Zemljina onesnažena v vseh vrtcih razen na Ljubečni. Poglejte si analizo zemlje celjskih vrtcev in vrtov.


Predstavljamo celotno Poročilo o analizi vzorcev tal na območju otroških igrišč vrtcev ter vrtov v celju in okolici, ki je bila opravljena leta 2005. Ta je pokazala, da je zemljina onesnažena v vseh celjskih vrtcih razen na Ljubečni.

Tudi analiza tal zelenjavnih vrtov je pokazala visoko onesnaženost zemljine.

V preteklih mesecih smo veliko poročali o problematiki onesnažene zemljine v celjskih vrtcih. Predvsem o onesnaženi zemljini vrtca na Hudinji, kjer so jo letos poleti naposled le zamenjali. Toda tudi to ni rešilo problema, saj naj bi na novo pripeljana zemljina vsebovala preveč arzena, o čemer smo pisali tukaj.

Toda vseskozi se je opozarjalo tudi na to, da je poleg vrtca na Hudinji, preveč onesnažena zemljina tudi v večini preostalih celjskih vrtcev.

Javnosti rezultati analize tal celjskih vrtcev in vrtov, ki je bila narejena že pred leti, niso bili znani v celoti. Prejšnji teden pa je v javnost vendarle prišla celotna analiza, katere naročnik je bila Mestna občina Celje in je bila opravljena leta 2005.

Od leta 2005, kot rečeno, se je zamenjala zgolj zemljina vrtca Hudinja. Je pa tudi res, da so takrat strokovnjaki ocenili, da je prispevek k skupni obremenitvi z določeno kovino zanemarljivo majhen. Torej, da zaradi igranja na igriščih vrtcev v Celju ne prihaja do povečanega tveganja za zdravje otrok, kar so potrdili tudi negativni vzorci analize krvi, odvzetih vrtčevskim otrokom.

Sklep analize iz leta 2005, katero v celoti najdete na povezavi spodaj, je bil sledeč:

Mejna vrednost svinca glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednosti snovi v tleh je bila presežena na enajstih lokacijah – vrtcih. Opozorilne vrednosti so bile presežene v desetih primerih – vrtcih.

VRTCI:

Kritična vrednost svinca v tleh je bila presežena v enem primeru. Najvišja izmerjena vrednost svinca v tleh je znašala 1100 mg/kg s. tal, kar pomeni preseganje kritične vrednosti za več kot 100%. Ta je bila izmerjena v vzorcu tal odvzetem na območju otroškega igrišča v sklopu vrtca Gaberje.

Mejna vrednost kadmija glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednosti snovi v tleh je bila presežena na dvanajstih lokacijah – vrtcih. Opozorilne vrednosti so bile presežene v desetih primerih – vrtcih. Kritična vrednost kadmija v tleh je bila presežena v enem primeru. Najvišja izmerjena vrednost kadmija v tleh je znašala 14,4 mg/kg s.tal, kar je za 2 mg/kg s. več od kritične vrednosti, izmerjena pa je bila v vzorcu tal odvzetem na območju otroškega igrišča v sklopu vrtca Gaberje.

ZELENJAVNI VRTOVI:

Mejna vrednost svinca glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednosti snovi v tleh je bila presežena na vseh treh lokacijah – zelenjavnih vrtovih. Opozorilne vrednosti so bile presežene v dveh primerih. Kritična vrednost svinca v tleh ni bila presežena v nobenem primeru. Najvišja izmerjena vrednost svinca v tleh je znašala 158 mg/kg s. tal, kar pomeni preseganje opozorilna vrednosti. Ta je bila izmerjena v vzorcu tal odvzetem na območju zelenjavnega vrta Banjanin, Teharska 126.

Mejna vrednost kadmija glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednosti snovi v tleh je bila presežena na vseh treh lokacijah – zelenjavnih vrtovih. Opozorilne vrednosti so bile presežene v dveh primerih. Kritična vrednost svinca v tleh ni bila presežena v nobenem primeru. Najvišja izmerjena vrednost kadmija v tleh je znašala 6,7 mg/kg s. tal, kar pomeni preseganje opozorilna vrednosti. Ta je bila izmerjena v vzorcu tal odvzetem na območju zelenjavnega vrta Kač, Bukovžlak 3.

V analizi so bili, glede na izvedene aktivnosti in rezultate kemičnih analiz vzorcev tal, predlagani naslednji ukrepi: da se povzorči in analizira vzorce peska iz peskovnikov vseh otroških igrišč, da se povzorči ter analizira vzorce prahu iz utrjenih površin na območju vseh otroških igrišč v sklopu vrtcev, da se odvzame vzorce tal tudi na območju preostalih vrtcev v Celju in okolici, ki niso bili vključeni v raziskavo.

Tukaj najdete celoten dokument analize tal celjskih vrtcev in vrtov.

macke-rasstvava-polsi