Znano zakaj je bil v korenju in krompirju pridelanem na območju Bukovžlaka prisoten kadmij

11. 08. 2018 09:29

V Cinkarni Celje so predstavili rezultate analize kontaminirane celjske lokacije Bukovžlak, ki med občani Celja že dolgo buri duhove, saj so med drugim nekatere izmed analiz kazale povečano koncentracijo kadmija v pridelkih s tega območja.

Dodatna analiza je sedaj dala odgovor na vprašanje kakšno je tveganje za zdravje ljudi, ki uživajo zelenjavo pridelano na tem območju, ter kako je kadmij prišel v korenje in krompir.

Od marca do avgusta letos je pooblaščeni izvajalec CDM Smith z analizami tal nadaljeval Toksikološko oceno tveganja za lokacijo Bukovžlak. Glavni cilj izvajanih analiz je bil opredeliti vir kadmija v obdelovanih njivah in vrtovih pod Odlagališčem nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB).

Ugotovitve raziskave kažejo, da onesnažena viseča podzemna voda in prevoz ostankov praženja piritov ne predstavljata tveganja za zdravje ljudi.

Rezultati preteklih preiskav na lokaciji Bukovžlak so nakazali možnost vpliva onesnažene viseče podzemne vode iz smeri ONOB proti severu na kakovost tamkajšnjih pridelkov. Od septembra 2017 do januarja 2018 je CDM Smith v skladu s priporočili Evropske agencije za varnost hrane zbiral, analiziral in ocenil vzorce pridelkov iz sadovnjakov in z vrtov ter krme za živino s travnikov pod ONOB.

Cilj je bil oceniti morebitno toksikološko tveganje za ljudi zaradi uživanja teh pridelkov. Na eni od njiv so določili znatne koncentracije kadmija v korenju in krompirju. Glede na lokacijo s povišanimi vrednostnimi primerjalno s tistimi, kjer preseganj ni bilo, pa se je pojavil dvom, da bi povišane koncentracije kadmija v pridelkih izvirale iz onesnažene viseče podzemne vode, ki priteka iz ONOB.

Študija je pokazala, da je bolj verjetno, da vir povišanih koncentracij kadmija v vrtninah predstavljajo tla. Ker zbrani podatki za dokončno oceno niso zadoščali, je CDM Smith od marca do avgusta 2018 nadaljeval z oceno tveganja in vzel 51 vzorcev tal na parcelah posameznih lastnikov.

Analizirali so koncentracijo kadmija in pH-vrednost tal. Prav tako so vzeli dva vzorca izcedne viseče podzemne vode in v njiju analizirali koncentracijo kadmija in druge kemijske parametre.

Oceno so pripravili na podlagi nemškega Zakona o zaščiti tal, ki določa najvišje dovoljene vrednosti kadmija v tleh za rabo v kmetijstvu.

Ugotovitve povišane koncentracije kadmija v korenju in krompirju ugotovljene na eni od lokacij so posledica kombinacije:

  • naravno nizke pH-vrednosti tal,
  • regionalno visoke koncentracije kadmija v tleh, ki so jo povzročile pretekle industrijske dejavnosti ter
  • nezadostne uporabe apna za prilagoditev vrednosti pH tal glede na kmetijsko rabo.

Rezultati kažejo, da je dostopnost kadmija rastlinam pri pH tal nad 6 močno zmanjšana. Ugotovitev se popolnoma ujema tudi s podatki iz strokovne literature. Za dodatno potrditev je na lokaciji z nizkim pH tal in posledično visoko akumulacijo kadmija v rastlinah CDM Smith predlagal izvedbo dveh poskusnih polj z različnim dodatkom apnenčeve moke, katere namen je dvig pH. Na obeh poljih sta v tej sezoni posejana korenje in krompir.

Raziskava je pokazala, da onesnažena viseča podzemna voda in prevoz ostankov praženja piritov v 80-tih letih ne predstavljata tveganja za zdravje ljudi.

Pri pregledu niso opazili tudi nobenih drugih tveganj za zdravje ljudi zaradi uživanja lokalno pridelanih vrtnin, ki bi izvirala iz ONOB.

Priporočila prebivalcem glede vzgoje rastlin na lokaciji s povišano vsebnostjo kadmija v tleh:

  • vzorčenje in analiza korenja in krompirja iz poskusnih polj v jeseni 2018 in primerjava rezultatov
  • dodajanje humusa po pobiranju pridelkov v jeseni 2018
  • ponoviti enkratni dodatek apnenčeve moke v jeseni 2018

Š.K., foto: Jure Hictaler

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
153 queries in 1,061 seconds.