V maju bo prišlo do podražitve celjskih vrtcev


Celjski mestni svetniki so na 3. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje sprejeli sklep o višjih cenah vrtčevskih programov. Nove cene bodo stopile v veljavo s 1. majem, v celjske vrtce pa je sicer trenutno vključenih 1.705 otrok.

Sklep o spremembah sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje je bil sprejet s 23 glasovi ZA, 4 pa so glasovali PROTI. Kot je povedala višja svetovalka za predšolsko vzgojo na občini Sandra Stajnko Maček, so razlogi spremembe cen programov v javnih vrtcih Mestne občine Celje rast cen živil namenjenih za prehrano otrok, dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter dogovor o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede.

Vrtec Zarja – Živ žav; foto: Simon Valant

V prvem starostnem obdobju bo tako oskrbnina za posameznega otroka stala 607,96 evra, s čimer se je zvišala za 12,62 %, v drugem starostnem obdobju 455,15 evra, torej 15,75 %več kot prej, v kombiniranem oddelku pa se je povečala za 15,09 % in bo po novem 489,96 evra.

Svetniki so med drugim podprli tudi predlog, da se olajšave za otroke v oddelku prvega starostnega obdobja ohranijo v višini 6,80 %, v drugem starostnem obdobju v višini 3,46 %, v kombiniranem starostnem oddelku pa 3,27 %.

Najvišji delež staršev otrok (19,04 %) se sicer nahaja v petem dohodkovnem razredu, podražitev pa jih bo v povprečju stala približno 21 evrov več na mesec. Staršev, ki plačujejo najvišjo ceno programa je 4,04 %, njihova mesečna položnica pa bo po novem približno 47 evrov višja. Plačila storitev je v celoti oproščenih 2,47 % staršev, plačila pa so oproščeni tudi tisti starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem Mestne občine Celje Peter Pišek je še opomnil, da gre za javne vrtce iz občinskega proračuna 8,3 milijona evrov.