Ženski nogometni klub Savinja doniral Civilni zaščiti Celje. Tudi vzgojiteljice šivajo zaščitne maske


Ženski nogometni klub Savinja je Civilni zaščiti Celje doniral 200 evrov za namene izvajanja aktivnosti Civilne zaščite v Celju v času izrednih razmer zaradi epidemije COVID -19. Klubu gre zahvala za lepo gesto, ki v teh časih veliko pomeni.

Solidarnost so izkazale tudi vzgojiteljice celjskih javnih vrtcev, ki bodo sešile 1000 pralnih mask. Ponudbe za šivanje pa so na občini prejeli tudi že od občank in občanov, česar smo zelo veseli. 

So pa sicer vse slovenske mestne občine zavzele enotno stališče, da bodo v času, ko je zaščitnih sredstev premalo, le-te preko občinskih štabov Civilne zaščite (v okviru razpoložljivosti) prednostno zagotavljale zdravstvenim in socialnim institucijam (zdravstvene institucije, domovi starejših občanov) ter javnim službam, ki zagotavljajo delovanje kritične infrastrukture. Za dnevne potrebe vseh občanov, kot so nakupi v trgovinah ali drugi nujni opravki, je v vladni uredbi kot primerna navedena tudi uporaba nadomestnih pripomočkov (šali, rute …), ki pokrijejo dihalne poti, zato predlagamo, da se občani poslužujejo teh možnosti.