sanacijo zemljine vrtcev Mehurček in Živ Žav v Celju, ki bo predvidoma zaključena do konca letošnjega oktobra, bo dražja za slabih 45 % glede na prvotni načrt.

Izhodiščna vrednost sanacije zemljine vrtcev Mehurček in Živ Žav je bila prvotno ocenjena v vrednosti 435.000,00 evrov. Vrednost projekta se je po novelaciji investicijskega programa povečala na skupno vrednost 627.714,40 evrov z DDV.

Do razlike v vrednosti nekaterih stroškov je prišlo zlasti zaradi stroškov predelave onesnažene zemljine, dobave nove neonesnažne zemljine in zahtev po izdelavi dodatnih elaboratov, ki jih mora izvajalec del pripraviti na gradbišču (posebne zahteve proti prašenju zaradi onesnažene zemljine).

Investicija bo predvidoma zaključena do 30. oktobra 2020. S sanacijo zemljine na igriščih vrtcev Mehurček in Živ žav bodo zagotovljeni pogoji za varno in zdravju neoporečno izvajanje dejavnosti izobraževanja predšolskih otrok v skupaj 19 oddelkih, oz. približno 250 otrok letno.

Cilji za izboljšanje stanja okolja na območju teh dveh vrtcev so:

  • znižati vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih otroških igrišč vrtcev Zarja – Enota Živ žav in Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje pod mejne vrednosti, določene s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednostnih nevarnih snovi v tleh;
  • zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam v vrtcu in
  • preprečiti oziroma omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolje.

vir: Vlada RS

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
160 queries in 0,910 seconds.